Vage vooruitzichten hofje Verbindingsweg/Middenweg

‘Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Boersen wethouder en mevrouw Oosterbaan directeur De Alliantie. Namens het Dorpskarakter waren aanwezig Pam Arkauer, Henk Eggenkamp en Axel Varekamp. Ook hebben betrokkenen de locatie geschouwd.

Het volgende kwam naar voren:
Mw Boersen blijft het noodzakelijk vinden dat op de locatie Hofje Verbindingsweg sociale woningen moeten worden bijgebouwd. Nu staan er 5 woningen. Dat zouden er 12 moeten worden, wellicht wordt dit aantal teruggebtacht tot 7. Dus 2 meer dan de huidige 5.
Mw Oosterbaan stelt dat er in dat geval geen sprake meer kan zijn van renovatie, mede uit rendements perspectieven, dan wordt het totale nieuwbouw, hetgeen een wijziging in het bestemmingsplan met zich mee zou brengen . Mocht de eis van Mw Boersen komen te vervallen dan kan er wel sprake zijn van renovatie van de huidige 5 woningen , overeenkomstig de plannen voor de ander 3 identieke hofjes (Meentweg, Ludenweg, Renbaan)
De Alliantie heeft ons (bewoners in de omgeving) uitgenodigd deel te nemen aan de ‘planontwikkeling’. Wij krijgen daartoe een uitnodiging. Een datum is niet vastgesteld.’

Tekst: Axel Varenkamp.

Mooie opbrengst KWF-collecte

Het bedrag dat opgehaald is in Blaricum aan contanten bedraagt € 3.551,76. Alle collectanten in Blaricum willen alle gevers vriendelijk bedanken. Opmerkelijk is dat er veel gebruik is gemaakt van de QR-code om te geven.
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt aan onze gezamenlijke missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. Nogmaals hartelijk dank!

Meentstroom is (visueel) onderdeel van verbinding

Lange tijd begon (of eindigde) de Meentstroom (kunstmatige rivier) uit/in het niets bij De Oorsprong.

Nu is er een verbinding* met het Bijvanckpark en verderdoor naar het Grachtje bij het Winkelcentrum.
* Reageerder meldt dat zich onder de brug een schot bevindt, waardoor het water niet doorstroomt …

Via wat smalle sloten en ondergrondse verbindingen (rode lijnen) bestaat er aansluiting op de mond van de Aanloophaven Huizen – en het Gooimeer. Waardoor de Meentstroom onderdeel is van een ‘rondloop’ vanuit en weer terug (bij de Blaricumse Sluis) in het Gooimeer.
Hetgeen natuurlijk (…) veel logischer is dan ‘een kunstmatige rivier vanuit een modderig niets’.

Bij de buren: DSI bij villa in Naarden

Naarden, Meentweg, 19:45 uur: de DSI – Dienst Speciale Interventies – is ingeschakeld rond en mogelijk in een villa, omdat zich volgens de politie in de omgeving daarvan ‘vuurwapengevaarlijke verdachten’ zouden ophouden. Ook een politiehelikopter kwam ter plaatse. Nadere informatie is niet verstrekt. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.