Weg erbij

Tussen Algemene Begraafplaats/Woensberg/Bijenschans en toegang tot den engen aan de Bergweg tegenover de Mosselweg. Voorheen Calis Kampen. Het waarom van de naamswijziging weet Frans Ruijter:
‘Het college van B & W heeft in augustus 2018 op een voorstel van de straatnamencommissie deze weg weer zijn eeuwenoude naam terug te geven. In oude documenten die in het bezit zijn van Kees Bakker werd deze weg al Steeglandseweg genoemd. Het betekent niet meer en niet minder dan ‘het stijgende land richting de Woensberg’. Vooral nu de weg bijna uitkomt bij de bijenschans Steegland, is dat een prettige bijkomstigheid. Zodoende is de Caliskampweg omgedoopt in Steeglandseweg. De Calis Kampen lagen en liggen daar ook helemaal niet, deze liggen links van het fietspad dat loopt van de Verlengde Bergweg naar de Randweg-Midden. Ze worden door de Blaricummers nog steeds ‘Op Caliskamp’ genoemd.’

Weggegoocheld

Torenlaan 23A: getekend door Klaas van den Berg, gebouwd in 1935. Vooral bekend als woonhuis van de creatieve familie Ten Harmsen van der Beek. De woning wordt beschouwd als atelierwoning en staat sinds 2006 op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Eerste foto (Wikipedia) laat zien hoe de woning er vanaf de Torenlaan uitzag – tot 2017.
Tweede foto is gepubliceerd in juli 2018 (Google Street View): de normale haag is vervangen door iets hogers op de erfgrens.
Derde foto is vorige week gemaakt: met een enorme lauriermuur is het pand bijna helemaal weggegoocheld …

Vraag is op grond van welke karakteristieken het pand aan genoemde Monumentenlijst is toegevoegd en of die kenmerken na de nog gaande verbouwing nog wel aanwezig c.q. in stand gebleven zijn. Vraag is ook of aanwezigheid op genoemde Lijst niet een zekere mate van aanschouwelijkheid van de aanliggende straat vereist.