Orde uit chaos

De Blaricumsche Boekhandel verbouwt. Sandra: ‘Die verplichte sluiting is een mooie gelegenheid om de zaak ’s even aan te pakken. De tijdschriften komen omhoog en gaan naar rechts, zodat ook ouderen daar gemakkelijker bij kunnen. De boeken gaan naar het midden en de linkerkant, en alle kantoorspullen en de rest gaan naar de achterkant.’
Ondertussen is de boekhandel via allerlei communicatiemogelijkheden bereikbaar voor bestellingen, inclusief levering aan huis.

Beetje hoop voor De Goede Verwachting – en dorpskarakter en erfgoed

Dankzij de twee eenvrouwsfracties (‘het zijn de kleine dingen die het doen’) Beemsterboer en Van Dijk is de besluitvorming over wat te doen met de voormalige melkfabriek De Goede Verwachting zeker zes weken uitgesteld. Belangrijke reden is dat de inspraak van de burger meer en beter moet plaatsvinden.
Uit onderstaande ‘artistieke impressie’ mag worden geconcludeerd dat de zeven woningen van maar minimale tuintjes moeten worden voorzien. Alleen daarom is het zaak voor het gemeentebestuur goed te luisteren naar de renovatiegedachten die alom bestaan, en mogelijk niet mee te gaan met dit  hedendaagse ‘geprop’ – en dus verstening. Dat is immers tegen het coalitiebeleid.

Henk van den Bergh heeft nog een voorwerp uit het werkzame verleden van de melkfabriek. Volgens hem kan de bus ‘na de renovatie zo weer in het rek’.

Buurt maakt straatkunst van uitspraak wethouder

Omwonenden van de nieuwbouw aan de Verbindingsweg zijn niet blij met het verschil tussen hoe dit project indertijd door wethouder Boersen is ‘verkocht’ en wat het uiteindelijke resultaat is. Ze zijn daarnaast bang dat de locaties Middenweg/Verbindingsweg (met nu nog de vijf seniorenwoningen) én de kop van het pompstation eenzelfde ‘stedenbouwkundig noodlot’ staat te wachten.