Waarom daar wel en daar niet?

De fietsenoversteek bij de Boissevainweg/Lage Laarderweg wordt veiliger gemaakt. Met name door de aanleg van een verhoogde middengeleider.

Dat is nou precies de voorziening waarom al bijna een jaar geleden voor de veel onveiliger oversteek Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan is gevraagd door D66 en Oog en die door Veilig Verkeer Nederland is geadviseerd.

Post van 9 april 2019:
Op verzoek van D66 heeft Veilig Verkeer Nederland een schouw uitgevoerd van de verkeerssituatie Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan. Zoals bekend is bij de renovatie (2018) van de Prins Hendriklaan ter hoogte van de kruising met de Koningin Emmalaan over circa 75 meter een hek geplaatst – zodat oversteken door (brom)fietsers en voetgangers niet meer mogelijk is. Dit zou zijn gebeurd mede op basis van ‘buurtparticipatie’ met omwonenden en zou moeten bijdragen aan minder gratis bermparkeren door bezoekers van Tergooi. Een motie van D66 om de verkeersveiligheid te verbeteren is indertijd niet aangenomen, vooral omdat aan het fenomeen ‘buurtparticipatie’ door wethouder en coalitiepartijen meer waarde werd toegekend dan aan de (sterk verslechterde) verkeersveiligheid …

Het rapport van VVN spreekt evenwel duidelijke taal.
– er is sprake van inconsequent beleid (elders hebben de middengeleiders wel oversteekvoorzieningen)
– het ontbreekt aan de juiste borden
– de verkeerssituatie is onduidelijk en onveilig
– de verkeerssituatie leidt tot onveilig verkeersgedrag

VVN adviseert ter plekke (zie foto) een oversteekmogelijkheid te maken voor zowel voetgangers als (brom)fietsers. Daarvoor zal er ondermeer een doorgang in het hek moeten worden gemaakt. Overigens is bermparkeren in Blaricum overal toegestaan en is een deel van de bermparkeerders bij de kruising in kwestie geen Tergooi-bezoeker maar busgebruiker.

Het rapport is doorgestuurd naar wethouder Boersen. En nu blijkt – terwijl de raad erover heeft vergaderd en er zelfs een motie aan heeft gewijd – dat alleen de Provincie in deze zou kunnen besluiten (omdat het om een N-weg gaat) … Het rapport is derhalve doorgestuurd naar Haarlem. Afwachten dus – maar niet opgeven! Het rapport leest u >hier<.

Situatie nu en voor de renovatie:

Oranje Vereniging zoekt nogal plotseling nieuwe bestuursleden

Wat (bij Paul Nobelen) ‘meer energie en inzet vergen dan verwacht’ en wat (bij Suzanne Hardjono) ‘inhoudelijke verschillen’ betekenen, is momenteel niet duidelijk. Daarover later wellicht meer.

Oog fotografeerde het OVB-bestuur op 1 april jl. Henk van der Veen (2e van links) is kennelijk in de afgelopen periode eveneens ‘uitgestapt’. Geheel rechts de afgetreden voorzitter, daarnaast de opgestapte secretaris.