Vage vooruitzichten hofje Verbindingsweg/Middenweg

‘Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Boersen wethouder en mevrouw Oosterbaan directeur De Alliantie. Namens het Dorpskarakter waren aanwezig Pam Arkauer, Henk Eggenkamp en Axel Varekamp. Ook hebben betrokkenen de locatie geschouwd.

Het volgende kwam naar voren:
Mw Boersen blijft het noodzakelijk vinden dat op de locatie Hofje Verbindingsweg sociale woningen moeten worden bijgebouwd. Nu staan er 5 woningen. Dat zouden er 12 moeten worden, wellicht wordt dit aantal teruggebtacht tot 7. Dus 2 meer dan de huidige 5.
Mw Oosterbaan stelt dat er in dat geval geen sprake meer kan zijn van renovatie, mede uit rendements perspectieven, dan wordt het totale nieuwbouw, hetgeen een wijziging in het bestemmingsplan met zich mee zou brengen . Mocht de eis van Mw Boersen komen te vervallen dan kan er wel sprake zijn van renovatie van de huidige 5 woningen , overeenkomstig de plannen voor de ander 3 identieke hofjes (Meentweg, Ludenweg, Renbaan)
De Alliantie heeft ons (bewoners in de omgeving) uitgenodigd deel te nemen aan de ‘planontwikkeling’. Wij krijgen daartoe een uitnodiging. Een datum is niet vastgesteld.’

Tekst: Axel Varenkamp.

Paringsdans mannenmuggen

De steekmuggen dansen in de zomer. Het zijn de mannetjes, die in groepen ritmische bewegingen maken. Ze zijn op zoek naar een vrouwtje en scheiden al dansend feromonen af, een geurstof die vrouwtjes erg aantrekkelijk vinden. De muggendans is een paringsritueel. Zou een mug in z’n eentje dansen, dan maakt hij weinig kans om een vrouwtje te lokken. Zijn geurstoffen zijn niet intens genoeg. Maar de gecombineerde geur van een zwerm mannetjes trekt massaal vrouwtjes aan, ze mengen zich in het gezelschap, kiezen een partner en gaan paren.

Bron tekst: Tuinstukjes van Sylvia van Soest.

Oog ziet rook …

Rond half twee was er snel toenemende rookontwikkeling vanuit de werkplaats van een Oog-buurman. Inspectie leidde tot de conclusie dat er ‘iets van een brandje was’. Buurman (elders in het pand) gewaarschuwd en die heeft het vuur gedoofd. Oorzaak: wellicht vonken van eerder uitgevoerd slijpwerk die op oude houten wagenonderdelen terecht zijn gekomen, zijn gaan smeulen, enzovoort. Goed afgelopen.

Dorpsgenote zoekt hulp

Dorien Dekker (59) kreeg eind vorig jaar de diagnose PPMS – Primair Progressieve Multiple Sclerosis. De vooruitzichten zijn doorgaans zeer negatief: de afbraak van het lichaam (door het eigen afweersysteem) gaat sneller dan herstel.
Stamceltransplantatie is een optie. In NL staat dat echter, zeker in vergelijking met andere landen, nog in de kinderschoenen. En als het al wordt gedaan, dan betaalt de zorgverzekering het niet.
Dorien heeft uitgevonden dat deze behandeling – met  goede resultaten – wel mogelijk is in een kliniek in Mexico. Daar is € 75.000 voor nodig. Haar familie heeft een crowdfunding opgestart om dit bedrag door donaties bij elkaar te krijgen. U kunt ook doneren op deze site.