AH-plan in de RTG

In de vanavond digitaal te houden RTG zal ook het bouwplan van AH ter tafel komen. Onderstaande artist impression brengt een en ander in beeld. Opvallend ten opzichte van tekeningen die in december jl. door AH zijn gepresenteerd, is de torenachtige uitbouw aan de rechterzijde (kant van Studio Erik Gutter). Naar verluidt zit daar het trappenhuis in voor de drie beoogde appartementen. Niet geheel duidelijk is hoe dit onderdeel door bestaande en/of nog te planten bomen e.d. aan het zicht zal worden onttrokken. Wordt vervolgd.
ah impress

Van heel pril tot heel veel dienstjaren, partijen, functies, successen en drama’s

Van links en verder: Khalid Hammouti (jurist, nieuw), René Kemperman (zittend raadslid), Liesbeth Boersen (lijsttrekker, enkele decennia politiek actief), Robert Jan Bon (IT, nieuw), Riane Boersen (dochter van?, nieuw). De raadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart 2022. Oog doet daar niet als kandidaat aan mee, wel als kiezer. En één post (begin maart) zal worden gewijd aan ‘Politieke Oogmijmeringen’.
Schermafbeelding 2022-01-17 om 16.28.14

Gemeentelijke kunst online

Afgelopen week is de website Kunstcollecties Blaricum Laren van start gegaan. De burgemeesters van beide gemeenten verrichtten daartoe een starthandeling in de buurt van de plaats waar ooit de Hut van Mie stond. De website stelt de gemeentelijke kunstcollecties online beschikbaar voor inwoners en andere geïnteresseerden en dat is een van de doelen van de Stichting Beheer Kunstcollectie Blaricum en Laren.