Tiny houses – waarom niet?

Naast alle welvaart waarmee Blaricum landelijk bekendheid heeft, is de productie van sociale woningen alhier bedroevend, namelijk nul. Eind juni staat de zgn. Woonvisie op de politieke agenda. Ook Frans Ruijter – op meerdere manieren betrokken bij dit aspect van de locale samenleving – kijkt vol interesse uit naar de inhoud daarvan.

Ruijter: ‘Ik ga niet vooruitlopen op wat er in zou moeten staan. Feit is wel dat als Blaricum op het huidige spoor blijft zitten van ‘veel te weinig sociale woningen produceren’, het noodzakelijke sociale evenwicht steeds verder uit beeld raakt. En dat zal de leefbaarheid in de gemeente niet ten goede komen.’ Plus dat we de kans lopen dat ‘Den Haag’ de gemeente een quotum gaat opleggen – linksom of rechtsom.

Volgens Ruijter telt Blaricum voor sociale woningen zeker 800 zoekenden [in 2017 in ieder geval 769]. Recent meldde de burgemeester desgevraagd dat het om circa 200 personen zou gaan. Los van dit opvallende verschil is het natuurlijk de vraag hoe aan de vraag naar sociale woningen toch kan worden voldaan.

frans rigterskampwindvang - 1

Ruijter: ‘Laat ik voorop stellen dat alles een grens heeft. Als het niet kan, dan kan het niet. Dat moet dan wel worden verteld, met argumenten. Maar ik zou toch wel willen pleiten om snel werk te maken van het realiseren van tiny houses. Overal in de gemeente – ja, in alle wijken en buurten – zijn mogelijkheden om er een paar neer te zetten. Bijvoorbeeld op de hoek Rigterskamp/Windvang (foto boven), en langs de Laagwatersloot op de grens tussen de Bijvanck en de Meent. Maar je kan ook denken aan dat ongebruikte grasveld van BVV, en zeker aan de tuin van de pastorie bij de Vituskerk. Het zou mooi zijn als de kerk daar ook ’s haar sociale gezicht laat zien.’

frans stroomzijde - 1

En voor een vloekje in de ‘Blaricumse kerk’ is Ruijter niet bevreesd: ‘Een stukje van de engen aan de Bergweg inruimen voor een paar tiny houses? Ik zeg er niet nee tegen.’ Een rondgang langs genoemde locaties leidt tot de conclusie dat er met tiny houses zeker tientallen zo niet ruim honderd woningzoekenden geholpen kunnen worden. Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan straatbeeld of dorpsgezicht.

Had u nog suggesties in deze?