Oog op Blaricum

13 november 2017

Open brief aan Remkes en Van der Hoek – pleidooi voor provinciaal doorpakken

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:51

11 november 2017

Een veer in het Oog-kont

Filed under: opinie — Oog op Blaricum @ 11:11

Bij deze wil ik je oprecht complimenteren met je geweldige website Oog op Blaricum.

Als geboren en getogen Blaricummer ben ik, door omstandigheden, op jeugdige leeftijd vertrokken uit Blaricum, maar heb tot oktober 2002, toen mijn moeder overleed, altijd zeer frequent mijn geboorteplaats bezocht. Daarna werd dat incidenteel.

Enkele jaren gelden ontdekte ik door een toevalligheid je site en sindsdien ben ik een fanatieke dagelijkse bezoeker, zelfs nu ik in het buitenland woonachtig ben.

Behalve een begenadigd fotograaf ben je ook een uitstekend en volhardend onderzoeksjournalist. Chapeau voor de wijze waarop je feiten boven water krijgt en deze op treffende wijze weet te publiceren.

Je bent echt de luis in de pels van het gemeentebestuur, dat moge duidelijk zijn.

Hoewel er ook wel wat negatieve geluiden vanuit bewonerszijde te lezen zijn, moet ik eerlijk bekennen, dat ik telkens weer geniet van de wijze, waarop je je verwoordt. Geweldig. Je bent echt een taalkunstenaar.

Ik hoop nog lang van je foto´s en publicaties te mogen genieten en wens je heel veel succes bij de voortgang van je gewaardeerde werkzaamheden.

 

Met vriendelijke groet,

Edward Bakker

9 november 2017

Beetje leedvermaak … – maar vooral ‘toekomst-gretigheid’

Filed under: opinie — Oog op Blaricum @ 20:06

Provinciaal Gedeputeerde Jack van der Hoek (o.a. gemeentelijke fusies):

Wat als niets anders is te beschouwen dan een brevet van onvermogen voor de zittende bestuurlijke hap.

En dan de teleurstelling van het College van B&W, meteen een Wob-verzoek vanuit Laren, een boze motie van Larens Behoud met de eis het Provincie-besluit terug te draaien, een huilie-huilie-column op de site van Hart voor Blaricum, de roep dat het Provinciebesluit ondemocratisch is, dat de bevolking anders zou willen, dat Laren dood is, dat in Blaricum het einde is aangekomen – …

… dan komen opeens (…) al die ervaringen met het lokale openbaar bestuur weer bovendrijven. De arrogantie, de oneerlijkheid, het gebrek aan democratie, het machtsmisbruik, de ruil van kroonjuwelen tegen angst, het kiezersbedrog in den brede, het zich niet houden aan wet- en regelgeving, de eigen afspraken en besluiten niet nakomen, het gebrek aan kwaliteit en transparantie, het vunzige gebruik van de politiek-bestuurlijke desinteresse bij de inwoners, de vlerkerigheid, de beschamende overjarigheid, dat pluche-geplak, enzovoort, enzovoort …

… dan is er – oh, hoe onboeddhistisch – toch even wat leedvermaak, toch wat ‘boontje komt om zijn loontje’, toch even de constatering en de glimlach van ‘zo, nu weten jullie zelf ook hoe hét voelt’, …

… om vervolgens krachtig, gretig en blij door te schakelen naar de toekomstblik, naar de mogelijkheden om de gemeente nu echt in evenwicht te brengen – met die inspirerende, vitaliserende, fascinerende en talenten en opportunities benuttende mix van hedendaags-visionair bestuur en het behoud van de locale cultuur en identiteit, de mix van de sterke bestuurders op hoofdlijnen, gevoed door wijk- en buurtraden, projectmatige initiatieven en denktanks van inwoners, meer sociale cohesie, meer wederkerigheid, minder ‘ik’ en meer ‘wij’.

Het wordt voor iedereen nog leuker c.q. nu echt leuk om hier te (komen/blijven) wonen en leven en werken.

En die stip op de horizon – uiteindelijk één Gooi-gemeente? Doe maar meteen. Hoe eerder we (…) bestuurlijk gelijkwaardig zijn aan Groot-Amsterdam, de Flevopolder, het Utrechtse – des te beter het zal zijn.

 

 

5 november 2017

Oud-wethouder Smit (VVD) twittert:

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:24

25 augustus 2017

IJzersterk vs. ontstellend zwak

Filed under: journalistiek (tekst),opinie — Oog op Blaricum @ 11:36

20 juni 2017

HB staat voor HuisvestingsBotheid?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:13

Bovenstaande tekst is gebaseerd op gesprekken met meerdere OBB-ouders.
De schooldirectie vindt deze ‘eenzijdig en deels onjuist’.
De uitnodiging een reactie te geven is (vooralsnog?) terzijde geschoven.

10 mei 2017

Kijk nou, kunst en cultuur!

Filed under: kwesties,opinie,samenleving — Oog op Blaricum @ 10:22

Een tweet van onze burgemeester. Het gaat nu even niet om de weergaloze foto, maar om het nieuwsfeit – en dan met name de tekst.

Er is een boekje overhandigd over kunst en cultuur in Blaricum. Ah …

  • Zijn die kunst en cultuur (in de afgelopen 100 jaar) wezenlijk beïnvloed door demografische, sociologische, economische factoren? Door de kwaliteit van het openbaar bestuur? Door het gegroeide autogebruik, door StoepRovers, door bebouwing van de Meent? Door snel geld uit de hoofdstad? Door het materialisme, consumentisme en het doorgeschoten egoïsme dat daarbij hoort?
  • Zijn die kunst en cultuur mede daardoor al aan het verdwijnen? Of juist niet?
  • Zullen die kunst en cultuur beïnvloed worden of mogelijk/wellicht verdwijnen door een gemeentelijke herindeling, een fusie tot één gemeente tussen Vecht en Eem? Of juist worden geconserveerd? Versterkt?
  • Zijn kunst en cultuur enkel en alleen een afspiegeling van de historie? Of is het een reflectie van de samenleving in beweging, de verbindingen van die samenleving met andere samenlevingen en van de dynamiek daarin?
  • Zou het kunnen zijn dat de kunst en cultuur (en de identiteit en de eigenheid en de sociale cohesie) van Blaricum de komende jaren sterker gaan veranderen door het gezamenlijke effect van de Meent-bebouwing, vergrijzing van de Bijvanck en Crailo, verjonging van het Dorp, vergroening van de gehele gemeente en de door ontelbare factoren beïnvloede denkwijzen van 10.000 inwoners, dan door welke herindeling of fusie dan ook?
  • So, what the fuck …?!

9 mei 2017

Leesvoer voor elke Blaricummer

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:13

5 april 2017

Dreef(merk)waardig

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:38

19 maart 2017

Opkomsten (of afgangen)

Filed under: kwesties,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 13:50

16 maart 2017

Analyse

Filed under: bestuur,column,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 11:22

1 maart 2017

Raadslid Rob heeft wat te zeggen

Filed under: bestuur,gesprekje,kwesties,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 15:13

Reactie burgemeester Joan de Zwart-Bloch:
‘… als je nog eens wat oppikt op straat over de nevenfuncties van de burgemeester van Blaricum, mag je naar de pagina met mijn functies en nevenfuncties op onze website verwijzen. Alle “20” functies zijn onbezoldigd en gerelateerd aan mijn hoofdfuncties. De profielschets voor een/de burgemeester van Blaricum in 2007 en in 2013 geeft expliciet aan dat een actieve inzet van de burgemeester in de Regio verwacht wordt, daarnaast wordt een landelijk netwerk over het algemeen ook op prijs gesteld.’

Oog-reactie:
‘Bijbaan is bijbaan en onderdeel van functie/portefeuille is wat anders.’

23 februari 2017

Politieke standwerkerij – en nog iets

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:08

21 februari 2017

’n Drol van een poll

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 08:39

16 februari 2017

‘… gewoon leven als dorp.’ – Huh?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 11:37
* De BEL is weliswaar op 1 januari 2008 actief geworden, maar er is over gepraat vanaf 2005.
Next Page »

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: