Lintje voor vertrekkend raadslid

Raadslid Ineke Breet – die kort geleden heeft gemeld haar raadslidmaatschap te beëindigen – is vanavond in de digitale raadsvergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona zijn de versierselen haar opgespeld door echtgenoot Hans. Breet wordt opgevolgd door René Kemperman. De weergave van de raadsvergadering werd de eerste drie kwartier vooral gekenmerkt door storingen.

Breuk bij DAB

Ramona Beemsterboer – van Urk Dam heeft vandaag besloten de DAB-fractie te verlaten en onder eigen naam door te gaan als raadslid. Tevens is Leon van Urk Dam (echtgenoot) per direct teruggetreden als fractievertegenwoordiger van DAB.
Reden voor deze breuk is dat er tussen Beemsterboer en fractievoorzitter Rob Bruintjes te vaak verschillen van inzicht zijn en dat daardoor voor haar goed functioneren als raadslid onmogelijk is. Beemsterboer zal loyaal blijven aan de coalitie.   

Echte visie – of doe ook infantiel

U zult onlangs vast wel onderstaande kaart in de bus hebben gekregen.
Een groots betoon van bestuurlijke troosteloosheid …
Alsof aanvulling van het zinsdeel ‘Ik ben trots op Blaricum omdat …’
ook maar iets zal bijdragen aan de beoogde strategische visie.
Alsof een echte strategische visie ook maar met een puntje rust op
‘Wat in Blaricum spreekt u het meeste aan? Het groen en blauw …’ enz.

Hier het Oog-wensenlijstje:
1. Gemeentelijke publicaties zónder de uitdrukking ‘Oude Dorp’.
2. Gemeentelijke publicaties mét de aanduiding dat de gemeente uit vier (4) wijken bestaat.
3. Structurele herinrichting van het centrum van Blaricum-Dorp – met veel meer ruimte voor voetgangers
en fietsers en natuur/duurzaamheid/leefbaarheid, fundamenteel terugdringen van de auto-terreur.
4. Gemeentelijke vragenlijstjes ontdoen van infantiliteit en schijndemocratie.
5. Strategische visie laten opstellen door professionals van binnenuit – dus volop gebruik maken van de
zeer beslist lokaal aanwezige kennis, inzichten, durf en onbevangenheid.

Ofwel: graag een Strategische Visie door en voor de inwoners – en dus niet-politiek, niet-bestuurlijk, niet-BEL-kantoor.

Het schijnt dat u tot en met vandaag uw bijdrage kan leveren aan de Strategische Visie 2030.
Vort met het peerd, dan maar!

Nieuw hondenbeleid – loslopend is verleden tijd

Bijgaand (hier, klik) de Nota waar alles in staat.
September a.s. in RTG en gemeenteraad. Ingaand wellicht 01-01-2021.

Even nog een ommetje met de hond: los? Nee dus.
Ook niet als u langs de eng woont en loopt.
Ook niet als u hier al eeuwen woont – of nog geen twee weken.
Ook niet op de hei.
Ook niet even laten zwemmen bij Rust Wat (zie hieronder).
Ook niet ‘ja, maar ze doet nooit wat.’

En ja, altijd poepzakje bij de hand – én indien nodig gebruiken!

Bijvoorbeeld vanwege dit dus …

Tekst van Facebook.

Nieuwbouw – ander commentaar

Dorpskenner bij uitstek Frans Ruijter stuurde onderstaande foto’s en meldde:
‘De boerderij die daar [Verbindingsweg waar vroeger de brandweerkazerne stond en nu zeven sociale woningen worden gebouwd.] tot 1957 heeft gestaan en eigendom was van een broer van mijn oma Jaap Raven, in Blaricum beter bekend als ‘Jaap de Rus’, omdat hij een Russisch paard had, stond met zijn achterkant ook bijna op de weg.’

En voorts meldt Ruijter dat Blaricum met circa 1000 sociale woningen op een totaal van 5000 adressen stevig achterloopt op het landelijke gemiddelde van circa 33%. Sociale woningbouw in het Dorp is derhalve volgens hem een goed en noodzakelijk beleid, alleen al om brandweerlieden en reddingsbrigadisten van de door hen zo gewenste woningen te kunnen voorzien.
Het tegengeluid van onder andere Maria Piël is dat de gemeente wat betreft sociale woningen vooral een historie kent van verkoop aan woningcorporaties – ‘haar huisvestingszorg niet is nagekomen’ – en dat die organisaties (mede door verkoop, maar ook door kwantiteitsdenken) rendement en geldelijk gewin belangrijker vinden dan de leefbaarheid en het aangezicht van buurten.

Dit is een fotoblog – feiten over woningbouw kunnen worden gemeld, de discussie mag elders plaatsvinden.

(Klein Oogiaans ps’je: hoeveel sociale woningen staan er in de een na oudste wijk Crailo?)

Wel goed en wat gepruts

Gisterenavond vond een digitale RTG plaats. Naar verluidt is het streamen over het algemeen goed verlopen.
Hetgeen niet wegneemt dat als …

… men twee keer kort achter elkaar probeert mee te doen en dan op vastlopers stuit, men afhaakt en het een beetje gepruts vindt.
Hopelijk gaat het de volgende keer (nog) beter c.q. gewoon goed.

Bron bovenste foto: twitter/raadsgriffier.
Bron tweede foto: site gemeente Blaricum.

‘Direct een bekeuring’

De gemeenteraad mag binnenkort ja (of nee) zeggen tegen het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020. Daarin staat een aantal speerpunten, zoals ook het onderstaande:
(Even terzijde: bedoelt men met ‘dorpskern’ het centrum van Blaricum-Dorp? Zeg/schrijf dat dan!)

Ter illustratie twee foto’s van het parkeren bij de school … in de Bijvanck. Ja beste kijker, ook daar – wat dacht u?! Ook daar even snel de auto neergezet op/voor een rollatorvoorziening, even snel een paar goed geparkeerde auto’s geblokkeerd en ook daar iets langer dan even lekker parkeren op de duurbetaalde Kiss and Ride-strook. De prangende vraag blijft natuurlijk: ‘Wíe gaat dan direct die bekeuringen uitdelen?’

Hart voor Blaricum moet weer ’s op zoek

HvB-raadslid Ilona Haas stapt op. Ze kan haar raadslidmaatschap niet meer combineren met haar drukke baan en gezinsleven. De partij moet dus op zoek naar vervanging. De wet schrijft voor dat daarbij de kandidatenlijst van de laatste raadsverkiezingen wordt gebruikt en dat daarbij van boven naar beneden de kandidaten worden gevraagd.
Nummer 1 is wethouder, nrs. 2 t/m 4 raadslid, nummer 5 stapt dus op. Nummer 6 was vele jaren raadslid, is erelid en nu ook partijvoorzitter en heeft wellicht niet zoveel zin in wederom een Heintje Davids-status. Nummer 7, 8 en 10 zijn (old-)bestuursleden die het niet zullen doen, nummer 9 evenmin. En de rest? Tja …

HvB heeft dus een probleem. Mogelijk zal er nu met enige spijt worden teruggedacht aan de exit van oud-raadslid Aimée van Asten-Brendel.

Wordt vervolgd.