In de brievenbus

In het Dorp is de afgelopen dagen onderstaande folder verspreid. Afzenders zijn Dorpskarakter-Blaricum, de Stichting Karakteristiek Blaricum en ‘vele bezorgde dorpsbewoners’. In de folder wordt onder meer gesteld dat de vergunning voor de uitbouw van AH op onjuiste cijfers is gebaseerd, niet strookt met het bestemmingsplan en dat de uitbouw het Dorp qua dorpsgezicht en verkeersdrukte en -veiligheid geen goed zal doen.
AH is gevraagd  op de folder te reageren. De reactie luidde: ‘Gezien de inhoud laten we het.’
Op donderdag 24 november om 23:59 uur loopt de periode af waarin men zienswijzen (bezwaren, suggesties) bij de gemeente kan indienen. Die zullen dan worden beoordeeld en indien ze niet worden afgewezen, kan dat leiden tot bijstelling van de planvorming. Uiteindelijk zal de gemeenteraad worden gevraagd een ‘definitieve verklaring van geen bezwaar’ te geven. Indien gewenst kunnen belanghebbenden daarna nog naar de rechter c.q. Raad van State.

De lezer oordele zelf …  – een eventuele discussie mag u elders voeren.

Oog is in deze neutraal en oordeelt niet over juist of onjuist. Het bericht is geplaatst omdat het om een groot algemeen belang gaat. In algemene zin kan beschikbaarheid van informatie en de discussie daarover bijdragen aan de kwaliteit van besluiten. 

Dus

Schermafbeelding 2022-01-14 om 13.07.14

Waar je buiten op het terras en binnen aan de tap zoals altijd en al eeuwen lang allerlei ware en mooie verhalen hoort en ook indianenverhalen en complottheorieën – maar waar je in ieder geval niemand hoort ontkennen dat het beetje linke virus nu door een veel mildere variant eruit wordt gedrukt, dat het dus de natuur is die bezig is het licht weer op groen te zetten. En dan hoor je ook steeds vaker en steeds duidelijker en met steeds meer durf en overtuiging dat als ‘ze’ het weer opengooien niet doen, dan doen we het zelf wel. Want we zijn heel goed in staat om als het moet voor onszelf én elkaar te zorgen. Geen gedoe met codes, maar wel een beetje afstand houden, eventueel een mondkapje als je je verplaatst, goede ventilering, pompje met desinfectie bij de deur – en dan gewoon gaan met die handel. Ober, rondje voor de de hele zaak!

///

Goed voorbeeld doet volgen

Vijf minuutjes op de social media maakt duidelijk dat dit niet iets achterlijks uit de Achterhoek is, maar massieve landelijke proporties begint te krijgen. De burgemeesters hebben laten weten ‘heel goed te begrijpen hoe moeilijk het op dit moment is’. Andere burgemeesters zullen geopende winkels ongemoeid laten, omdat zij die beschouwen als ‘een demonstratie van ondernemers – en dat is gewoon toegestaan’.

* Diverse anderen idem, mits ook hier de toezegging komt van geen handhaving.
Update >> Zinvol te weten dat een eenmalige opening (gesteld dat de lockdown blijft) te beschouwen is als een demonstratie. Daar is geen vergunning of toezegging voor nodig, die hoeft alleen maar te worden aangemeld. Bij deze.

open