Raadslid Janny van Dijk – de Jong stapt uit DBP-fractie

Na net zeven maanden raadslid te zijn geweest voor De Blaricumse Partij (DBP), heeft mevrouw Van Dijk besloten als eenmansfractie verder te gaan. De reden is natuurlijk ‘het niet (meer) met elkaar voldoende eens kunnen worden en blijven’ – en er is niet veel politiek/bestuurlijk inzicht nodig om te begrijpen dat deze stap voor DBP ietwat blamerend is en de coalitie verzwakt. De verhoudingen zijn nu immers: coalitie zeven zetels (4 HvB, 2 DBP, 1 CDA), oppositie zeven zetels (VVD 3, D66 2, DAB 2) en op de vijftiende zetel zit dus nu Lijst Van Dijk.

Foto: site gemeente Blaricum.

Debiel betoon van platte emoties en plucheverslaving + vernietigende reactie Provincie!

Als de lokale samenleving (door de politiek) in gevaar wordt gebracht, neemt Oog ter bescherming de politieke pen op.
En gaat daarna weer over tot de orde van het beeld.

///

Onderstaande reactie staat op de site van RTV-NH. De gebruikte woordkeuze wijst erop dat de Provincie de actie van de gemeenteraden van Blaricum en Laren een bestuurlijk dieptepunt vindt. De raden worden vierkant uitgelachen, worden gewezen op feitelijke onjuistheden (dus onruststokerij) en op de gierende armzaligheid van het voorstel (geen enkele onderbouwing).

 

///

>>> Zie ook de reactie van oud-wethouder Jan Heybroek

Motie van laffe natwinderigheid

De VVD – toch al langere tijd erg kritisch op het kunstgrasdossier – durfde het gisteren niet aan de motie van wantrouwen van DAB tegen wethouder Boersen (De Blaricumse Partij) te steunen. Met als argument dat zo’n motie twee dagen voor de verkiezingen geen enkel politiek doel dient … Vreemd: dat betekent dat twee (of drie? of vijf?) dagen voor een verkiezing een meningsuiting en het verkondigen van een helder standpunt waar (zwevende) kiezers wat of veel aan hebben er kennelijk niet meer toe zouden doen?

Men kwam samen met opportunistische meeloper D66 (…) met een motie van positivisme c.q. optimisme. Die erop neerkwam: 1. Let wat meer op je politieke moraal; 2. Let erop dat er voldoende dualisme is; 3. Hou je aan de wet.

Bijzonder hoor. Want alle drie de punten zijn standaardeisen die voor elk lid van elk openbaar bestuur gelden. Ze liggen vast vanaf het moment dat de eed/gelofte is afgelegd. Waarom dat bevestigen met een nietszeggende (geen enkele politieke consequentie hebbende) motie van holladiejeeh-koekkoek-injekont? (De meeste inwoners weten niet eens wat er staat, laat staan wat het betekent.)

Niet erg bemoedigende blijk van politieke schijterigheid. En dat de raad dit gedrocht unaniem aannam is een fijne blijk van het feit dat men deep down under verdomd goed weet met het kunstgrasdossier heel erg fout te hebben gehandeld. Woensdag gehaktdag …!!!

Laatste stuiptrekking van de schoffeer-politiek

Foto: Jacqueline Roest – Laarder Courant de Bel.

Peter van Rietschoten sprak in en liet geen spaan heel
van de wijze waarop het college zou hebben gehandeld. Tekst.

Commentaar Rob Bruintjes (DAB): 
Een mild verslag van een vergadering waarbij de 5 conclusies van de RKC allemaal een motie van wantrouwen waard zijn. In feite verdiende niet alleen wethouder Boersen een motie van wantrouwen. Ik hoop dat er na woensdag een totaal ander bestuur zal zijn.


STEMBUSADVIES OOG OM 18:00 UUR

Oog-inspreken RTG over kunstgrasrapport Rekenkamercommissie

‘U heeft zich uiteindelijk bewust, in overleg en in gemeenschappelijkheid niet aan de wet gehouden –
u heeft uw functies als openbaar bestuurder niet naar eer en geweten vervuld.’