Meningen over de Feestweek & Kermis

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch:
“De gemeente Blaricum kijkt positief terug op de 60e Blaricumse Kermis. Er was op alle dagen van de feestweek sprake van een goede sfeer en er is uitstekend samengewerkt tussen politie, BOA’s, EHBO en particuliere beveiligers. Ook de samenwerking met de horeca en de Oranjevereniging is goed verlopen. Er zijn een paar kleine incidenten rondom het uitgaansgebied geweest, maar die zijn snel en adequaat afgehandeld. Over anderhalve week evalueren we met alle betrokkenen: gemeente, hulpdiensten, beveiliging, horeca en Oranjevereniging. Ook de inwoners en aanwonenden zullen weer in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen te delen.”

Marise Lindeman – van de Koot d’Ouwe Tak:
‘Gezellig publiek, goede sfeer in en rondom ons café. Fijne samenwerking en overlegmomenten tussen politie, boa’s, medewerkers van de gemeente, alle beveiligers en ons.’

Frans Ruijter:
‘Voor de Oranje Vereniging Blaricum is het prima verlopen. Alleen jammer van de zaterdagmiddag dat het regende. Op de diverse evenementen bijna hetzelfde aantal deelnemers als de afgelopen jaren. Met uitzondering van de Solexen waar er voor het eerst meer dan 100 meededen, 114. Kijk met een goed gevoel erop terug. Op naar 2020.’