Tiny houses – waarom niet?

Naast alle welvaart waarmee Blaricum landelijk bekendheid heeft, is de productie van sociale woningen alhier bedroevend, namelijk nul. Eind juni staat de zgn. Woonvisie op de politieke agenda. Ook Frans Ruijter – op meerdere manieren betrokken bij dit aspect van de locale samenleving – kijkt vol interesse uit naar de inhoud daarvan.

Ruijter: ‘Ik ga niet vooruitlopen op wat er in zou moeten staan. Feit is wel dat als Blaricum op het huidige spoor blijft zitten van ‘veel te weinig sociale woningen produceren’, het noodzakelijke sociale evenwicht steeds verder uit beeld raakt. En dat zal de leefbaarheid in de gemeente niet ten goede komen.’ Plus dat we de kans lopen dat ‘Den Haag’ de gemeente een quotum gaat opleggen – linksom of rechtsom.

Volgens Ruijter telt Blaricum voor sociale woningen zeker 800 zoekenden [in 2017 in ieder geval 769]. Recent meldde de burgemeester desgevraagd dat het om circa 200 personen zou gaan. Los van dit opvallende verschil is het natuurlijk de vraag hoe aan de vraag naar sociale woningen toch kan worden voldaan.

frans rigterskampwindvang - 1

Ruijter: ‘Laat ik voorop stellen dat alles een grens heeft. Als het niet kan, dan kan het niet. Dat moet dan wel worden verteld, met argumenten. Maar ik zou toch wel willen pleiten om snel werk te maken van het realiseren van tiny houses. Overal in de gemeente – ja, in alle wijken en buurten – zijn mogelijkheden om er een paar neer te zetten. Bijvoorbeeld op de hoek Rigterskamp/Windvang (foto boven), en langs de Laagwatersloot op de grens tussen de Bijvanck en de Meent. Maar je kan ook denken aan dat ongebruikte grasveld van BVV, en zeker aan de tuin van de pastorie bij de Vituskerk. Het zou mooi zijn als de kerk daar ook ’s haar sociale gezicht laat zien.’

frans stroomzijde - 1

En voor een vloekje in de ‘Blaricumse kerk’ is Ruijter niet bevreesd: ‘Een stukje van de engen aan de Bergweg inruimen voor een paar tiny houses? Ik zeg er niet nee tegen.’ Een rondgang langs genoemde locaties leidt tot de conclusie dat er met tiny houses zeker tientallen zo niet ruim honderd woningzoekenden geholpen kunnen worden. Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan straatbeeld of dorpsgezicht.

Had u nog suggesties in deze?

Inhalen burgemeester – traditie bijstellen?

Volgens de traditie wordt een nieuwe burgemeester ‘van buiten’ meteen koets ingehaald. Dat gebeurt vanaf de Grenslaan, dus in feite vanuit Laren. Volgens dorpskenner Frans Ruijter gebeurde dit al in 1895, toen met dhr. Hosang.
De foto is uit 1948: de kop van de inhaalstoet, over de Torenlaan voor dhr. Van Ogtrop. Ook morgen zal Barbara de Reijke vanuit Laren over de Torenlaan naar de Dorpskerk worden gereden . Alwaar zij in de buitengewone raadsvergadering, die om 20:00 uur begint, zal worden beëdigd.

Tradities zijn cultuurdragers en componenten van de identiteit – alle reden om ze te bewaren en te koesteren. Maar … het inhalen vanaf de Grenslaan is ontstaan in de tijd waarin Blaricum bestond uit wat nu Blaricum-Dorp is. Inmiddels is er nogal wat bijgekomen.
Dus … laat het inhalen met een koets bestaan, maar doe dat vanaf de locatie van de KNRM. Dan kan de tocht naar de locatie waar de beëdiging zal plaatsvinden in ieder geval door de wijken Blaricummermeent, Bijvanck en Dorp gaan, en mogelijk met een klein ommetje en wat tempo ook door de vierde wijk Crailo. Hoef niet uit te leggen waarom.
Goed idee?
inhalen 1948 van ogtrop

Foto: Beeldbank Blaricum.

De vraag is natuurlijk …

… niet waar de Vrienden van het Gooi hun zomervakantie vieren, maar wel of ze beseffen dat ze volstrekt onnodig het strand- en waterplezier van velen hebben verhinderd, de werkgelegenheid voor jongeren hebben afgeknepen, een nuttiger en logischer gebruik van de openbare ruimte en een goed ondernemersinitiatief hebben gekeeld. Voor de formaliteit over drie pollen gras en een strofisch berkenboompje?
strand

‘… een aantal vervelende dubbele woonhuizen.’

Zoals bekend viert de Historische Kring Blaricum haar 40ste verjaardag ondermeer met de uitgave van het boek Vijftig winters over Blaricum. Het bevat 50 tekeningen van dorpsgenoot W.G.F. Oversteegen (gemaakt in de periode 1908-1958) plus zijn commentaar daarbij en aangevuld met foto’s van de huidige situatie. Uit een van die commentaren blijkt dat Oversteegen er niet voor schroomde – waar het ging om de nieuwbouw in zijn tijd – een vinnige pen te hanteren …

 

hk4 - 1

Het boek is voor € 15,- verkrijgbaar bij de Historische Kring en de Blaricumsche Boekhandel.