Burgemeester weer wat meer ingeburgerd

Burgemeester Barbara de Reijke kreeg rond borrel- en hapjestijd bij Clairz Interior Design in De Garage nummer 30 alweer van De Gooische TamTam aangeboden. In het nummer wordt over 10 bladzijden een aantal Blaricumse ‘hotspots’ in woord en beeld gebracht: winkels en horeca waarop menig gemeente jaloers zal zijn. Ook de burgemeester zelf is in de nieuwste TamTam te vinden, met foto en een interview. Dat sluit af met ‘De regio is nieuw voor ons, maar we leren snel!’ Dat zal vanavond zeker het geval zijn geweest.
tamtam1 - 1

Van links naar rechts Sarah Saarberg (hoofdredacteur), Barbara de Reijke, Christian de Beer (uitgever GTT).

Muziek waardeert theater

Op donderdag 30 maart om 16:00 uur reikte een aantal vrijwilligers van het Blaricum Music Festival een cheque van € 500,-***  uit aan de directie en vrijwilligers van Het Theater in Blaricum. Het Theater kan dit bedrag inzetten voor een leuke activiteit voor hun vrijwilligers. Het Blaricum Music Festival én Het Theater kunnen beide niet zonder cultuur minnende vrijwilligers. Iedereen die mee wil helpen kan zich altijd bij een van de organisaties melden.
vrijwillig vv - 1

*** Tijdens de Vrijwilligersavond op 27 oktober ontvingen vrijwilligers van Het Blaricum Music Festival de vrijwilligersprijs. Daarbij hoort een cheque van 500 euro. Het bedrag mag naar eigen keuze worden besteed aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt. Zie boven.

Kunstenares Marianne Blijdenstein – Piël overleden

Schermafbeelding 2023-03-28 om 14.33.27

De crematie zal a.s. maandag in besloten kring plaatsvinden.

• Typering door Hans Redeker:

“Marianne Piël werd in 1943 in Amsterdam geboren, maar ontving haar opleiding in het Gooi, onder meer aan de Gooische Acade­mie, waarna zij de Gooische regio trouw bleef, wonend in Blaricum. Haar werk wordt getypeerd door wat licht en vaak trans­pa­rant op papier ver­schijnt: aquarel­len, potlood­tekenin­gen en pas­tels. Hoewel ze een kunstenares van weinig woorden is, wil zij over haar opvattingen wel kwijt: ‘Met een eigen visie op hetgeen voor een kunstenaar waard is om vastge­legd te worden, ben ik sinds het begin van de jaren zeventig bezig om het gezicht van de natuur en van haar producten, de mens, zo natuurgetrouw weer te geven. Streepjes worden lijnen, gezich­ten aangezich­ten, contouren herkenbaar. Dat vraagt geduld, inspiratie, inzicht en een vonk die moet overspringen om de juiste vorm te vinden voor datgene, wat anders zo snel in het vergeetboek raakt. Treffend verwoordt zij haar inspiratie­bron als volgt:

‘De stilte van het zien alleen verdraagt zo weinig woorden,

mijn liefde voor wat groeit en bloeit kan slechts de mens verstoren.’

Kinderen, en meer in het algemeen jongeren, maken een belang­rijk deel van haar oevre als portret­tiste uit, vaak in de aquarel­tech­niek als medium voor een nog ingénue door­schij­nendheid. Maar juist ook in haar evocatie van ouderen weet zij merkte­kens van een geleefd leven treffend te van­gen.”

Privéchauffeur in eigen auto

Diederik Oonk overleefde in 2021 een zwaar ongeval (scooter), revalideerde, herstelde en ging weer verder met zijn in 2018 gestarte Roadrive – het bedrijf dat privéchauffeurs levert voor particulieren die in hun eigen auto naar hun (buitenlandse) plaats van bestemming willen gaan (en/of ergens in Europa willen worden opgehaald en dan terug naar huis). Oonk heeft nu ’13 prima chauffeurs die flink bezig zijn’. Service van de zaak: als iemand is weggebracht, wordt de auto eerst door de wasstraat gehaald en daarna weer tiptop bij de woning geparkeerd.
diederikoonk - 1

Brandweer Blaricum scoort eerste prijs

Het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) organiseert als sinds 1946 brandweerwedstrijden (die later zijn omgezet naar vaardigheidstoetsen). Het zijn toetsen voor alle regionale en bedrijfsbrandweerkorpsen in Nederland. De bedoeling is de korpsen uitdagende scenario’s voor te zetten waarin de deelnemers al hun vaardigheden, hun deskundigheid en ervaringen kunnen tonen. Jaarlijks nemen er zo’n 580 ploegen deel aan de diverse vaardigheidstoetsen. Deze zijn te onderscheiden in een klasse 112, een Hoofdklasse en sinds 2023 de klasse Brandbestrijding.

Brandweer Blaricum won vanmiddag in Volendam de eerste prijs in de Hoofdklasse.

brandweerprijs

Nachtwerk

Volgens Frans Ruijter, voorzitter van Stembureau Blaercom wordt het nachtwerk voordat de uitslag van de gemeente Blaricum bekend is. Ruijter: ‘Het zal wel flink na middernacht zijn voordat we hier met het tellen voor  de PS-verkiezingen klaar zijn. En dan moeten we het Waterschap nog doen …’
stembureau avond - 1

Magere inbreng in PS en AWB

Petitietje hier, petitietje daar, gekleurde interviewtjes voor het radiootje, een hier en daar omstreden flyertje, opgewonden en niet geheel correcte/eerlijke ingezonden brieven in de lokaal/regionale krant (vandaag nog) – men zou denken dat de Blaricummer elke dag staat te popelen om ‘politiek en bestuur’ te bedrijven. Of is het de bekende 20/80-regel: 20% die zoveel lawaai maakt dat het lijkt alsof het de stille 80% is die zich roert? Misschien is het wel 10/90, of 5/95 … (?)
Op regionaal en provinciaal niveau lijkt de politieke animo  in ieder geval nogal ‘tegen te vallen’ – gezien de aanwezigheid van dorpsgenoten op de kandidatenlijsten voor zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) als het Algemeen Bestuur van het Waterschap (AWB) Amstel, Gooi en Vecht op 15 maart a.s.

Voor de PS zijn er twee kandidaten uit Blaricum: Ilse Bezaan (nu lid PVV-Eerste Kamerfractie) en Ilona Haas (voor de Partij voor de Dieren, voorheen o.a. raadslid voor Hart voor Blaricum.)

lijst1 - 1

Voor het water is iets meer belangstelling uit Blaricum: Peter Smit (VVD, oud-raadslid en oud-wethouder alhier en elders), Hein Kok (Partij voor de Dieren) en Marten Meijer (CDA).

lijst2 - 1

Voor allen: succes. Los van kleur en visie: u doet het tenminste.