En wanneer het centrum?

Fijn hoor dat er 35 miljoen uitgetrokken wordt om de Bijvanck hier en daar ‘op te knappen’. En vijf miljoen voor de Bouwvenen, ook leuk. Nooit echt tijdens alle ronddwalingen in beide buurten het idee gekregen dat de problemen (…) daar zo groot waren dat er zulke bedragen voor nodig zijn – maar dat kan aan de ogen liggen waarmee gekeken is. Toch kruipt wel een beetje het vreemde gevoel het hoofd in dat het vooral de jonge (en dus in alles relatief modernere) wijken zijn waar zorg en geld naar toe gaan. En of dat dus nou echt wel zo dringend nodig is …

Want … diezelfde ogen (en die van vele anderen) zien namelijk met grote regelmaat welke chaos en gevaarlijke situaties en milieubelastende toestanden er bestaan in het oudste gedeelte van de gemeente, het zogenaamde centrum van Blaricum-Dorp. Beter gezegd: het gedeelte waar in gezondere (pardon: normalere) dagen de kermis staat. Dus van Moeke tot de Sportbank, en vanaf de Muziektent tot de Boekhandel. En dat wordt niet alleen gezien, maar te vaak ook aan den lijve en geest ervaren.

Is er al een wethouder die of raadslid dat over dit stukje van de gemeente het o zo noodzakelijke renovatieplan heeft bedacht? Een plan waardoor er veel en veel meer gezonde en veilige ruimte komt voor voetgangers en fietsers? Iets met allure dat past bij een gemeente die zichzelf en zijn inwoners en bezoekers respecteert? Of blijven we nog eens jarenlang meegebogen hoofden en knikkende knieën dienstbaar aan de volstrekt achterhaalde opvatting dat ‘de bereikbaarheid van de middenstand van primair belang is’? Is het een kwestie van inzicht? Of van durf?

Wellicht ook wordt het tijd voor een verantwoordelijke, duurzame en op de lange termijn gerichte keuze waar het gaat om de volgorde: éérst de openbare ruimte veel vriendelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers, en daarna kijken welke mogelijkheden en ruimte er zijn voor ondernemers die nog wat meer of anders willen dan nu.

DCIM100MEDIADJI_0348.JPG

Tegengif voor fusieangst

Tweet over herindelingsdiscussie in Wijdemeren:

Wat bedoelt Kozijn? Wat stelt Oog al jaren?

Indien het bestuur boven-over aan elkaar wordt geknoopt (kwaliteitsverbetering!),
dan zullen op inwonersniveau ‘vanzelf’ (een politiek-filosofisch dan wel sociologisch
te verklaren reactie die overal ter wereld in dat soort situaties optreedt)
van de samengevoegde gemeenschappen
de locale betrokkenheid, sociale cohesie en wederkerigheid worden … versterkt!
De locale weerbaarheid en vitaliteit gaan erop vooruit.

Laat u niet bang maken door de dommigheid en angst van politieke dorpspartijtjes.
Hun benepen bestaansrecht was al tanende – en zal volledig verdampen.

Ook Blaricum zal – in een groter bestuurlijk geheel – de kracht ervaren
van de flexibele wijk- en buurtnetwerken, van de openstelling naar de wereld
en van de daadwerkelijke zorg voor het eigene.

B100 verdampt

De voor vandaag geplande voortzetting van de B100 (de dialoog tussen inwoners en politiek over de toekomst van Blaricum) gaat niet door en is verplaatst naar de lente. Reden is het geringe animo: er zijn zes (6!) aanmeldingen door de gemeente ontvangen.

De gemeente laat over dit aantal weten: ‘… is niet in overeenstemming met de opzet van deze dag, namelijk het versterken van de samenlevingskracht.’ Er komt een nieuw communicatieplan (…) voor een ‘mooie, inspirerende dag, waarvoor de basis vorig jaar is gelegd met de B100’. 

Die B100 vond plaats in september 2016 en van de beoogde 100 inwoners kreeg de gemeente er uiteindelijk 79 aan tafel …

Van enige analyse of zelfreflectie is in de berichtgeving van de gemeente niets te vinden.

Dorpsgenoot Harry Rieder heeft wel zo zijn gedachten:
‘Zou het niet zo kunnen zijn dat na de eerste sessie de animo hiervoor even groot is geworden als de aangiftebereidheid van de burger bij de politie: ‘Er wordt toch niets mee gedaan!’

En, als ik zo de teksten lees maar vooral de fotoreportage en de film zie, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat door het college kosten noch moeite worden gespaard om vooral zichzelf ervan te overtuigen en doen geloven dat zij een luisterend oor heeft voor de burger.

Dat zij er vervolgens geen reet mee doet mag blijken uit de grote weerstand tegen de Blauwe Zone en de HOV.

Nog even los van het feit dat van goed betaalde bestuurders mag worden verwacht dat zij zelf een visie neerleggen en deze vervolgens aan de ideeën, wensen en verlangens van haar burgers toetsen. Dit is de wereld op z’n kop.

Het mag dan een vorm van slimheid in zich dragen maar het ontbreekt hierbij aan elke vorm daadkracht en verdient op alle fronten het predicaat ‘duur betaalde bestuurlijke onkunde’ waarbij de nietsvermoedende burger laat zich lijdzaam voor het karretje laat spannen.’

Opvallend is dat in deze tijd van ‘iedereen heeft een mening’ en de alom gevoelde en getoonde behoefte aan burgerparticipatie de teller niet verder komt dan ‘6 van 10.000’. Misschien is het zittende bestuur bij uitstek niet de juiste gastheer/-vrouw … Misschien is de samenlevingskracht er wel, maar bestaat die in hoedanigheden die het gemeentebestuur helemaal niet kent – of geen toegang tot heeft.

Hoe dan ook: u kunt dus lekker gaan schaatsen – en volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Misschien is dat wel wat?

 

Als bouwen kunst wordt …

… en bomen bijna zijn verdwenen
staal en zeildoek strak zijn aangeplant
ter meerdere glorie van ’t beschaafde hout
het stortbeton en de luxueuze stenen –
dan vraagt de vogelstand zich peinzend af
terwijl zij elders verder is gaan leven
waar het natuurlijk mensverstand
in wiens naam zo zwijgend is gebleven.
Bierweg 41.