Meentstroom is (visueel) onderdeel van verbinding

Lange tijd begon (of eindigde) de Meentstroom (kunstmatige rivier) uit/in het niets bij De Oorsprong.

Nu is er een verbinding* met het Bijvanckpark en verderdoor naar het Grachtje bij het Winkelcentrum.
* Reageerder meldt dat zich onder de brug een schot bevindt, waardoor het water niet doorstroomt …

Via wat smalle sloten en ondergrondse verbindingen (rode lijnen) bestaat er aansluiting op de mond van de Aanloophaven Huizen – en het Gooimeer. Waardoor de Meentstroom onderdeel is van een ‘rondloop’ vanuit en weer terug (bij de Blaricumse Sluis) in het Gooimeer.
Hetgeen natuurlijk (…) veel logischer is dan ‘een kunstmatige rivier vanuit een modderig niets’.