‘Bezopen’ …

… zo kwalificeert een ophaler het BOA-loze tijdperk bij de OBB.
‘Om 14:30 uur zo’n twaalftal auto’s in het parkeerverbod.’

Het waren toch de ouders die de monden vol hadden van ‘veiligheid rond de school voor de kinderen’?

Misschien moeten zij dan maar gezamenlijk de zinloos bestede 70.000 euro provinciale verkeerssubsidie aan Haarlem gaan terugbetalen.