Breuk bij DAB

Ramona Beemsterboer – van Urk Dam heeft vandaag besloten de DAB-fractie te verlaten en onder eigen naam door te gaan als raadslid. Tevens is Leon van Urk Dam (echtgenoot) per direct teruggetreden als fractievertegenwoordiger van DAB.
Reden voor deze breuk is dat er tussen Beemsterboer en fractievoorzitter Rob Bruintjes te vaak verschillen van inzicht zijn en dat daardoor voor haar goed functioneren als raadslid onmogelijk is. Beemsterboer zal loyaal blijven aan de coalitie.   

Beste bijentuin

Aan de Enghlaan is vorig jaar een woning gesloopt. Er zou worden teruggebouwd, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Het terrein schijnt inmiddels twee keer van eigenaar te zijn veranderd.
Wat wel positief is, is dat ook in deze situatie (waar de mens het (tijdelijk) laat afweten) de natuur zich herneemt. Er is een fantastische bijentuin aan het ontstaan. Wij stellen voor dat omwonenden samen met de gemeente het terrein de status en inrichting geven van ‘buurtparkje’, waarbij de natuur het voor het zeggen blijft houden en de mens bescheiden te gast kan zijn.