Janssen zegt Jakkes

Leo Janssen, blogger van de inmiddels fameuze Laarder blog Bol-An!, kijkt naar aanleiding van de benoeming van zijn dorpsgenote (en oud-collega-wethouder) Maria Klingenberg tot wethouder in Blaricum, even over de schutting. Hij komt tot een bijzondere constatering, hetgeen Blaricum maar liefst twéé felicitaties oplevert én de uitroep Jakkes.
Bijzonder omdat Klingenberg indertijd in Laren een punt zette achter haar politieke loopbaan (van 29 jaar), omdat ze zich niet kon verenigen met de koers van haar CDA in de samenvoegingsdiscussie – zij was en is tegen samenvoeging en voor behoud van zelfstandigheid van de BEL-gemeenten. Met haar opvatting vond ze indertijd evenwel snel onderdak bij Liberaal Laren, en wist onder dat blazoen zelfs een raadszetel te verwerven.

Janssen laat op zijn blog zien hoe de Blaricumse Partij (de partij van o.a. de afgetreden wethouder) dacht en denkt over samenvoeging en zelfstandigheid. De BP is mordicus tegen samenvoeging. Partij en nieuwe wethouder passen derhalve (wat dit betreft) prima bij elkander.

Maar dan komt de aap (…) uit de mouw: de afgetreden wethouder denkt daar niet zo over. Hetgeen Janssen een regionaal hoorbaar Jakkes ontlokt. Want tja, in hoeverre paste de afgetreden wethouder dus wel bij haar partij, én bij het  coalitieakkoord?

Afgezien van het feit dat de voorkeur voor samenvoegen ook in Blaricum min of meer gelijk stond en staat aan politiek/bestuurlijke zelfmoord en de kans (met zo’n standpunt) op een voortzetting van of terugkeer in een politiek/bestuurlijke positie nul komma nul is, is het interessant te weten in hoeverre de in de krant geventileerde opvatting van de afgetreden wethouder gedurende haar bestuursperiode een rol heeft gespeeld. Een paar kleine ‘Kamervragen’ lijken hier toch echt op zijn plaats.

Brandweer haalt Oog-drone uit boom

Bij het vanmiddag op verzoek dronefoto’s maken van het gebied dat valt onder de BuurtPreventieVereniging Wakker (globaal tussen Huizerweg, Huizerhoogt, Witzand, Naarderweg) raakte door de kou de accu van de Oog-drone opeens erg leeg. De weg terug naar de startplaats (parkeerterrein tegenover Bellevue) was helaas net te lang – de drone kwam vlakbij in een boom in de berm van de Huizerweg terecht. Op zes meter hoogte. Een tuingereedschap op een stok van 5,5 meter van een aanwonende bracht geen uitkomst.
Een telefoontje met postcommandant Hans van Riet van Brandweer Blaricum wel. Hij vond de hoogwerker van Brandweer Bussum bereid om de drone te bergen. Omdat van die inzet een echte melding werd gemaakt, kwam ook collega-fotograaf Peter Mol ter plaatse: hij maakte de onderste foto. De drone bleek het nog te doen; de foto’s zijn gelukt. Oog dankt Brandweer Bussum en Hans van Riet voor hun bijdrage aan de gelukkige en schadeloze afloop.

Terechte pluim voor Politie Gooi en Vechtstreek

Natuurlijk, de grootste pluimen gaan naar de brandweer van diverse veiligheidsregio’s en posten –
met twaalf man op een brandend pand zitten en een complete total loss voorkomen – PLUIM!

Maar Oog onderschrijft de pluim die collega-fotograaf Bob Awick aan de polite geeft –
wij persfotografen konden ongehinderd werken, alles in goed overleg, geen gezeur. Ook een pluim.

Wij luisteren …

Haar eerste bouquetroman 69 Secrets, die dinsdag verschijnt, staat boordevol seksuele escapades, ondubbelzinnig en recht voor z’n raap opgetekend door Candan. De verhalen zijn waargebeurd en afkomstig van haar Turkse vriendinnen en kennissen.
Yesim Candan: 69 Secrets, Turkish Delight, Gooische Media Groep BV, €9,95. Hele interview in Het Parool … hier.

Tegengeluid: toch geklooi in tussenliggende straatjes

Mogelijk klopt het gemeentebestuur zich vandaag al op de borst over rustig verlopen zaterdagavond/-nacht en de prima samenwerking tussen de diverse handhavers … Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer – een tegengeluid uit de Schoolstraat (onderdeel van het ‘evenemententerrein’):

‘Veel geluidsoverlast hier (jongeren die bij hun auto blijven hangen onder het genot van een eerst nog volle fles Bacardi (tevens na het ledigen bij ons in de tuin gegooid); bijna handgemeen tussen jongeren; twee seksende jongens in de voortuin van de buren (zijn niet thuis). Vervolgens duidelijk onder invloed hard door de straat rijdende (voornamelijk) jongeren. Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben ‘voor’ een gezellige Blaricumse kermis. Maar mijn probleem is echt de ‘handhaving’. Die is prima op de horecalocaties aanwezig. Maar juist in straatjes als de Schoolstraat waar men uiteindelijk heeft geparkeerd en dus iedereen na afloop zich heen beweegt … daar gebeurt het (…) en is niemand (lees: beveilinging) te zien.

Ik ben voor de kermis. Het zou alleen super zijn als er tot een half uur na sluiting voldoende handhaving in een iets ruimer gebied tussen de kroegen aanwezig zou zijn. 👌🏻👌🏻.’

Deze laatste suggestie is vanochtend vaker gehoord. Zeker als er op maan-, dins- en woensdagavond veel meer tussen de kroegen heen en weer zal worden gelopen, is een intensievere aanwezigheid van de beveiliging op de tussenliggende delen van het ‘evenemententerrein’ vereist.

Kermisstaking en geldkwestie

Wie zijn oren op straat en social media te luister legt, ervaart vooral veel boosheid over het zogenaamde kermisbesluit – zaterdagavond geen bijzondere activiteiten door en bij de horeca. Oog blijft weg van de roep om vervroegde gemeenteraadsverkiezingen, blijft weg om de roep om een nieuwe politieke partij – ‘eentje die wél luistert naar de inwoners’ – en Oog blijft weg van de weinig diplomatieke scheldpartijen en andere suggestieve ram- en stampteksten.

Van belang is de kans op een (nee, echt!) heuse gele-hesjes-achtige kermisstaking. Steeds weer wordt gehoord ‘als wij ons feestje op de zaterdagavond niet hebben, doen wij niet meer mee aan de Solexrace, niet aan het ringsteken, niet aan de aanspanningen, niet aan de Volksspelen, …’

Van belang is ook de al dan niet juiste gedachte die bij velen bestaat: ‘Het is gewoon een kwestie van geld. Die zaterdagnacht is de duurste deel van de Feestweek voor de politie, dus daarom is die er als eerste afgehaald. Het heeft niets met onrust te maken, want die was er niet. Het is een ambtenarenbesluit, voortgekomen uit Bel-mensen die het dorp niet kennen.’

Ook op een andere manier zou blijken dat het om geld gaat. Als d’Ouwe Tak en Het Vitus inderdaad niet meedoen, zou de gehele extra beveiliging ten laste komen van Moeke Spijkstra – als die wel kermisactiviteiten zou willen doen. Zou al gauw gaan om € 80.000. Dat gaat Moeke niet betalen. Van die zijde wordt immers gesteld dat de raad ‘de zaterdagavond om zeep heeft geholpen, ervan uitgaande dat de horeca de beveiliging toch wel zou betalen’. Niet dus, gaat Moeke niet doen. Tenzij …

Want, zo valt ook te vernemen, het afhaken van Tak en Vitus kan betekenen dat de kermis gered moet worden door… misschien wel een gezamelijke financiële inspanning (zeg: achterkamertjes-deal) tussen gemeente en Moeke?

Interessant is in ieder geval te zien tot hoe ver de onderlinge loyaliteit van de horeca gaat …

Of … stapt de gemeente over de onterechte angst (ook die voor gezichtsverlies) heen en krijgt de horeca alsnog de kans om haar plan ten uitvoer te brengen? (Al dan niet met ingekorte horeca-opening.) Of durft men het alsnog aan om het alom gewaardeerde Oog-plan te volgen – feestweek van woensdagmiddag tot zaterdagavond met ingekorte horeca-opening en eventueel ingedikt programma?

Ten slotte zijn er sterke geruchten dat er op Koningsdag op al dan niet ludieke wijze een of meer meningen (…) zullen worden verkondigd over de gang van zaken rond de kermiszaterdagavond.

Houd oren én ogen open! (Doe dat altijd!)

Prettige dag.

Kermiszaterdagavond (3): zo zou ’t kunnen

Begrippen:

 • Kermis: de attracties en kramen
 • Feestweek: kermis plus alle activiteiten erbij en eromheen, zoals ringsteken, voetbaltoernooi, vuurwerk, volksspelen, enz.

Uitgangspunten:

 • Feestweek moet dorpser worden, soberder, beheersbaarder (college-eis, omwonenden-wens)
 • het Blaricumse gehalte ervan moet toenemen (inwoners-wens)
 • kermis blijft op de huidige locatie (wens Oranje Vereniging en anderen)
 • horeca gaat er niet op achteruit (horeca-eis), maar dient deze aanpak wel als laatste kans te beschouwen
 • activiteiten Oranje Vereniging blijven (Oranje Vereniging)
 • negatieve invloed van buiten wordt tegengegaan (wens/eis van velen)

Aan al deze uitgangspunten kan worden voldaan.
Hoe?

 • Feestweek loopt van woensdagmiddag 12:00 uur tot zaterdagnacht 02:00 uur
 • Kermislocatie plus openbare ruimte rond en tussen Moeke, Tak en Vitus wordt evenemententerrein met minimale mogelijkheid tot ‘binnen glippen’
 • Op woensdagmiddag v.a. 12:00 uur ringsteken ongezadeld, aanspanningen keuren en ringsteken plus ringsteken bakfietsen op de Kerklaan; voetbaltoernooi op BVV; Solexen vanaf Kruiskuil
 • Horeca krijgt voor woensdag-, donderdag- en vrijdagavond kermisvergunning tot middernacht, 00:30 uur locaties leeg en 01:00 uur Dorp leeg en stil >> substantiële inzet van horecabeveiliging en scherpe handhaving
 • Ter overweging: maak de woensdagavond horeca voor Blaricummers met hun gasten (max. 3 per Blaricummer)
 • Horeca krijgt voor zaterdagavond kermisvergunning tot 01:00 uur > 02:00 uur Dorp leeg en stil
 • Woensdag vanaf 18:00 uur: opbouw Kermis
 • Donderdag en vrijdag Kermis van 12:00 uur – 23:30 uur
 • Donderdagmiddag: reünie in Vitus
 • Zaterdag Kermis van 12:00 uur – 00:30 uur
 • Zaterdagmiddag 12-13 uur: versierde fietsjes Oranjeweitje
 • Zaterdagmiddag vanaf 13:15 uur Volksspelen Oranjeweitje
 • Zaterdagavond: lampionnenoptocht, optreden en afsluitend vuurwerk
 • Zaterdagnacht kermis afbreken, Dorp zondagochtend 10:00 weer aan kant.

Kort gezegd:

 • de Feestweek wordt teruggebracht van 5 naar 3,5 dag
 • er blijven vier Feestweek-avonden: drie van de vier worden rustiger/soberder door vervroegde sluiting
 • door substantiële inzet van horecabeveiliging (mogelijk meer dan de nu beoogde ’12 man extra’) moet een grotere beheersbaarheid mogelijk zijn
 • mede door delen van het Dorp de status te geven van evenemententerrein kunnen negatieve invloeden van buiten beter worden geweerd.

Als dit niet werkt …

 • of een integraal evenemententerrein op ’t Harde (met echt alles en niets elders)
 • of stoppen.

Kermiszaterdagavond (2): nut en noodzaak van een KermisVisie

Ruim zeven maanden nadat de Blaricumse kermis in negatieve zin de landelijke pers haalde (grimmige sfeer, drugs, relschoppers, vechtpartijen) is er in feite nog steeds niet een besluit genomen waarmee de kermis voor de komende jaren vooruit kan. Voor de raadsvergadering van dinsdag staat er weer een ‘kermismotie’ op de agenda.

Het Collegebesluit wordt alom beoordeeld als slecht (contra traditie en cultuur; risico op onbeheersbaarheid op zaterdagavond; van de beoogde verdorpsing is geen sprake).

De horeca heeft een plan maar dat strookt niet met het ‘de  kermis dorpser en soberder maken’. De Kermis 2019 lijkt te worden ingebed in onwrikbaarheid, onmin en boosheid.

En op de achtergrond zoemen de feiten dat de twee laatste kermissen in Bussum uit de hand zijn gelopen en de vraag in Laren om meer cameratoezicht én meer politie-aanwezigheid tijdens hun kermis. Plus een ‘doortimmerd beheersplan’.

• Het wringt en dat is niet goed. Dat is slecht.

Dit alles wordt veroorzaakt door het ontbreken van een breed gedragen visie op de kermis. Daarmee kan duurzaam en voor de lange termijn recht worden gedaan aan niet alleen traditie, cultuur en gastheerschap, maar ook aan de actualiteit van en trends in uitgaans- en consumptiegedrag en aan een voldoende rechtvaardigheid in de verdeling van lusten én (over)lasten.

Voor zo’n visie is het noodzakelijk dat er inhoudelijke en indringende vragen worden gesteld, en dat zonder enige terughoudendheid de haalbaarheid van veranderingen wordt onderzocht. Het lijkt erop dat er aan meerdere zijden een tekort is aan inzicht, durf, doorzettingsvermogen en oprechtheid om vragen te stellen en alternatieven tegen het licht te houden.

Onderzocht bijvoorbeeld moet worden hoeveel Blaricummers daadwerkelijk de kermis bezoeken (de al zo vaak en veel te veel gehoorde vraag ‘voor wie doen we het (nog)?’), of de Torenlaan/Huizerweg nog wel de beste locatie is (‘rouleren met Tydemanplein en Bruis?’), hoe de ervaren overlast nu werkelijk is te kwalificeren en te kwantificeren, en of het mede gezien de veranderingen in consumptiepatroon en uitgaansgedrag van de jeugd in de openbare ruimte niet wenselijk is om de kermis voort te zetten als (muziek)evenement op een evenemententerrein op ’t Harde. Maar er zijn nog veel meer onderwerpen, meningen en zienswijzen die onderzocht kunnen en moeten worden om tot een breed gedragen Kermisvisie te komen.

Die visie is noodzakelijk. Wil men voorkomen dat het op een van de komende kermissen dusdanig uit de hand loopt dat alles in één keer (en voor altijd) wordt gestopt en als men wil voorkomen dat er steeds weer binnen en buiten het openbaar bestuur wordt gebabbeld over een beetje zus of toch liever niet een beetje zo en er steeds meer onderhuidse aversie en boosheid gaan smeulen – dan moet ook deze zichzelf respecterende gemeente een sterke Kermisvisie op tafel kunnen leggen.

En als men na vier adviesbureaus en honderdduizenden euro’s aan advieskosten voor het deeltraject van een buslijntje niet bereid is om een goed adviesbureau zo’n visie te laten maken – laten we dan naar Iers model en rekening houdende met inwonersaantallen per wijk een KermisVisiegroep loten van totaal 50 personen die zo’n visie opstelt. Dat is dan meteen een mooie oefening in burgerparticipatie en van een openbaar bestuur dat luistert naar zijn inwoners.

En wat betreft Kermis 2019?
Het is al eerder gezegd: het Collegebesluit om ‘de zaterdag eraf te halen’ is slecht. Menigeen in het Dorp maakt zich nu al zorgen (en meer dan andere kermiszaterdagavonden) over zaterdagavond 17 augustus 2019.

Geef de horeca daarom kans zijn aanpak toe te passen. Geef de horeca dus ook voor de zaterdagavond de kermisvergunning. Doe dat vooral omdat zo de beheersbaarheid c.q. de veiligheid meer zal worden gediend dan met het Collegebesluit. En geef die vergunning in de wetenschap dat de Kermis 2020 en volgende jaren gebaseerd zal zijn op een breedgedragen Kermisvisie.

Wordt vervolgd met deel 3 (slot): Zo zou ’t kunnen.

Kermiszaterdagavond (1)

Wie meent dat het kermisbiertje op zaterdagavond er de afgelopen jaren door geldzuchtige horecabedrijven een beetje is ‘bijgerommeld’, vergist zich. Of doet ‘een beetje dom’ afbreuk aan de lokale geschiedenis, traditie en cultuur.

In bijvoorbeeld het artikel De Blaricumse Kermis gaat nooit verlorenvan dorpskenner bij uitstek Jan W. Rigter in hei&wei nr. 124 (september 1990), leest men ondermeer dat de kermis (oogstfeest) in 1901 hoofdzakelijk bestond uit ‘de ene kroeg in en de andere weer uit’. Kramen en attracties waren er nauwelijks – het was vooral alle dagen veel bier, vechten en vrijerijen.

Interessant is ook dat er rond 1910 meer aandacht kwam voor onder andere sjeesrijden. De toenmalige pastoor Hoebink vond echter dat er geen meisjes naast de jongens op de bok mochten zitten. Zijn opvolger Snelting was veel ruimdenkender en die vond dat juist wel goed, en dan bij voorkeur met meisjes van buiten het dorp.  RK-kerk, hè …?!

Weer wat later (1920) kreeg de kermis ook hardrijden op losse paarden en het ongezadeld ringsteken (eerst in de Dorpsstraat). Dat trok van heinde en verre veel volk. Toen begonnen ook de kermisexploitanten te komen. Feit is dus dat ongezadeld ringsteken al jaar en dag bij de kermis hoort – en dat ook daarom de dag waarop dat plaatsvindt alom wordt beschouwd als een echte kermisdag. Tegenwoordig is dat de zaterdag …

Feit is ook dat burgemeester Tydeman niet alleen in 1959 de grote aanjager was van de verplaatsing van de kermis van de Bierweg naar de Torenlaan/Huizerweg, maar ook de uitbaters van Moeke Spijkstra en d’Ouwe Tak ertoe aanzette in hun zaken kermis-gerelateerde activiteiten te laten plaatsvinden (muziek, snacks).

Ook uit andere bron (Linda Eggenkamp, zelfde hei&wei) valt te concluderen dat bijvoorbeeld in 1990 de kermis vier tot vijf dagen duurde, grote regionale betekenis en aantrekkingskracht had en werd beoordeeld met ‘Zo’n feest kan alleen in Blaricum’.

Historisch is de ervaring van de in 1996 net aangetreden Pastor Cuno Lavaleije, die zijn dochter rond half elf ’s avonds naar Hilversum (trein) wilde brengen. Het was kermiszaterdagavond, het vuurwerk was geweest en zowel bij Vitus en Tak kon hij er niet of nauwelijks door.

Over de kermis in 2000 leest men in hei&wei nr. 234 (september van dat jaar) over de zaterdag: ‘Na de inleidende activiteiten overdag met ringsteken op het losse paard en een voetbaltoernooi in het sportpark [en met Lol met je Knol, de lampionnenoptocht en het optreden op Rust Wat] knalt het vuurwerk … het definitieve begin van de kermisweek in.’

Even verder schrijft Ina Schaafsma ook: ‘Later op de avond treft men elkaar weer in de diverse etablissementen die hun terrein tot ver buiten de oorspronkelijke terrassen hebben uitgebreid. Blaricum is even ontoegankelijk voor al het verkeer.’

Interessant is tevens wat omwonenden van bijvoorbeeld d’Ouwe Tak zich van vroegere kermis-zaterdagavonden kunnen herinneren. Eentje zegt: ‘In 1972 was er geen doorkomen aan. Zeker vijf paarden stonden her en der aan bomen en tuinhekken vastgebonden en veel van de overige kroeg- en kermisgangers waren met de tractor gekomen.’ Anderen weten zeker, aan de hand van de leeftijd van kinderen, een verbouwing, een scheiding of andere markante gebeurtenissen, dat ‘het al zeker 15 jaar in en om de Tak op kermiszaterdagavond’ een enorme gezellige boel is. En: ‘Al ruim voordat Moeke de boel groots begon aan te pakken, was het zeker ook op zaterdag bij de Tak groot feest – met straatverkoop.’ Of anders deze: ‘Toen de nieuwe OBB er stond (2003), was het op kermiszaterdag ’s avonds al flink druk bij (= in en rond) de Tak en elders in het Dorp.’

Dat het Dorp 11 jaar geleden dus op genoemde avond ‘stil’ zou zijn geweest lijkt hiermee niet te kloppen … Dat de hele kermiszaterdag onderdeel is van traditie en cultuur is wél duidelijk. Het besluit dat neerkomt op ‘wel kermisactiviteiten op de zaterdag maar geen bijbehorend biertje en broodje’ is een beschadiging van traditie en cultuur. Daarnaast lijkt dit besluit de onbeheersbaarheid c.q. het risico van ongeregeldheden juist te vergroten.

Volgende aflevering: hoe verder?

Kermis aan zijden draad

De kans dat er in augustus 2019 een feestweek annex kermis zal worden gehouden, is er niet groter op geworden. In de RTG bleek de horeca – bij monde van Erik Joosen van het Vitus – geen begrip te hebben voor het collegebesluit om voor de zaterdag geen feestweek-vergunningen meer af te geven. Daarnaast liet Joosen weten dat ‘wel voor beveiligers zorgen op maandag, dinsdag en woensdag, maar niet op zaterdag mogen verdienen’ niet haalbaar is. Volgens Joosen is alleen de zaterdag al goed voor 30 à 35% omzet, ‘maar die hebben we hard nodig om het hoge kostenniveau te kunnen dekken’.

Hij stelde onomwonden dat de horeca de kermis wil houden zoals die was, en de ruimte wil krijgen om het plan uit te voeren dat de horeca op verzoek van de gemeente heeft opgesteld – maar dat zonder enige uitleg van collegezijde aan de kant zou zijn gelegd. Voor een systeem van ‘kaarten voor besloten zaterdagavondfeesten’ lijkt er bij de horeca geen animo te bestaan.

Waaruit valt de concluderen: zaterdag geen feestweek-vergunningen? Dan geen horeca-inbreng wat betreft beveiliging op de andere kermisdagen. Hetgeen dan weleens zou kunnen betekenen: geen kermis …

Overigens staat ‘de kermis houden zoals die was’ haaks op de opdracht die het college zichzelf na de kermis van 2018 heeft gegeven: ‘de kermis moet weer kleinschaliger worden, dorpser, weer meer een leuk feestje voor de Blaricummers’. Hetgeen in lijn is met inspreker Kremer die stelde: ‘Voor mij mag de kermis blijven, maar een paar duizend man minder zou goed zijn.’

Andere insprekers meldden dat er volgens hen een groot verschil bestaat tussen ‘hoe gezellig het werkelijk was’ en de negatieve beeldvorming vanuit college in de pers.

Ook was er kritiek op het gebrek aan transparantie van het evaluatieproces, op de tekortschietende handhaving en op het achterwege blijven van een onderbouwing van die negatieve beeldvorming en het afwezig zijn van een onderbouwing van het collegebesluit.

Van diverse kanten werd aanvullend gesteld dat ‘de zaterdag eraf’ enerzijds afbreuk zal doen aan de reüniefunctie die deze avond zou hebben en dat anderzijds de kans op juist meer onrust en vandalisme (omdat men de volle café’s niet in kan/mag) zal toenemen.

Loco-burgemeester Kennis stelde: ‘Het college heeft in deze zeer zorgvuldig het proces van afwegingen en beoordelingen gevolgd; er is een enquête gehouden, er zijn gesprekken geweest met politie en BOA’s, er zijn 26 een-op-een-gesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast is het echt zo dat er op zaterdag 28 agenten actief waren en dat er veel meer is gebeurd dan is gezien en hier kan worden gemeld.’

In het eerstkomende Presidium wordt vastgesteld wat het vervolg zal zijn.