Lente!

Toch het huis uit?

Dan gelden deze regels:

  • Houd 1,5 meter afstand

  • Geen groepen van meer dan drie personen

  • Nies/hoest in je mouw

  • Probeer af te blijven van gezicht en ‘dingen’

  • Bij thuiskomst 20 seconden handen wassen met heet water en zeep

 

••• Blaricum gaat niet preventief bos en hei afsluiten.

Uitgangspunt is dat men nu goed weet wat wel en niet kan.

Neem je verantwoordelijkheid: voor jezelf én voor de anderen.