Schoolzone Dorp

Kruislaan woensdag 22 november a.s. klaar – en daarna …

… komen er nog heleboel dag-afsluitingen + plus een oversteekplaats (zebra) op de Verbindingsweg nabij de Vliegweg.

Oh dorpsgenoot …, vertelt u nog ’s over …

… wij die hier horen en …

… miljonairs die hier zijn komen wonen.
En hoe goed of slecht dat is voor ‘het dorp’. 

En het heet De Garage – …

… historisch verantwoorde naam hoor, ofschoon …

… er in 1930 helemaal niks stond, evenmin in …

… 1955, maar …

… wel in 1957, getekend door Wouter Hamdorff, gebouwd door Fa. Eggenkamp en
als garage (!) circa 45 jaar in gebruik door Klaas Keijer, later Auto Keijer (met Ruud).

En nu dus De Garage – met Clairz Interior Design en Voorma en Walch makelaardij.

Zwartwit-foto’s aangeleverd door Frans Ruijter.

Open dicht – open dicht?

Aanwonenden van en bedrijven aan het Binnendoor (tussen Torenlaan en Achterom) hebben bericht gekregen over uit te voeren werkzaamheden aan ‘hun’ straat. De planning is dat die begin november wordt opgebroken, zodat de nutsbedrijven (gas en elektriciteit) hun leidingen kunnen vernieuwen. Dat duurt (zonder tegenslagen en klimatologische vertraging) tot half december. Daarna gaat de straat half januari weer open om de riolering te vernieuwen en tegelijkertijd een scheiding aan te brengen tussen huisriolen en regenwaterafvoer. Ook deze klus zal een week of zes duren.

Bakker Frans Wassenaar is niet blij. ‘Met deze planning kom ik in ieder geval met de Sinterklaasperiode in de problemen: slechte bereikbaarheid voor de klanten en mijn leveranciers, en geen parkeerplaatsen.’ Op de vraag waarom beide klussen niet worden gecombineerd en dan alles tegelijk starten in de tweede week van januari, schijnt het antwoord te zijn: ‘Nutsleidingen en riolering liggen niet op dezelfde hoogte.’ Aha … – en als men dus eerst de nutsleidingen gaat doen en daarna de riolering, dan is het dus zo dat die nutsleidingen dieper liggen? En daarop was het antwoord: ‘Nee, de riolering ligt dieper …’

Eh …?

Nader overleg zal plaatsvinden – wordt vervolgd.

Verkeersverwachting bij school-Dorp a.s. maandag: chaos en onveiligheid

Menigeen is benieuwd naar de in te zetten handhaving – en een positieve houding van breng-/haalouders en passanten.

Aanleg schoolzone Dorp …

… brengt tijdelijke afsluitingen met zich mee, …

… ook van de Verbindingsweg (voor iedereen geldend), – …

… reden waarom met A een omrijroute is aangegeven en waardoor …

… het eerste stuk van de Schoolstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer is – hetgeen wel vreemd is, want …

… die regeling geldt niet voor het veel smallere ‘egel’-gedeelte tussen Middenweg en Eemnesserweg.