Doe maar niet

Afgezien van het aantal (52) en de soort (ook oude eiken), mag niet onvermeld blijven dat met name aan dezelfde kant van de Bierweg de afgelopen jaren al hele forse happen uit de natuur zijn genomen. Men zou beter kunnen zeggen: het is daar wel genoeg, zo. Kap een enkel boompje, herplant dat – en pas je bouwdrift aan aan de natuur, en niet omgekeerd.

Proppen of stoppen

Op de foto ziet u wat heet ‘de oude Melkfabriek‘, gelegen tussen Kerkpad en Eerste Molenweg. Aan de gemeenteraad zal dinsdag worden gevraagd in te stemmen met de ‘Definitieve verklaring van geen bedenkingen‘. Indien dat gebeurt, staat het licht op groen voor de bouw van zeven (7) woningen: twee twee-onder-een-kappers en drie sociale huurwoningen. 2 x 2 + 3 = 7.
Stichting Karakteristiek Blaricum is het met het bouwplan niet eens. Volgens SKB is het bouwplan niet in overstemming met het geldende bestemmingsplan, en zou er door de gemeente ook ten aanzien van andere regelgeving de hand worden gelicht. Ook over het feit dat de gemeente alle zeven ingediende zienswijzen heeft afgewezen, vindt de stichting niet acceptabel.  In het kader van ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ heeft SKB de raadsleden onderstaand schrijven doen toekomen. U oordele zelf …

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Verbouwing AH in volgende fase

Waarover ging het ook alweer? Waarom een verandering?
Daarover zegt AH Blaricum:
‘De hoeveelheid ruimte die wij beschikbaar hebben past niet meer bij de functie die de supermarkt voor Blaricum heeft. De winkel heeft een te krappe en verouderde inrichting – die moet echt worden vernieuwd. Als u onze winkel bezoekt, zullen de knelpunten snel opvallen: smalle paden en beperkte ruimte maken het bewegen door onze winkel niet makkelijk. Ook buiten de winkel zorgt het ruimtegebrek voor logistieke problemen i.v.m. de beperkte magazijnruimte.

Dit willen wij gaan verbeteren. Door te investeren in een verbouwing kunnen wij een nieuwe winkelinrichting verwezenlijken. Zo komen er onder andere bredere paden, nieuwe stellingen, meer ruimte voor afhandeling van o.a. postpakketten, een groter magazijn en beter laden/lossen. Hiermee kunnen wij voldoen aan de moderne eisen van Albert Heijn, en kunnen wij voor de toekomst het winkelgemak en kwaliteitsniveau dat u van ons mag verwachten garanderen. Zo behouden wij een goede supermarkt voor het dorp die haar sociale, maatschappelijke en economische rol binnen het dorp kan blijven vervullen. Het is dan ook volstrekt niet zo dat we gaan uitbreiden tot een ‘XL-filiaal’. Het assortiment zal dan ook niet worden vergroot. We blijven uw eigen kleinschalige en gezellige Appie, op onderdelen voorzien van noodzakelijke aanpassingen aan de huidige tijd. Het bestaande zal beter worden aangeboden.’

Het College van B&W heeft de aanvraag van AH voor de verbouwing op 13 oktober jl. gepubliceerd. HIER. Dat betekent dat er tot 24 november 2022 de mogelijkheid is zienswijzen in te dienen. Op 24 oktober zal er in het gemeentehuis een openbare inloopavond zijn. Zowel medewerkers van de gemeente en van AH zullen dan beschikbaar zijn om (over de aanwezige beeldinformatie) uitleg en toelichtingen te geven. Men is welkom vanaf 19.30 uur.

Op de site van AH Blaricum vindt u meerdere vragen – en antwoorden. HIER.

Velen zullen tevreden zijn met de verandering in de bevoorrading. Ten eerste zal het aantal vierkante meters magazijn zodanig toenemen dat de werkzaamheden op straat tot het verleden zullen behoren. Daarnaast zal de bevoorrading na de verbouwing plaatsvinden met kleinere vrachtauto’s. Die zullen dan bij De Hoop het Achterom inrijden (vooruit en niet meer achteruit), en zullen na lossen linksaf de Langeweg opdraaien terug naar de Huizerweg.
Schermafbeelding 2022-10-14 om 21.10.02

Conform de eis van de gemeenteraad is de gevel de nieuwe entree (nu voorheen Blushing) wat naar achteren verplaatst. De hoogte van het dak blijft ruimschoots onder die van het bestaande AH-pand. De gevel wordt betimmerd met horizontale houten schaaldelen. Waar nu de winkelwagentjes staan komt ruimte om fietsen te stallen.

Het hoogste punt

Van het project La Gare in Laren – waarvan Art of Living by Marquiette een van de verkopende makelaars is – werd vanmiddag het bereiken van het hoogste punt gevierd. Daarbij zijn er door toekomstige bewoners en/of hun makelaars (waaronder Marquiette Schaap) twaalf van handtekening en datum voorziene nokvorsten geplaatst. Daarna waren er bubbels van De Gouden Ton en zalmvariaties van de Zalm Sensatie.

De Gooise Autowas

In aanbouw aan de Deltazijde in de Blaricummermeent. Opening rond week 40 (begin oktober).
De onderneming speelt in op a) het niet meer op straat voor je huis de auto mogen soppen en b) de algehele zorg voor milieu, zorgvuldig omgaan met water en milieu.
Derhalve zal er per auto niet gebruik worden gemaakt van honderden liters drinkwater die na gebruik in het riool worden weggespoeld, maar van water dat voor ten minste 90% is gerecycled en van energie die wordt verkregen van zonnepanelen op het dak van het gebouw. Het geheel wordt dus zeer water-, milieu- en energievriendelijk
Er komen ook voorzieningen om auto’s te zuigen en aanvullend te cleanen. Tevens zal er een koffie-/wachtruimte komen, voor degenen die de wasbeurt enz. willen laten doen door de aanwezige medewerkers.

carwashtek

Vanochtend zijn de vier benodigde waterreservoirs ingehesen.
Gewicht per stuk: 15.000 kg. En dan graag waterpas neerzetten.

carwash1 - 1

carwash2 - 1

DCIM101MEDIADJI_0444.JPG

DCIM101MEDIADJI_0446.JPG

DCIM101MEDIADJI_0448.JPG

DCIM101MEDIADJI_0458.JPG

Locatie OBB-Bernardus-dependance bekend

Voor het begin van het nieuwe schooljaar (augustus 2022) zal op het Paardenweitje (hoek Torenlaan/Verbindingsweg) de tijdelijke OBB/Bernardus-dependance worden gerealiseerd. Deze vestiging is met name bestemd voor kinderen die autoverslaafde en/of verkeersbord-dyslectische ouders/verzorgers hebben. De dependance zal dan ook geschikt zijn om erin te rijden en een kind voor de deur van c.q. ín het klaslokaal af te zetten. Voor kinderen waarvan de ouders in de zogenaamde AAKF zitten (auto-afkickfase) zal een fietsenrekje beschikbaar zijn. Kinderen van genormaliseerde ouders zullen worden doorgeplaatst naar de bestaande scholenvestiging en krijgen dan van de Ouderraad twee paar wandelschoenen – voor pap en mam.
De gemeente denkt de dependance te kunnen financieren uit de verkoop van alle volstrekt nutteloze verkeersborden die nu rond het schoolgebouw aan de Kruislaan/Eemnesserweg staan.
paardenweitje - 1

Opvallende stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerstechnische logica, mild en toch speels/effectief rekening houdende met de alom bestaande psychologische aberraties en de gestaag toenemende gasvoetverhuftering. 
Schermafbeelding 2022-04-01 om 12.39.04