Rotonderumoer

De kruising Achterom/Binnendoor is voorzien van een heuse rotonde. Weet u een toepasselijke naam? Omwonende spreekt zijn irritatie uit over de aarde die niet alleen ter plekke is gebruikt, maar ook in de bermen die zijn ontstaan door het aanbrengen van stoepranden: ‘Het onkruid vliegt de grond uit. Kijk dan rondom die plantenbak!’ Zelfde omwonende weet ook te melden dat die bloembak er maar tijdelijk staat. ‘Binnenkort komt er een boom – die nu nog in de Bijvanck woont’.

Wat een gedoe. Maar heeft u nu al een rotondenaam?