Beoogde woningbouw – en wat geschiedenis

Eerste Molenweg – drie woningen; …

Kerkpad vier woningen.

Uit Deelgenoot van de Historische Kring, nummer 74, voorjaar 2014: