Meten is weten – praten ook

De renovatie/verbouw van het voormalige Enzlin-theater en later de Soundpush Studio tot Theater Blaricum vordert gestaag. Op de foto twee bouwers bezig aan de nok van wat een kloeke theateringang zal worden.

Overigens is de stemming tussen de initiatiefnemers en omwonenden nogal negatief. Directe communicatie over wat er nou precies gaat komen schijnt niet meer mogelijk te zijn – men bedient zich nu van advocaten, media-aandacht en petities aan het gemeentebestuur. Hoofdzorg is dat omwonenden vrezen dat het Theater in feite een soort partycentrum wordt. Volgens het College van B&W kan daar geen sprake van zijn.

Vanavond wordt er door zowel eigenaar/initiatiefnemer Peter Blankenstein als woordvoerder der circa 40 verontrusten Jaap Eggermont (buurman en vroeger eigenaar van de Studio) ingesproken in een digitale RTG. Te volgen vanaf 20 uur op de site van de gemeente.