Eurovisie Songfestival 2020 op ’t Harde

Oog heeft nagedacht (…) en vastgesteld dat ’t Harde een werkelijk unieke locatie is om het Eurovisie Songfestival 2020 te huisvesten. Er kunnen ten minste 17.500 toeschouwers worden ontvangen en voorts is er meer dan genoeg ruimte om alle voorzieningen een plaats te geven. In het Madonna-paviljoen zullen zang- en danslesjes worden gegeven. De presentatie zou kunnen worden verzorgd door Gordon, terwijl de diverse in de gemeente woonachtige muzikale kunstartiesten smaakvolle pauzenummers kunnen brengen.
Het lijkt erop dat hier een mooie uitdaging ligt voor de plaatselijke horeca om dit evenement samen met John de Mol van Talpa en de Buitendienst van de BEL te organiseren. Daarmee zou het Songfestival een weergaloze uiting zijn van het gezegde ‘waarin een klein dorp groot kan zijn.’ Wordt vervolgd – dat is wel zeker.

Herplantplicht …

Aanwonende Witzand: ‘En dan te bedenken dat het Witzand vroeger een bospadverbinding was tussen Naarderweg en de hei en dat aan beide kanten daarvan een lange rij beuken stond. Die kapvergunning hier betreft ook een paar beuken die circa 100 jaar oud zijn en niemand en niets in de weg staan. Los daarvan: zo’n hap uit de natuur die grenst aan een natuurreservaat – waar zijn ze hier in Godsnaam mee bezig?!’

U heeft zes weken de tijd om bezwaren in te dienen. Gedurende die tijd mag er niet worden gekapt. Ook tijdens eventuele bezwaarbehandelingen mag er niet worden gekapt.

Waardering

Drie wijkhoofden/collectanten van het Koningin Wilhelmina Fonds kregen vanavond waardering voor hun jarenlange inzet. Kitty (tweede van links) en Vroca (tweede van rechts) kregen een bronzen speld voor 12,5 jaar inzet, Mien (in het midden) kreeg een gouden speld plus de Tinnen Collectebus voor 40 jaar actief zijn. De dames worden geflankeerd door KWF-coördinatoren Aimée (links) en Anouk.