Eurovisie Songfestival 2020 op ’t Harde

Oog heeft nagedacht (…) en vastgesteld dat ’t Harde een werkelijk unieke locatie is om het Eurovisie Songfestival 2020 te huisvesten. Er kunnen ten minste 17.500 toeschouwers worden ontvangen en voorts is er meer dan genoeg ruimte om alle voorzieningen een plaats te geven. In het Madonna-paviljoen zullen zang- en danslesjes worden gegeven. De presentatie zou kunnen worden verzorgd door Gordon, terwijl de diverse in de gemeente woonachtige muzikale kunstartiesten smaakvolle pauzenummers kunnen brengen.
Het lijkt erop dat hier een mooie uitdaging ligt voor de plaatselijke horeca om dit evenement samen met John de Mol van Talpa en de Buitendienst van de BEL te organiseren. Daarmee zou het Songfestival een weergaloze uiting zijn van het gezegde ‘waarin een klein dorp groot kan zijn.’ Wordt vervolgd – dat is wel zeker.

Weg erbij

Tussen Algemene Begraafplaats/Woensberg/Bijenschans en toegang tot den engen aan de Bergweg tegenover de Mosselweg. Voorheen Calis Kampen. Het waarom van de naamswijziging weet Frans Ruijter:
‘Het college van B & W heeft in augustus 2018 op een voorstel van de straatnamencommissie deze weg weer zijn eeuwenoude naam terug te geven. In oude documenten die in het bezit zijn van Kees Bakker werd deze weg al Steeglandseweg genoemd. Het betekent niet meer en niet minder dan ‘het stijgende land richting de Woensberg’. Vooral nu de weg bijna uitkomt bij de bijenschans Steegland, is dat een prettige bijkomstigheid. Zodoende is de Caliskampweg omgedoopt in Steeglandseweg. De Calis Kampen lagen en liggen daar ook helemaal niet, deze liggen links van het fietspad dat loopt van de Verlengde Bergweg naar de Randweg-Midden. Ze worden door de Blaricummers nog steeds ‘Op Caliskamp’ genoemd.’

Discussie- en/of verbeterpunt

Rond de marktkramen (kaas, groeten/fruit, bloemen) in het Dorp bestaat de laatste tijd wat discussie. Zeg maar ‘tot nu toe nog zacht rumoer’.
Ten eerste zijn de afgegeven standplaatsvergunningen gebaseerd op de voorwaarde ‘maximaal 40 m2 gebruik van de openbare ruimte’. Het schijnt dat deze afmeting regelmatig wordt overschreden. Van verschillende kanten zijn daarover afkeurende geluiden vernomen.
Ten tweede zijn er niet zo lang geleden zogenaamde ‘punaises’ voor de muziektent aangebracht, die een rechthoek vormen van precies 40 m2 – de marktkramen dienen binnen de denkbeeldige zijden daarvan te worden geplaatst. Dat gebeurt niet, diverse BOA’s hebben inmiddels vastgesteld dat de ‘punaises’ verkeerd zijn geplaatst. Wanneer de verbetering komt, is onduidelijk. Maar de onjuist geplaatste punaises zouden volgens de BOA’s reden zijn dat er voor overschrijdingen van de 40 m2 wel wordt gewaarschuwd en gerapporteerd, maar niet geverbaliseerd.
Ten derde vinden meerdere ondernemers en detaillisten aan de Dorpsstraat dat de marktkramen het zicht op hun bedrijven wel heel erg sterk verminderen. Hetgeen nadelig zou werken op ‘in het zicht zijn, benadering en impulsaankoop’.

Het lijkt erop dat gesprekken over deze kwesties tussen marktkramers en ondernemers niet erg vlot verlopen. Mogelijk kan er van de zijde van het openbaar bestuur worden bemiddeld – mediation. En/of de lokatie van de marktkramen eens goed en breed bezien tegen het licht worden gehouden. Oog zou daarbij een wellicht bruikbaar alternatief kunnen inbrengen.