Lijsttrekkersdebat 2022 + ASB-info

Met (vlnr) René Kemperman (Blaricumse Partij, vervanger van lijsttrekker Liesbeth Boersen (ziek)), Willem Pel (Hart voor Blaricum), Ellewies Claushuis (CDA), Joke Lanphen (D66), Rene Wiegel (VVD), Bea Kukupessy (PvdA/GroenLinks) en discussieleider Karin Heerschop. In de zaal circa 60 toehoorders, meerderdeel kandidaten op de diverse lijsten. Na de pauze circa 40 toehoorders. Om 22:45 uur is het debat afgesloten.

Opvallend begin was de vraag of de partijen het belang van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) voor de gemeente expliciet in hun programma’s hebben staan. De score was nul van de zes … Ook daarom opvallend omdat de ASB naar verluid gisteren een aantal besluiten heeft genomen die er ondermeer op neerkomen dat het bestuur afscheid gaat nemen van drie vertegenwoordigers vanuit het openbaar bestuur (een wethouder en twee raadsleden), en dat de burgemeester gaat toetreden tot het ASB-bestuur. Dit komt derhalve neer op een verzwakking van de positie van het openbaar bestuur in het ASB-bestuur … Interessant is derhalve te gaan zien hoe de diverse partijen zicht en grip op de ASB willen gaan uitoefenen, temeer daar de ASB een stichting is, en dus zeer autonoom en maar matig transparant.

Later vernam het veel horende oor van Oog nog dat er bij de ASB binnenkort een geheel nieuw Dagelijks Bestuur zal aantreden (voorzitter Piet Bus). Dat DB wil vooral ook aan de transparantie gaan werken, zal niet op eigen gelegenheid gronden kunnen verkopen (de burgemeester (lid van het Algemeen Bestuur) krijgt statutair een vetorecht) en het verleden met al zijn vraagtekens volledig achter zich wil laten. Wordt vervolgd.

D66 laat inmiddels weten dat zij wél ASB noemen in hun verkiezingsprogramma:
De toekomst van de ASB in het licht van het verdwijnen van de actieve boeren uit onze gemeenschap is een punt van zorg. Zoals de subsidie aan het GNR is het denkbaar dat ook de ASB in de toekomst subsidie nodig heeft om haar doel te blijven bereiken. D66 Blaricum wil met een gevoel voor de realiteit in gesprek gaan met het bestuur van de ASB over een dergelijke ontwikkeling.’lijstrekdebat - 1