AH-plan in de RTG (update)

In de vanavond digitaal te houden RTG zal ook het bouwplan van AH ter tafel komen. Onderstaande artist impression (aangeleverd door kritische inspreker, gemaakt op basis van de publiekelijk beschikbare informatie) brengt een en ander in beeld. Opvallend ten opzichte van tekeningen die in december jl. door AH zijn gepresenteerd, is de torenachtige uitbouw aan de rechterzijde (kant van Studio Erik Gutter). Naar verluidt zit daar het trappenhuis in voor de drie beoogde appartementen. Niet geheel duidelijk is hoe dit onderdeel door bestaande en/of nog te planten bomen e.d. aan het zicht zal worden onttrokken.
Update: Albert Heijn heeft laten weten zich niet erg in deze voorstelling te kunnen vinden. Weliswaar worden de contouren redelijk correct in beeld gebracht, maar het is niet duidelijk hoe de verandering daadwerkelijk zal worden. Ook het ontbreken van de context (andere bebouwing en bomen) draagt niet bij aan de duidelijkheid, aldus AH. De torenachtige uitbouw (AH benoemt die als ‘de schoorsteen’) wordt door de Welstand aangemerkt als ‘charmant’. Wordt vervolgd.
ah impress

Paalhofje – update

(Voor de nieuwkomers: het Paalhofje is gelegen aan Verbindingsweg/Middenweg; daar staan vijf seniorenwoningen. Eigenaar de Alliantie wil daar verduurzamen = slopen en groter aantal terugbouwen.)

• In een recent gesprek met omwonenden heeft de Alliantie gemeld dat zij eind mei een bouwplan aan de gemeenteraad gaat presenteren. Het zou daarbij gaan om sloop van de bestaande seniorenwoningen en terugbouw van acht sociale-huurwoningen. De nekhoogte zou niet 9 maar 6 meter worden; de afstand tot  buren zou gelijk blijven.
• Bij de Omgevingsdienst Noordholland-Noord is melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid in de vijf seniorenwoningen van vleermuizen en gierzwaluwen.
• De geruchten over bebouwing van de ‘kop van het pompterrein’ blijven rondgaan.

Rotonde in de wei

De herindeling van het ‘woonwagenkamp’ aan de Achter Capitten bestaat uit het aanleggen van een extra rijbaan, een aantal parkeervakken en een rotonde. Daartoe is een deel van het weiland ‘aan de pacht onttrokken’ (met instemming van de pachter). Ook zal er op perceelnummer 1 een nieuwe woonwagen (woning) worden gebouwd. Alles is gebaseerd op collegebesluiten en benodigde vergunningen.