Oog op Blaricum

17 november 2017

Dagvangst (2, en laatste)

Filed under: bestuur,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 16:29

De vangst van drie keer twintig minuten door het centrum van Blaricum-Dorp gaan. Het is dweilen met de kraan open.
En wederom: de meeste niet juist staande laders en lossers maar gelaten, plus een aantal ‘twijfelgevallen’.
En dat dus in in totaal een uur … Vermenigvuldig de vangst derhalve maar met 8, of 10.

Deze Dagvangst-post en die van gisteren maken duidelijk dat het wethouderlijke ‘het stoeproven is voorbij’ gezwam is.
De blauwe zone heeft natuurlijk niets veranderd aan het parkeergedrag; de handhaving enigszins, maar let op dit BOA-citaat:
‘Ik verbaliseer, loop de hoek om naar de volgende en achter mijn rug schuift er alweer een de stoep op.’

We gaan niet door met elke dag een post ‘Dagvangst’ plaatsen – er zou een blog mee gevuld kunnen worden.
Veel te veel negatieve energie.Het zou een vorm van blogvervuiling zijn. Gaat Oog niet doen – uitzonderingen daargelaten.

Het punt is met feiten gemaakt: het openbaar bestuur is er niet in geslaagd het centrum van Blaricum-Dorp te voorzien van
een mens- en dorpsvriendelijk parkeerbeleid; het heeft – met de Strategische Visie 2030 – niets gedaan aan het
autoluw en voetgangers- en fietsvriendelijk maken van het centrum; het heeft niets gedaan aan duurzaamheid en veiligheid.
En die adequate regeling voor de toeleveranciers (toegezegd als onderdeel van de blauwe zone-deal) is er ook niet gekomen.
Terwijl in tal van gemeenten een ‘vensterbeleid’ bestaat (vrachtwagens zijn tussen bijvoorbeeld 08:00 en 12:00 uur welkom),
is er hier helemaal niets – zie vierde foto.

Hopelijk komt er een bestuurlijke kracht die begrijpt wat LEEFBAARHEID is – en dat durft te vertalen in concrete maatregelen.

13 november 2017

Bange Boersen doet blauwe zone-vlucht naar voren

Filed under: bestuur,kwesties,niet goed bezig,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:01

Open brief aan Remkes en Van der Hoek – pleidooi voor provinciaal doorpakken

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:51

9 november 2017

Wethouder Boersen weer de fout in

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek,verkeer — Oog op Blaricum @ 10:28

8 november 2017

FUSIE – Blaricum, Huizen, Laren

Filed under: bestuur,nieuws — Oog op Blaricum @ 14:17

De Provincie heeft besloten dat Blaricum, Huizen en Laren per 1 januari 2021 één nieuwe gemeente zullen zijn.

Raadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan door; fusieverkiezingen in november 2020.

Uiteindelijk wil de Provincie komen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek.

Brief Provincie hier. Onderdeel daaruit:
GS zijn van mening dat de keuze van Huizen, Blaricum en Laren voor een extra gemeenschappelijke regeling tussen deze gemeenten niet bijdraagt aan de versterking van de regionale bestuurskracht en de democratische legitimiteit, omdat de gemeenteraden op afstand worden geplaatst. GS constateren dat het voorstel niet in lijn is met het recente regeerakkoord, waarin wordt gezegd dat een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het voorstel van de drie gemeenten past ook niet binnen de gestarte wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling, waarbij is ingezet op maximaal drie gemeenten in de regio.’

Reactie college Blaricum op besluit
Het college van B&W van Blaricum heeft woensdagmiddag 8 november kennis genomen van het besluit van Provincie Noord-Holland om te komen tot een herindeling van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren tot één nieuwe gemeente, met als eerste haalbare fusiedatum 1 januari 2021.

Het college betreurt het dat het voorstel van deze drie gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling (GR), die een aantal regionale bestuurlijke taken gezamenlijk zou moeten uitvoeren, in de ogen van Gedeputeerde Staten onvoldoende oplossing biedt om de regionale bestuurskracht te versterken. De zelfstandigheid van de drie gemeenten had met dat voorstel vooralsnog in stand gehouden kunnen worden.

 

7 november 2017

Bestuurlijke berichten

Filed under: bestuur,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:43

• De Provincie is er niet in geslaagd over de gemeentelijke herindeling vandaag een besluit te nemen.
Naar verwachting komt die morgen na 12 uur.

• Het ‘kunstgras-debat’ zal in januari 2018 plaatsvinden in de vorm van een informatiebijeenkomst voor
raadsleden. Daarop kunnen zij vragen stellen aan college en ambtenaren. Voor burgers zal er geen gelegenheid
zijn daaraan deel te nemen. Wel mogen belangstellenden aanwezig zijn. Daarna zal er in de raadsvergadering
over worden gedebatteerd en geconcludeerd. Reden dat een en ander later plaatsvindt dat was gepland (deze maand)
is dat de Rekenkamer zich momenteel over het KG-dossier buigt. Spannend!

• Later deze maand bespreekt de raad het Evaluatierapport Blauwe Zone. Binnenkort komt Oog alvast
een analyse. Eerste indruk: marginaal geleuter.

5 november 2017

Oud-wethouder Smit (VVD) twittert:

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:24

Goeie

Filed under: bestuur,politiek — Oog op Blaricum @ 08:40

3 november 2017

Coalitie moffelt het bewijs van het Provincie-gelijk weg

Filed under: bestuur,politiek — Oog op Blaricum @ 09:59

1 november 2017

De raad heeft gisteren besloten …

Filed under: bestuur,verkeer — Oog op Blaricum @ 08:32

… iets te gaan doen aan het neerkwakken van auto’s nabij scholen.

31 oktober 2017

Tegengif voor fusieangst

Filed under: bestuur,blaricum,politiek — Oog op Blaricum @ 09:56

Tweet over herindelingsdiscussie in Wijdemeren:

Wat bedoelt Kozijn? Wat stelt Oog al jaren?

Indien het bestuur boven-over aan elkaar wordt geknoopt (kwaliteitsverbetering!),
dan zullen op inwonersniveau ‘vanzelf’ (een politiek-filosofisch dan wel sociologisch
te verklaren reactie die overal ter wereld in dat soort situaties optreedt)
van de samengevoegde gemeenschappen
de locale betrokkenheid, sociale cohesie en wederkerigheid worden … versterkt!
De locale weerbaarheid en vitaliteit gaan erop vooruit.

Laat u niet bang maken door de dommigheid en angst van politieke dorpspartijtjes.
Hun benepen bestaansrecht was al tanende – en zal volledig verdampen.

Ook Blaricum zal – in een groter bestuurlijk geheel – de kracht ervaren
van de flexibele wijk- en buurtnetwerken, van de openstelling naar de wereld
en van de daadwerkelijke zorg voor het eigene.

30 oktober 2017

Openbaar bestuur is oud, demografisch/bestuurlijk niet representatief

Filed under: bestuur,nieuws — Oog op Blaricum @ 16:08

We hadden al eerder gemeld dat van de huidige raadsleden – op basis van een zittingsperiode van maximaal twee termijnen – het merendeel ver over de tht is.
Nu hebben we nog wat leuke aanvullende info:

– de gemiddelde leeftijd van de Blaricummer is 46 jaar, die van de raadsleden 63,5, van het College horse categorie

– de gemiddelde leeftijd van Nederlanders is 39 jaar, die van de Tweede Kamer-leden 45, en van het Kabinet 49

– de gemiddelde leeftijd van raadsleden in gemeenten tussen 10- en 20.000 inwoners is 54,5 …

– naarmate gemeenten groter worden, daalt de gemiddelde leeftijd van raadsleden – en gaat de bestuurlijke kwaliteit omhoog. (7 november besluit de Provincie over de gemeentelijke herindeling …!)

– het percentage vrouw in het openbaar bestuur alhier (raad plus college) is 59% – in de gemeenten die bekend staan
om hun bestuurskracht ligt dat percentage rond de 45.

Bron: VNG

19 oktober 2017

Blaricums bestuur vér over de t.h.t.

Filed under: bestuur,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 11:34

17 oktober 2017

Verkiezingsbegrotinkje

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek,samenleving — Oog op Blaricum @ 10:38

5 oktober 2017

Angstig HBL wil geen toekomst

Filed under: bestuur,kwesties — Oog op Blaricum @ 10:28

Leuke foto. Daarmee wordt de bestuurskracht van Huizen, Blaricum en Laren in beeld gebracht.
Denkt men.
Maar er staat geen enkele burgemeester op … – één beeld zegt meer dan duizend woorden.

Het gaat over het plan van genoemde gemeenten om de herindeling die de Provincie voor ogen heeft,
buiten de deur te houden. Als je alleen al kijkt naar Metropoolregio Amsterdam, begrijp je hoe dom
en achterhaald dat is, maar goed. De gemeenten zelf dragen hiermee stevig bij aan wat in Haarlem zal leiden
tot gegier, dijengeklets en vervolgens hoofdschudden en een prop papier richting een prullenbak.

Dé oplossing (…) is namelijk: ‘gemeenschappelijke regelingen‘. Hoort u al vanaf grote afstand het gerammel?
Komt neer op soort van intergemeentelijke wethouders. Dus Ruimtelijke Ordening van Blaricum komt
bijvoorbeeld in de portefeuille van de wethouder van Huizen. O ja. En als die het nu niet goed doet, en
van de raad van Blaricum een motie van wantrouwen aan de broek krijgt – wat dan? En is het niet zo
dat de bestuurlijk-organisatorische complexiteit er alleen maar groter op wordt, zonder winst wat
betreft kwaliteit en effectiviteit? Fijn plan om de toekomst elders te laten plaatsvinden.

Dit is bij uitstek een rommelplan, een angstige blijk van bestuurlijke visie- en krachteloosheid –
een luide schreeuw om een regio-aanpak en burgerparticipatie op buurt- en wijkniveau.

Bron screenshot: Huizernieuws.nl
Next Page »

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: