Beoogde woningbouw – en wat geschiedenis

Eerste Molenweg – drie woningen; …

Kerkpad vier woningen.

Uit Deelgenoot van de Historische Kring, nummer 74, voorjaar 2014:

Bouwlocatie

Verbindingsweg, voormalige brandweerkazerne: gaat in april plat en wordt vervangen door zeven eengezinswoningen die met kerst bewoond zijn. Onduidelijk is hoeveel parkeerplaatsen er komen en wat daarop zal worden gedaan om parkeeroverlast van de OBB tegen te gaan.