Nieuw hondenbeleid – loslopend is verleden tijd

Bijgaand (hier, klik) de Nota waar alles in staat.
September a.s. in RTG en gemeenteraad. Ingaand wellicht 01-01-2021.

Even nog een ommetje met de hond: los? Nee dus.
Ook niet als u langs de eng woont en loopt.
Ook niet als u hier al eeuwen woont – of nog geen twee weken.
Ook niet op de hei.
Ook niet even laten zwemmen bij Rust Wat (zie hieronder).
Ook niet ‘ja, maar ze doet nooit wat.’

En ja, altijd poepzakje bij de hand – én indien nodig gebruiken!

Bijvoorbeeld vanwege dit dus …

Tekst van Facebook.

De Hoop – een beetje anders

IJssalon De Hoop heeft een paar veranderingen doorgevoerd. Om de collega-ondernemers minder c.q. geen overlast meer te bezorgen door de rij met wachtenden (lang vanwege de corona-anderhalvemeter), zijn hek, tuin en auto-oprit veranderd in opstelruimte voor de wachtenden.

Tot voor kort stonden de wachtenden links, dus op straat, voor de Sportbank en op de bushalte en vaak ook direct om de hoek op het Binnendoor (nee domoor: Achterom!!!) – hetgeen niet ideaal was vanwege de huidige uitgang.

Nu is er ruimte rechts van de ingang ontstaan – samen met de voorliggende stoep genoeg om de wachtenden een anderhalvemeter-plaatsje te geven.

Voordeel van de verandering is ook dat de voorgevel van De Hoop beter in ’t zicht is gekomen en dat – als het corona-niet-normaal eenmaal voorbij is – de ontstane ruimte eventueel in gebruik kan worden genomen als terras.

Aardig dorpsgezicht – nog wel …

Hoek Verbindingsweg/Middenweg: nu staan daar vijf woningen van de eerste generatie ‘sociale woningbouw voor bejaarden’. Begin 2000 verkocht door de gemeente aan De Alliantie. Berichten over recente planvorming wijzen erop dat de vijf in tegenstelling tot de andere Alliantie-woningen niet zullen worden gerenoveerd maar plat gaan (‘te oud, voldoen niet meer aan de eisen’) en dat er zodanig zal worden teruggebouwd dat het groen plus bomen plus beeld verdwijnen en er in totaal tien woningen in U-vorm komen. Niet alle omwonenden zijn blij (‘waar laat je al die auto’s?’); volgens wethouder Boersen is dit evenwel nodig vanwege de behoefte aan sociale woningen in het Dorp.
Wordt vervolgd en gevolgd.