‘Overwin het kwade door het goede’

Dominee Jan Rinzema is vanochtend in zijn huidige woonplaats Laren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Rinzema was van 2006 tot 2014 predikant in Blaricum. Ook toen was hij niet alleen dienstbaar aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap maar ook aan de gemeenschap in het algemeen. Zijn vele activiteiten binnen en buiten de kerk kwamen toen en komen nog steeds mede voort uit zijn besef van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en de inwoners, kerkelijk of niet kerkelijk. De activiteiten van de heer Rinzema hebben voor een deel een bovenlokale/landelijke uitstraling.
De Koninklijke Onderscheiding voor Rinzema gaf de vele aanwezige Blaricummers bij de uitreiking ook het gevoel van ‘eindelijk gerechtigheid’ en ‘erkenning’. Rinzema zelf voorzag de gehele gebeurtenis met Romeinen 12:21: ‘Overwin het kwade door het goede’.

Voor de Voedselbank

Sinds begin februari bestaat de Stichting Moestuin Blaricummermeent. Het is een initiatief van onder andere oud-OBB/OBS-docent Henny Spruijt en is gericht op het gratis voorzien van de Voedselbank van aardappelen, groenten, fruit, bloemen en kruiden. De tuin ligt aan de rechterkant van de Deltazijde (vroeger Stichtseweg), tegen het dijkje en naast de A27.

Weitje of werf …

Met enig misprijzen beziet menig dorpsgenoot het huidige en naar men hoopt tijdelijke gebruik van het Oranjeweitje, dezer dagen ook wel aangeduid als de ‘Oranjewerf’ … Met de wetenschap dat verenigingen altijd van te voren een borg moeten storten, zodat het zeker is dat het weitje na gebruik weer in goede en normale staat (grasveld) wordt opgeleverd, gaat men er vanuit dat ook de aannemer die overigens bezig is de noodzakelijke renovatie van de Torenlaan-fietspaden uit te voeren, na afronding van dit werk ook het Oranjeweitje weer groen en gezond aan de gemeenschap zal achterlaten.