Ridder Esther

Esther Rabbe – Grimbergen is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze heeft deze onderscheiding gekregen voor haar vijftien jaar lange belangeloze inzet voor kinderen met autisme bij De Droomboom aan de St. Vitusweg. Na een toespraak van loco-burgemeester Annemarie Kennis kreeg Esther de versierselen door haar echtgenoot opgespeld.
ester-ko - 1

Kledingbank in nieuw pand

Wethouder Annemarie Kennis heeft vanmiddag de nieuwe locatie van de Kledingbank Blaricum geopend. Deze is nu gevestigd aan het Hendrik Smitlaantje, in het gebouwtje waarin vroeger de EHBO zat.
kledingbank1 - 1

Oprichtster en nu voorzitter van het bestuur Bea Rokebrand vertelde: ‘Dit is een fantastische locatie. We zijn daar heel blij mee. Hopelijk kunnen we de groei van de Kledingbank – gestart in 2009 en qua klanten bijna vervijfvoudigd – hier succesvol voortzetten.’
kledingbank2 - 1

De nieuwe locatie.
kledingbank3 - 1

Blaricumse Ogen

Een teder moment: het geboortebericht van een nieuwe Oog-activiteit.
Blaricumse Ogen.
Straatportretten van mensen in Blaricum, in zwartwit. Gewoon, zoals ze zijn.
Van hier of van elders, maar in ieder geval binnen de gemeentegrenzen gefotografeerd.
Meestal gevraagd, een enkele keer niet. Te vinden rechtsboven op deze site (lekker groot),
én op Instagram.
IMG_4729

Sint – in kroeg en kapel

Sinterklaas is aangekomen in Blaricum. Omdat het een lange reis was uit Huizen, is Sint eerst bij Moeke Spijkstra binnengaan om daar wat op te warmen. Tot zijn grote genoegen liepen daar ook veel echte kindertjes rond, zodat hij zijn goeder tieren lekker viraal kon laten gaan.
Aansluitend is Sint per drone naar de tuin van de Vituskerk geswiped, alwaar de Oranjevereniging Blaricum hem een warm chocolademelk-welkom had bereid. Sint en wat Pietmensen mochten plaatsnemen in de tuinkapel en werden daar door een grote schare ook alweer echte kinderen begroet. Die vormden op een gegeven moment – met ouders en begeleiders – wel een rij tot aan het andere Vitus. ‘Dat is lang geleden’, zei iemand…
Alom kon worden beluisterd dat – afgezien van het hier en daar wat lang ervaren van de wachttijd – deze vorm van ‘Sint-intocht’ bepaald werd gewaardeerd.
sint2 - 1

sint1 - 1

sint3 - 1

sint4 - 1

Sint in de BEL

Toch wel merkwaardig dat de drie BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren géén gelijke aanpak hebben van het begin van de Sinterklaas-periode. Terwijl er in Eemnes en Laren een QR-code-loze invaart/intocht plaatsvindt, valt Blaricum op door het niet houden van een intocht/rijtoer maar een ‘begroeting’, en door het daarvoor verplicht stellen van het tonen van een QR-code voor 13-jarigen en ouder. Op zich is het daarbij aanbieden van warme chocolade aan de kinderen heel aardig, maar als deze nieuwigheid leidt tot een QR-code-verplichting …, dan ware het misschien beter geweest om deze geste maar achterwege te laten en de bezoekers bij vertrek een fijne mandarijn mee te geven. Het valt niet uit te sluiten dat er nu her en der dorpsgenoten zijn die de chcocolademelk – en de verandering daardoor van QR-code-loos doorloopevenement naar QR-plichtig evenement – een beetje bedacht (verdacht) vinden …