Kermisbesluit ‘zaterdag eraf’ blijft staan

In de raadsvergadering van gisterenavond heeft de motie van DAB om het collegebesluit ‘geen kermisvergunningen voor de horeca op zaterdagavond’ te heroverwegen het niet gehaald. HvB zou de motie zelfs het predikaat hebben gegeven van ‘stunt om de kermis te redden’. De burgemeester zou hebben gemeld dat er van sluiting helemaal geen sprake is – de reguliere vergunningen met alles erop en eraan blijven gewoon gelden. Ook zou ze hebben gesteld dat er voor de buitenactiviteiten van de horeca op zaterdagavond nooit specifieke vergunningen zijn afgegeven …
Mogelijk komt de kwestie toch nog een keer in het presidium en in de RTG – maar de kans dat u op de zaterdagavond op straat een al dan niet vergund ‘babbel, biertje en broodje’ kan doen, lijkt er niet groter op te zijn geworden.

Update:
Een ontvangen reactie luidt: ‘Het lijkt erop dat hier op zijn minst sprake is van een gewoonterecht, opgebouwd gedurende de afgelopen 10 à 15 jaar en toegestaan c.q. gedoogd door de gemeente. Het lijkt onhaalbaar dat dit recht zonder ruimte voor afbouw of compensatie vervalt, temeer daar betrokken (benadeelde) partijen naar eigen zeggen constructief hebben willen bijdragen aan een oplossing.’

///

(Evt. later aanpassingen.)