Joan de Zwart benoemd tot ereburgeres

In de buitengewone raadsvergadering in de Dorpskerk heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch officieel afscheid genomen. Als dank voor haar inzet en werkwijze gedurende bijna 15 jaar heeft zij de zilveren erepenning van de gemeente Blaricum ontvangen en  is daarmee benoemd tot ereburgeres.
joan adieu 1 - 1

En na de mooie woorden en de tranen – sapjes en snacks.joan adieu 6 - 1

joan adieu 7 - 1

 

 

Barbara de Reijke (VVD) nieuwe burgemeester

Met unanimiteit wordt Barbara de Reijke (46, getrouwd, VVD-wethouder in Ouder-Amstel) bij de minister van Binnenlandse Zaken voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Blaricum.

Foto links: burgemeester Joan de Zwart verwelkomde haar opvolgster.
Foto rechts: bloemen van de voorzitter van de Vertrouwenscie. Willem Pel.

• Uit he gemeentelijke persbericht:

Waarom heeft de gemeenteraad Barbara Reijke voorgedragen?
Barbara de Reijke is een stevige, daadkrachtige en verbindende bestuurder, die
meerjarige politieke ervaring in het lokale bestuur heeft. Zij is nu voor een tweede
periode wethouder met relevante portefeuilles en eerste locoburgemeester in een
vergelijkbare gemeente in omvang, signatuur en werkwijze. Zij benadrukt de kracht
van een kleine, krachtige en financieel gezonde gemeente. Waarbij zij zich ook
realiseert dat een bestuurder/burgemeester soms zaken zelf dient te regelen. Ook
heeft zij ervaring met het werken met een gezamenlijke ambtelijke
uitvoeringsorganisatie (samen met nog twee gemeenten).
 
Naar verwachting zal de beëdiging van de nieuwe burgemeester plaatsvinden
op 8 februari 2023 in de Dorpskerk Blaricum.
 

Oud-VVD-fractievoorzitter wordt wethouder

Rosmarijn Boender, tot juli 2017 alhier fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad en daarna verhuisd naar Hattem, is benoemd tot wethouder in de gemeente Voorst. Boender was indertijd zeer kritisch over het functioneren van het college in het beruchte Kunstgras-dossier. Met name het gebrek aan transparantie en de cultuur van geheimhouding was haar een doorn in het politieke oog. Bij Oog ook.

Lijsttrekkersdebat 2022 + ASB-info

Met (vlnr) René Kemperman (Blaricumse Partij, vervanger van lijsttrekker Liesbeth Boersen (ziek)), Willem Pel (Hart voor Blaricum), Ellewies Claushuis (CDA), Joke Lanphen (D66), Rene Wiegel (VVD), Bea Kukupessy (PvdA/GroenLinks) en discussieleider Karin Heerschop. In de zaal circa 60 toehoorders, meerderdeel kandidaten op de diverse lijsten. Na de pauze circa 40 toehoorders. Om 22:45 uur is het debat afgesloten.

Opvallend begin was de vraag of de partijen het belang van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) voor de gemeente expliciet in hun programma’s hebben staan. De score was nul van de zes … Ook daarom opvallend omdat de ASB naar verluid gisteren een aantal besluiten heeft genomen die er ondermeer op neerkomen dat het bestuur afscheid gaat nemen van drie vertegenwoordigers vanuit het openbaar bestuur (een wethouder en twee raadsleden), en dat de burgemeester gaat toetreden tot het ASB-bestuur. Dit komt derhalve neer op een verzwakking van de positie van het openbaar bestuur in het ASB-bestuur … Interessant is derhalve te gaan zien hoe de diverse partijen zicht en grip op de ASB willen gaan uitoefenen, temeer daar de ASB een stichting is, en dus zeer autonoom en maar matig transparant.

Later vernam het veel horende oor van Oog nog dat er bij de ASB binnenkort een geheel nieuw Dagelijks Bestuur zal aantreden (voorzitter Piet Bus). Dat DB wil vooral ook aan de transparantie gaan werken, zal niet op eigen gelegenheid gronden kunnen verkopen (de burgemeester (lid van het Algemeen Bestuur) krijgt statutair een vetorecht) en het verleden met al zijn vraagtekens volledig achter zich wil laten. Wordt vervolgd.

D66 laat inmiddels weten dat zij wél ASB noemen in hun verkiezingsprogramma:
De toekomst van de ASB in het licht van het verdwijnen van de actieve boeren uit onze gemeenschap is een punt van zorg. Zoals de subsidie aan het GNR is het denkbaar dat ook de ASB in de toekomst subsidie nodig heeft om haar doel te blijven bereiken. D66 Blaricum wil met een gevoel voor de realiteit in gesprek gaan met het bestuur van de ASB over een dergelijke ontwikkeling.’lijstrekdebat - 1

U mag het nu al zeggen!

Even los van uw prikkelende tevredenheid over of uw blaffende en toch niet uit te hoesten afkeer van landelijke partijen, los van lokale partijen die deels worden bemand door bestuurlijk kraakwagenmeubilair uit de vorige eeuw, dan wel door de Tafelberg overstijgende brilliance, of door beschamende scheefschaatsers en -sters zonder weerga, en los van wat u nu al weet over de inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s (al dan niet copy-paste-level) en de daardoor opkomende transcendentale gevoelsgerustheid dan wel dat elke vier jaar opkolkende misprijzen dat u wederom trillend en zwetend doet grijpen naar de maandvoorraad paracetamol en/of een Chablis’tje of wat – dus los daarvan:  …

… wat vindt u – gewoon qua poster – de beste poster en waarom?

poster