Sekspaleisje in de Schoolstraat (?)

Burgemeester Halsema van Amsterdam lijkt niet erg succesvol in haar pogingen op Noord en de Zuidas draagvlak te vinden voor haar plan daar sekspaleizen op te richten, ter vervanging van de Wallen. Eerder deze week nog is ze in Zuid tijdens een presentatie op hoongelach getrakteerd.

Inmiddels is er een vertrouwelijk ambtelijk schrijven op tafel gekomen over het plan om de prostitutie van de Wallen over het veel grotere gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)  te verspreiden. Zoals bekend omvat de MRA de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem en Lelystad en de regio’s ’t Gooi, IJmond, Zaanstreek en Waterland. Uitgangspunt daarbij is dat het beter lijkt de prostitutie dichter bij de klant te brengen in zogenaamde Wallenvestigingen.

blaercom - 1 kopieUit die nota blijkt dat er ook in Blaricum-Dorp zo’n vestiging zou moeten komen. Beoogde locatie is de kelderverdieping van de Blaercom. Die staat namelijk leeg. Daar zou dan vanaf 18:00 uur tot 03:00 uur (weekend 04:00 uur) door circa acht personen prostitutie kunnen worden uitgevoerd.

Vanavond rond 20:00 uur komt een afvaardiging van de Amsterdamse wethouder voor Aanpak Binnenstad Sofyan Mbarki de genoemde locatie bekijken. Het bestuur van de Blaercom was tot op heden niet bereikbaar voor commentaar. Onbekend is hoe het gemeentebestuur van Blaricum over dit plan denkt. Mogelijk zal er een wijziging nodig zijn van het bestemmingsplan Dorp. Ook die zal voor deze gemeenteraad waarschijnlijk geen probleem zijn.

De naam voor het beoogde sekspaleisje aan de Schoolstraat zou moeten worden: Claercom.
claercom - 1

RTG over AH volle bak

Om 20:00 uur begint de RTG (Rondetafelgesprek) over AH. Er zijn 16 insprekers.
Schermafbeelding 2023-03-21 om 12.50.45

Onderstaand staat wat Oog ervan vindt – en velen van u.

‘Vanavond at ik gehakt. Gekocht bij AH. Alvorens er twee ballen van te maken en die te braden, heb ik het gehakt gecontroleerd op deeltjes SKB. Die heb ik niet aangetroffen. Dus niet alles wat in de krant staat is waar …

Wat wel waar is, is het antwoord op een zeer recente vraag aan Rien Ton. Naar aanleiding van een interview in de krant van 13 januari 2011 (zie onder), vroeg Oog hem drie weken geleden wat hij toen in 2011 precies bedoelde met de opgeschreven uitspraak over zijn grote wens: ‘Ergens in Blaricum een grote AH-supermarkt bouwen in boerderijstijl. Met uiteraard voldoende parkeerplaatsen.’ 

Zijn antwoord was, met een wijds armgebaar en op persoonlijke titel: ‘Nou daar natuurlijk, tegenover Bellevue.’

Vijf of zes jaar later kwam dat idee weer ter tafel, in een gesprek met ondermeer Marieke Ton. In het enthousiasme van dat gesprek werd er zelfs ter plekke een naam bedacht: de Heinhoeve. Dus ja, tegenover Bellevue, op een parkeergarage, in boerderijstijl. Los van allerlei andere wezenlijke voordelen natuurlijk een veel mooiere entree van het Dorp dan 120 in de zon blikkerende autodaken.

Dat idee is de afgelopen twee jaar vele, vele malen ter sprake gekomen in al die keren dat Oog op straat is aangesproken met de vraag: ‘En wat vindt Oog nou van het AH-bouwplan?’ Steeds heeft Oog zich onthouden van een voor of een tegen, steeds echter is geantwoord dat het Dorp, door het blijven van AH op de huidige locatie en niet te verhuizen naar tegenover Bellevue, een enorme belangrijke kans zou gaan missen. Denk aan het werkelijk en al in 2010 voorgenomen autoluw maken van het centrum, denk aan de toename van de leefbaarheid, denk aan de actuele mening van alle andere winkeliers die AH juist wat meer op afstand willen, denk aan toenemende kleinschaligheid die doorgaans een essentieel onderdeel is van een echt centrum, denk aan extra ruimte voor de realisering van woningen voor starters en bijvoorbeeld brandweermensen. Dat de grootste winkel in het centrum zich geschikt wil maken om de toekomst aan te kunnen is mooi; het zou even mooi zo niet nog heel veel mooier zijn als dat voor het hele centrum gaat gelden. 

Vele, vele keren was in die straatgesprekjes dan ook de reactie: ‘Ja, tegenover Bellevue is natuurlijk het meest logische. Ja, overdag de parkeergarage voor de AH-klanten en de dagjesmensen, en ja ’s avond voor de horeca en het Theater. Ja, het centrum van het Dorp zal er enorm op vooruitgaan. Ja, en AH krijgt alsnog z’n supermarkt van 1500 m2, dus zal de wens van de familie Ton ook worden vervuld.’ 

De logica uit 2011 ten aanzien van de beste locatie voor AH bestaat nog steeds. Is wellicht zelfs alleen maar gegroeid.

Vreemd genoeg echter lijkt er onder het niet naar de locatie tegenover Bellevue gaan, niet of nauwelijks onderzoek te liggen. De vage tegen-argumenten van weleer zijn allang achterhaald of verdampt, terwijl tal van nieuwe ontwikkelingen en opvattingen nooit zijn gekoppeld aan genoemde locatie als mogelijkheid.

De Oog-vraag aan de raad is om in de komende raadsvergadering raadsbreed een amendement aan te nemen waarin wordt besloten tot een time-out van maximaal zes maanden. In die periode kan langs diverse lijnen worden onderzocht of de locatie tegenover Bellevue wel of niet geschikt is voor een AH-supermarkt, of mogelijk zelfs een betere locatie is. Dat antwoord dient dan in oktober van dit jaar klaar zijn en dat zal heel veel goedwillende en logisch nadenkende inwoners de gewenste duidelijkheid en rust geven.’

///

Dit is een fotoblog – en soms even niet.

• Rien Ton in 2011:

archief ton

Kerstsferen (4)

Christianne heeft niets met al die ‘etalage-kerstzooi uit China’; ze heeft een en ander gekocht bij de Kringloop.
christiane - 1

De foto is gespiegeld, zodat de etalagetekst wel leesbaar is; Hendrik wilde niet op de foto maar staat er wel op; het hoofd van Jurgen komt van een andere foto die beter was.
jurgen4 - 1

Rose-Marie staat bij een kerstman die ook al dienst deed in de winkel in de Utrechtsestraat – ruim 40 jaar oud.
loekie - 1

Wat gaat het worden?

In beeld de voormalige melkfabriek aan Kerkpad/Eerste Molenweg. (Maar ook ooit vestiging van wat nu Du Croq Aromatics is (de ‘chemische fabriek’) in Naarden.) Diverse partijen en betrokkenen zijn het er nog niet over eens. Niet over het aantal woningen (zeven?), niet over de soort (wel/niet sociale woningbouw). Renovatie tot appartementen voor starters (met behoud van exterieur) schijnt niet te kunnen …
Wordt vervolgd.

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Kwesties bij de ‘melkfabriek’

Gisteren zijn er inzake de voormalige melkfabriek De Goede Verwachting aan de Eerste Molenweg/Kerkpad twee acties ondernomen.
Ten eerste is aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) melding gemaakt van de mogelijkheid dat de grond van het perceel – met name het gedeelte aan het Kerkpad – vervuild kan zijn door (chemische) activiteiten van toenmalig gebruiker DuCroq.
Ten tweede is aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord melding gemaakt van het feit dat er aan het Kerkpad woningen zijn verduurzaamd, zonder dat daarbij de geldende Natuurwet met betrekking tot de aanwezigheid van vleermuizen in acht is genomen. Omdat het mogelijk is dat vleermuizen uit de woningen hun toevlucht hebben genomen in de voormalige melkfabriek (waar al meerdere vleermuizen verblijven), is verzocht bestaande sloop- en bouwvergunningen op te schorten en conform de Natuurwet onderzoek te doen naar het vleermuizenbestand in genoemd perceel.

Wordt vervolgd.

DCIM100MEDIADJI_0179.JPG

Orange Shock – zaligheid van eigen bodem

Nieuw bij The Daily Pie Poston line bestellen en levering in doosje in de brievenbus. 

The Daily Pie Post is een Blaricumse onderneming en bestaat sinds 1997.
Bij The Daily Pie Post bestelt u een eenpersoons taartpunt, plak cake of iets anders lekkers. De producten worden ambachtelijk en in kleine hoeveelheden gebakken. Het assortiment wisselt regelmatig. De bestelling wordt in een stevig en verzegeld doosje als brief verstuurd. Zaligheid van eigen bodem – uniek.