Oog op Blaricum

17 november 2017

Dagvangst (2, en laatste)

Filed under: bestuur,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 16:29

De vangst van drie keer twintig minuten door het centrum van Blaricum-Dorp gaan. Het is dweilen met de kraan open.
En wederom: de meeste niet juist staande laders en lossers maar gelaten, plus een aantal ‘twijfelgevallen’.
En dat dus in in totaal een uur … Vermenigvuldig de vangst derhalve maar met 8, of 10.

Deze Dagvangst-post en die van gisteren maken duidelijk dat het wethouderlijke ‘het stoeproven is voorbij’ gezwam is.
De blauwe zone heeft natuurlijk niets veranderd aan het parkeergedrag; de handhaving enigszins, maar let op dit BOA-citaat:
‘Ik verbaliseer, loop de hoek om naar de volgende en achter mijn rug schuift er alweer een de stoep op.’

We gaan niet door met elke dag een post ‘Dagvangst’ plaatsen – er zou een blog mee gevuld kunnen worden.
Veel te veel negatieve energie.Het zou een vorm van blogvervuiling zijn. Gaat Oog niet doen – uitzonderingen daargelaten.

Het punt is met feiten gemaakt: het openbaar bestuur is er niet in geslaagd het centrum van Blaricum-Dorp te voorzien van
een mens- en dorpsvriendelijk parkeerbeleid; het heeft – met de Strategische Visie 2030 – niets gedaan aan het
autoluw en voetgangers- en fietsvriendelijk maken van het centrum; het heeft niets gedaan aan duurzaamheid en veiligheid.
En die adequate regeling voor de toeleveranciers (toegezegd als onderdeel van de blauwe zone-deal) is er ook niet gekomen.
Terwijl in tal van gemeenten een ‘vensterbeleid’ bestaat (vrachtwagens zijn tussen bijvoorbeeld 08:00 en 12:00 uur welkom),
is er hier helemaal niets – zie vierde foto.

Hopelijk komt er een bestuurlijke kracht die begrijpt wat LEEFBAARHEID is – en dat durft te vertalen in concrete maatregelen.

9 november 2017

Wethouder Boersen weer de fout in

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek,verkeer — Oog op Blaricum @ 10:28

5 november 2017

Goeie

Filed under: bestuur,politiek — Oog op Blaricum @ 08:40

3 november 2017

Coalitie moffelt het bewijs van het Provincie-gelijk weg

Filed under: bestuur,politiek — Oog op Blaricum @ 09:59

31 oktober 2017

Nieuw raadslid

Filed under: mensen,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 21:12

Eric van den Broek
neemt plaats in van verhuisde Rosmarijn Boender (VVD), maar zal een onafhankelijke fractie zijn,
‘lokaal liberaal’, met ‘vooral aansluiting bij/met Hart voor Blaricum‘.

Tegengif voor fusieangst

Filed under: bestuur,blaricum,politiek — Oog op Blaricum @ 09:56

Tweet over herindelingsdiscussie in Wijdemeren:

Wat bedoelt Kozijn? Wat stelt Oog al jaren?

Indien het bestuur boven-over aan elkaar wordt geknoopt (kwaliteitsverbetering!),
dan zullen op inwonersniveau ‘vanzelf’ (een politiek-filosofisch dan wel sociologisch
te verklaren reactie die overal ter wereld in dat soort situaties optreedt)
van de samengevoegde gemeenschappen
de locale betrokkenheid, sociale cohesie en wederkerigheid worden … versterkt!
De locale weerbaarheid en vitaliteit gaan erop vooruit.

Laat u niet bang maken door de dommigheid en angst van politieke dorpspartijtjes.
Hun benepen bestaansrecht was al tanende – en zal volledig verdampen.

Ook Blaricum zal – in een groter bestuurlijk geheel – de kracht ervaren
van de flexibele wijk- en buurtnetwerken, van de openstelling naar de wereld
en van de daadwerkelijke zorg voor het eigene.

28 oktober 2017

DAB – Doet Alvast een Beetje …

Filed under: politiek — Oog op Blaricum @ 13:17

… verkiezingscampagne, met belangstelling van deze gene …

… dorpsgenoot.

19 oktober 2017

Blaricums bestuur vér over de t.h.t.

Filed under: bestuur,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 11:34

17 oktober 2017

Verkiezingsbegrotinkje

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek,samenleving — Oog op Blaricum @ 10:38

4 oktober 2017

‘Zetelroof’ bij VVD

Filed under: kwesties,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 17:54

Onder tekst en afbeelding info over Blaricum OKE, dd. maart 1982 …

Frans Ruijter: Blaricum OKE stond voor Overleg Kracht Eenheid, opgericht vanuit het IBBB – Initiatief Bijvanck Bij Blaricum.
Een groep die bleef strijden tegen de grenswijziging.
Voorzitter was Jaap Verver. Opgericht op 9 maart 1982.
Ze kwamen met twee zetels in de raad: Vincent Saalbrink en Reinier Sinaasappel.
Erik van den Broek stond 3e op de lijst.
De partij stopte er mee op 6-6-1985, omdat men niet in een raad wilde zitten
die de grenswijziging (Bijvanck naar Huizen) zou mogelijk maken.
De geschiedenis is anders gelopen.

26 september 2017

BVV-gate (27): Juridische ondersteuning voor raadsvergadering van heden

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — Oog op Blaricum @ 10:28

PS. De raad dient derhalve te voorkomen dat het College misbruik blijft maken van de aanwezigheid van een naam in het dossierdeel. Voor zover dat nodig is dient de raad te eisen dat het document – al dan niet met afgelakte naam – woensdagochtend om 09:00 uur onverkort en zonder enig voorbehoud of beperking voor een ieder beschikbaar is.

20 september 2017

Binnenkort nr. 5! – En flink stampen, …

Filed under: bestuur,politiek — Oog op Blaricum @ 12:29

… dan kan er héél veel in!

3 september 2017

Vooruit is doorgaans wel goed hoor, …

Filed under: politiek — Oog op Blaricum @ 12:59

Carin Francken en Joke Lanphen,
maar het afschaffen van het landelijke raadgevend referendum is járen achteruit!
Je als raadsleden verschuilen achter de locale Commissie Bezwaarschriften trouwens ook.

29 augustus 2017

Attentie, attentie!

Filed under: kwesties,politiek — Oog op Blaricum @ 08:56

Belangrijke vraag voor de heer Knoop (midden):

Wat precies wordt er bedoeld met het woord Transparant?

27 augustus 2017

BVV-gate (12): reacties van de raadsfracties op onrechtmatige geheimhouding door College

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — Oog op Blaricum @ 13:02

Nadat begin juli duidelijk was geworden dat er bij de overeenkomst tussen gemeente en BVV helemaal geen sprake meer was geheimhouding (en ook niet van vertrouwelijkheid), was het natuurlijk logisch dat de zes raadsfracties publiekelijk – richting hun eigen kiezers en mogelijk aanstaande nieuwe kiezers – duidelijke reacties zouden geven – die recht zouden doen aan dualisme, representatieve democratie, transparantie, vertrouwen en geloofwaardigheid.

Die reacties staan hieronder.
reacraad

 

Next Page »

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: