Kermis aan zijden draad

De kans dat er in augustus 2019 een feestweek annex kermis zal worden gehouden, is er niet groter op geworden. In de RTG bleek de horeca – bij monde van Erik Joosen van het Vitus – geen begrip te hebben voor het collegebesluit om voor de zaterdag geen feestweek-vergunningen meer af te geven. Daarnaast liet Joosen weten dat ‘wel voor beveiligers zorgen op maandag, dinsdag en woensdag, maar niet op zaterdag mogen verdienen’ niet haalbaar is. Volgens Joosen is alleen de zaterdag al goed voor 30 à 35% omzet, ‘maar die hebben we hard nodig om het hoge kostenniveau te kunnen dekken’.

Hij stelde onomwonden dat de horeca de kermis wil houden zoals die was, en de ruimte wil krijgen om het plan uit te voeren dat de horeca op verzoek van de gemeente heeft opgesteld – maar dat zonder enige uitleg van collegezijde aan de kant zou zijn gelegd. Voor een systeem van ‘kaarten voor besloten zaterdagavondfeesten’ lijkt er bij de horeca geen animo te bestaan.

Waaruit valt de concluderen: zaterdag geen feestweek-vergunningen? Dan geen horeca-inbreng wat betreft beveiliging op de andere kermisdagen. Hetgeen dan weleens zou kunnen betekenen: geen kermis …

Overigens staat ‘de kermis houden zoals die was’ haaks op de opdracht die het college zichzelf na de kermis van 2018 heeft gegeven: ‘de kermis moet weer kleinschaliger worden, dorpser, weer meer een leuk feestje voor de Blaricummers’. Hetgeen in lijn is met inspreker Kremer die stelde: ‘Voor mij mag de kermis blijven, maar een paar duizend man minder zou goed zijn.’

Andere insprekers meldden dat er volgens hen een groot verschil bestaat tussen ‘hoe gezellig het werkelijk was’ en de negatieve beeldvorming vanuit college in de pers.

Ook was er kritiek op het gebrek aan transparantie van het evaluatieproces, op de tekortschietende handhaving en op het achterwege blijven van een onderbouwing van die negatieve beeldvorming en het afwezig zijn van een onderbouwing van het collegebesluit.

Van diverse kanten werd aanvullend gesteld dat ‘de zaterdag eraf’ enerzijds afbreuk zal doen aan de reüniefunctie die deze avond zou hebben en dat anderzijds de kans op juist meer onrust en vandalisme (omdat men de volle café’s niet in kan/mag) zal toenemen.

Loco-burgemeester Kennis stelde: ‘Het college heeft in deze zeer zorgvuldig het proces van afwegingen en beoordelingen gevolgd; er is een enquête gehouden, er zijn gesprekken geweest met politie en BOA’s, er zijn 26 een-op-een-gesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast is het echt zo dat er op zaterdag 28 agenten actief waren en dat er veel meer is gebeurd dan is gezien en hier kan worden gemeld.’

In het eerstkomende Presidium wordt vastgesteld wat het vervolg zal zijn.

8 gedachten over “Kermis aan zijden draad

 1. Een Orangevereniging die in samenspraak met gemeentelijk bestuur de Blaricumse volksspelen en 3 kermisdagen organiseert . Dat behoort het uitgangspunt te zijn . Negeer uitbaters van verenigingsgebouwen en horecaondernemers die extra omzetverhogend voor hun eigen portemonnee ALCOHOL rijkelijk willen laten vloeien .Reaktie van Maria Piel .

 2. “Kermis aan een zijden draadje”?? B&W moet zich niet laten beïnvloeden door de houding van de horeca-uitbaters met de opmerking in het RT-gesprek: “Hij” (hr Joosen, Vitus) stelde onomwonden dat de horeca de kermis wil houden zoals die was”, Volgens Joosen is alleen de zaterdag al goed voor 30 à 35% omzet. Dit “boe-geroep” moet geen invloed hebben op de wijze beslissing van B&W van 3 kermisdagen en geen feestweek. Dat “Moeke” niet open was afgelopen jaar was een verademing voor de omwonenden. De grootste fout van de horeca-ondernemers is dat er geen rekening wordt gehouden met omwonenden. Er wordt een vergunning aangevraagd en gekregen en daarna houdt men zich nergens meer aan en geeft zijn eigen invulling aan dit evenement.
  B&W : blijf bij uw besluit. Als deze wijziging dit jaar wordt geprobeerd kan bij de evaluatie daarna het verschil worden geëvalueerd.

 3. Je hebt gelijk, Maria. Onder aanvoering van de rupsjes-nooit-genoeg, lees: de lokale horeca, is de Blaricumse kermis is verworden tot een liederlijke zuippartij, waar geweld, vernieling, asociaal gedrag en intimidatie niet geschuwd wordt. Het dorpse, het reunie-achtige, het amicale, er is nog slechts weinig van over.

 4. Wat een nare reacties!

  U doet net alsof ‘De Horeca’ een stel graaiende criminelen zijn, dit doet ons pijn. U heeft geen idee hoe wij en ons team ieder jaar weer ons uiterste best doen om deze dagen in goede banen te leiden.

  Dit jaar hadden wij op verzoek van de gemeente ruim extra beveiliging willen inzetten om samen met onze ‘rondom en binnen ons pand’ beveiligers, -die dat al jaren doen- en de boa’s en politie de straten beter in de gaten te houden en het dorp sneller in ruststand te krijgen. Handhaving tegen vernieling en asociaal gedrag meteen in de kiem smoren.

  U moet 1 ding niet vergeten: de jeugd van tegenwoordig neemt eigen -en veel te sterke drank en andere verdovende rotzooi mee- daar staat de horeca echt niet achter, sterker nog dat betreuren wij omdat dat juist tot escalatie en rottigheid leidt, deze jeugd komt niet eens bij ons binnen, die komen om te etteren.

  Het terugdraaien van horeca vergunningen zal alleen maar tot problemen gaan leiden, want de Oranjevereniging alleen kan dit echt niet aan.
  Waar gingen wij of onze kinderen vroeger uit? Hilversum, Bussum, Huizen? Mag Blaricum dan eens per jaar 4 dagen gastheer zijn voor de jeugd van onze buurgemeenten (mits ze zich voortaan aan ‘onze’ regels houden ?

  Ook wil ik benadrukken dat B&W alles heeft laten ‘groter groeien’ door telkens ruimere vergunningen te verlenen, buitenpodia en A-artiesten toe te staan, waar een hele hoop volk van buiten op af komt.

  Ons Café d’Ouwe Tak heeft al zeker 20 jaar niet om verruiming van vergunningen gevraagd en heeft een goede prettige communicatie met haar omwonenden (vraag het ze zelf eens?) ook tijdens deze dagen, zij hebben begrip en accepteren de overlast deze 4 dagen rondom d’Ouwe Tak, dit evalueren we jaarlijks daags na de kermis met een etentje voor onze direct omwonenden.

  Met vriendelijke groet, Marise Lindeman-van de Koot

 5. Ik begrijp deze negatieve reacties totaal niet. In vergelijking met voorgaande jaren heb ik de kermisweek van 2018 als uitermate gezellig ervaren. Ook van overlast op straat (ik woon pal aan de kruiskuil) heb ik helemaal niks gemerkt. Spijkers op laag water zoeken lijkt het.

 6. Begrijp al deze negativiteit niet, zit elk jaar tijdens de kermisweek in t huis van familie op nog geen 50 meter van de Ouwe Tak en in al die jaren is er nog nooit overlast geweest. Bij deze wil ik de burgemeester van harte uitnodigen om, mocht de kermisweek doorgaan dit jaar, deze dagen bij mii te komen bivakkeren zodat zij zelf ook kan ervaren dat er geen sprake is van overlast.

  Irma Visser

Laat een reactie achter bij M. Nobel Reactie annuleren