Breuk bij DAB

Ramona Beemsterboer – van Urk Dam heeft vandaag besloten de DAB-fractie te verlaten en onder eigen naam door te gaan als raadslid. Tevens is Leon van Urk Dam (echtgenoot) per direct teruggetreden als fractievertegenwoordiger van DAB.
Reden voor deze breuk is dat er tussen Beemsterboer en fractievoorzitter Rob Bruintjes te vaak verschillen van inzicht zijn en dat daardoor voor haar goed functioneren als raadslid onmogelijk is. Beemsterboer zal loyaal blijven aan de coalitie.   

Nieuw hondenbeleid – loslopend is verleden tijd

Bijgaand (hier, klik) de Nota waar alles in staat.
September a.s. in RTG en gemeenteraad. Ingaand wellicht 01-01-2021.

Even nog een ommetje met de hond: los? Nee dus.
Ook niet als u langs de eng woont en loopt.
Ook niet als u hier al eeuwen woont – of nog geen twee weken.
Ook niet op de hei.
Ook niet even laten zwemmen bij Rust Wat (zie hieronder).
Ook niet ‘ja, maar ze doet nooit wat.’

En ja, altijd poepzakje bij de hand – én indien nodig gebruiken!

Bijvoorbeeld vanwege dit dus …

Tekst van Facebook.

Terug – van heel ver weg geweest

Rob Bruintjes is terug als raadslid voor DAB. Na een afwezigheid van bijna een jaar – waarin de prognoses uiteen liepen tussen gitzwart en lichtblauw – is Rob ook politiek weer ‘alive and kicking’. Voorzien van kwiek baardje en een fijne rolstoel is de gretigheid onverminderd om zich voor Blaricum in te spannen. Een bijzonder verhaal – een bijzonder mens.

Raadslid Janny van Dijk – de Jong stapt uit DBP-fractie

Na net zeven maanden raadslid te zijn geweest voor De Blaricumse Partij (DBP), heeft mevrouw Van Dijk besloten als eenmansfractie verder te gaan. De reden is natuurlijk ‘het niet (meer) met elkaar voldoende eens kunnen worden en blijven’ – en er is niet veel politiek/bestuurlijk inzicht nodig om te begrijpen dat deze stap voor DBP ietwat blamerend is en de coalitie verzwakt. De verhoudingen zijn nu immers: coalitie zeven zetels (4 HvB, 2 DBP, 1 CDA), oppositie zeven zetels (VVD 3, D66 2, DAB 2) en op de vijftiende zetel zit dus nu Lijst Van Dijk.

Foto: site gemeente Blaricum.

Debiel betoon van platte emoties en plucheverslaving + vernietigende reactie Provincie!

Als de lokale samenleving (door de politiek) in gevaar wordt gebracht, neemt Oog ter bescherming de politieke pen op.
En gaat daarna weer over tot de orde van het beeld.

///

Onderstaande reactie staat op de site van RTV-NH. De gebruikte woordkeuze wijst erop dat de Provincie de actie van de gemeenteraden van Blaricum en Laren een bestuurlijk dieptepunt vindt. De raden worden vierkant uitgelachen, worden gewezen op feitelijke onjuistheden (dus onruststokerij) en op de gierende armzaligheid van het voorstel (geen enkele onderbouwing).

 

///

>>> Zie ook de reactie van oud-wethouder Jan Heybroek

Motie van laffe natwinderigheid

De VVD – toch al langere tijd erg kritisch op het kunstgrasdossier – durfde het gisteren niet aan de motie van wantrouwen van DAB tegen wethouder Boersen (De Blaricumse Partij) te steunen. Met als argument dat zo’n motie twee dagen voor de verkiezingen geen enkel politiek doel dient … Vreemd: dat betekent dat twee (of drie? of vijf?) dagen voor een verkiezing een meningsuiting en het verkondigen van een helder standpunt waar (zwevende) kiezers wat of veel aan hebben er kennelijk niet meer toe zouden doen?

Men kwam samen met opportunistische meeloper D66 (…) met een motie van positivisme c.q. optimisme. Die erop neerkwam: 1. Let wat meer op je politieke moraal; 2. Let erop dat er voldoende dualisme is; 3. Hou je aan de wet.

Bijzonder hoor. Want alle drie de punten zijn standaardeisen die voor elk lid van elk openbaar bestuur gelden. Ze liggen vast vanaf het moment dat de eed/gelofte is afgelegd. Waarom dat bevestigen met een nietszeggende (geen enkele politieke consequentie hebbende) motie van holladiejeeh-koekkoek-injekont? (De meeste inwoners weten niet eens wat er staat, laat staan wat het betekent.)

Niet erg bemoedigende blijk van politieke schijterigheid. En dat de raad dit gedrocht unaniem aannam is een fijne blijk van het feit dat men deep down under verdomd goed weet met het kunstgrasdossier heel erg fout te hebben gehandeld. Woensdag gehaktdag …!!!

Laatste stuiptrekking van de schoffeer-politiek

Foto: Jacqueline Roest – Laarder Courant de Bel.

Peter van Rietschoten sprak in en liet geen spaan heel
van de wijze waarop het college zou hebben gehandeld. Tekst.

Commentaar Rob Bruintjes (DAB): 
Een mild verslag van een vergadering waarbij de 5 conclusies van de RKC allemaal een motie van wantrouwen waard zijn. In feite verdiende niet alleen wethouder Boersen een motie van wantrouwen. Ik hoop dat er na woensdag een totaal ander bestuur zal zijn.


STEMBUSADVIES OOG OM 18:00 UUR