‘In onze gemeenschap hoort iedereen erbij’

Tekst van wethouder Kennis bij het hijsen van de Rainbow-vlag bij het gemeentehuis – als statement tegen de Nashville-verklaring en de ondertekening daarvan. Een en ander vond plaats in aanwezigheid van collegeleden en fractieleden van alle politieke partijen.

Het hek en de Politicus van het Gooi …

Een regionaal krantje heeft weer wat (best wel wat leuke) personen genomineerd voor Politicus van het Gooi. Een van de tien uitverkorenen is onze eigen wethouder Boersen. Ja, echt wel. Nu wil het geval dat raadsleden (en Kamerleden) politici zijn – en wethouders, burgemeesters en ministers zijn dat niet. Zij zijn bestuurders, en vormen samen met de ambtenaren de ‘bureaucratie’. In de politieke filosofie en dito wetenschappen zijn ‘politiek’ en ‘bureaucratie’ duidelijk van elkaar gescheiden machten en krachten.

Enfin, weet zo’n regiokrantje veel … Een wethouder – wellicht lid van een politieke partij – behoort niet tot de politiek, is geen politicus.

Feit is dat het kruispunt Prins Hendriklaan/Koningin Wilhelminalaan onder de verantwoordelijkheid van onze genomineerde valt. Feit is ook dat uit de onderstaande foto’s alleen maar kan worden geconcludeerd dat de veiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers er het afgelopen jaar uiterst grof op achteruit is gegaan. Plus (vierde foto) dat die onveiligheid nog is vergroot door een illegaal geplaatste obstructie tussen haag en hek.

Feit is dat de wethouder dit niet wil veranderen. Feit is dat zij meer waarde (…) hecht aan een vage, bij elkaar gerommelde ‘burgerparticipatie’ dan aan de veiligheid van burgers. Feit is ook dat de gemeente (de wethouder) ten aanzien van die illegale obstructie niet heeft gehandhaafd.

Feit is dat Veilig Verkeer Nederland de situatie heeft geschouwd en begin volgend jaar ongevraagd met een advies gaat komen aan wethouder plus rest van het college van B&W. Een advies dat de veiligheid sterk ten goede zal komen.

Feit is dat wij vinden dat slecht bestuur en bijdrage aan onveiligheid nooit mogen worden beloond.