Sintresten hangen er nog

Lintje hier, …

… lintje daar …

… en de inmiddels ademloze rode ballon met commerciële opdruk.

Gelijke monniken …

Niet alleen de rode ballon hangt er nog (links), …

… ook zijn er nog wat restanten van slingers en zo … –

… daar mag de Oranje Vereniging dus even een laagwerkertje voor opzetten.

Zie de overeenkomst met c.q. het leereffect van Burning Man:
Burning Man is een evenement dat jaarlijks wordt gehouden in de Black Rock Desert in Nevada, Verenigde Staten. Het festival begint op de laatste maandag van augustus en eindigt op de eerste maandag van september. Er komen zo’n 80.000 deelnemers.
Burning Man kent maar een aantal verboden, waarvan de meeste betrekking hebben op commerciële uitingen, geweld, wapens, kampvuren, drugs en huisdieren. Mensen zijn vrij zichzelf te uiten. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van kleding (of juist geen kleding) die anders als ongepast zou worden aangemerkt. Tevens geldt het principe dat deelnemers altijd het terrein schoon houden. Drinkbekers, as van sigaretten, peuken, glitters, lekkende olie of broodkruimels worden allemaal opgevangen, ingepakt en meegenomen.

Burning Man is voor een zeer groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Hallo, rodeballonnen-uitdeelmeneer, even drie punten …

Naar aanleiding van uw rodeballonnen-met-bedrijfslogo-en-lintjes-uitdeelactie gisterenmiddag bij de muziektent (vlak voor de intocht van Sinterklaas, alwaar u dus bent weggestuurd), gaarne uw aandacht voor het volgende.

1. Gisteren liet een groene (…) VVD’er 500 blauwe ‘proefballonnen’ op. Met kunststof lintjes en geplastificeerde tekstkaartjes. Hetgeen alom in den lande tot stevige afkeuring en grote boosheid heeft geleid. Niet in de laatste plaats vanwege die lintjes … – waarin vogels en andere dieren gemakkelijk verstrikt kunnen raken. Ook heel dom, dus. Oók, ja. Dóm, ja. Diplomatiek gezegd dan, hè …

2. Tekst van locale oud-wethouder – hoeven we niets aan toe te voegen, wel? ‘Freeriden’ staat voor profiteren …

3. In de boom bij Gall&Gall is een van uw ballonnen door het lintje (!!! – zie boven) aan een tak blijven hangen. Laat u dat zo, of komt u morgen even met een hoogwerker om het ding te verwijderen? En wat doet u er dan mee? Nou, wijkagent Peter Knap liet zaterdagmiddag al weten geïnteresseerd te zijn in zo’n rode ballon – vanwege het milieu-beschadigende effect ervan.

Dag van de Duurzaamheid – Oog pleit voor (meer) lokale circulariteit

Nuttig natuurlijk, deze Dag van de Duurzaamheid. Het regent dan ook allerlei zinvolle initiatieven, bijvoorbeeld de Duurzaamheidsbeurs aanstaande zaterdag in Het Vitus, of het EUR-onderzoek namens de gemeente Laren naar de invoering van een baatbelasting (waardoor woningeigenaren eerder geneigd zijn hun woning te verduurzamen).

Weinig nog wordt er lokaal gedaan met de circulariteitEen kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Kijk bijvoorbeeld eens in het Gemeentenieuws dd. 5 oktober 2018, bladzijde 2 en 3. Zie voor hoeveel bomen er weer kapvergunningen zijn aangevraagd, zie hoe lang de gemeentelijke kaplijst is. (Oog stelde al in 2015 dat het jaarlijkse lokale kapvolume procentueel uitstijgt boven de zorgwekkende ontbossing van het Amazonegebied …)

Circulariteit kan ook zijn dat al dat kaphout in de gemeente blijft en op de een of andere manier opnieuw wordt gebruikt – maar dus niet in de openhaard. Inspirerend is de betreurde maar noodzakelijke bomenkap op het Frederik Hendrikplein in Amsterdam. Daar is het gekapte hout in samenspraak met aanwonenden verwerkt tot bijenkasten, een kast voor de buurtbieb, een paar zitjes, enzovoort. (Plus herplant.)

Voor Bierweg 17 (foto) is vergunning aangevraagd om 20 (twintig) bomen te kappen. Het alleraardigste huis uit 1935 zal ook wel plat gaan. Circulariteit is het hout van de 20 stammen en grote takken op de een of andere manier mee te nemen in de beoogde nieuwbouw, verbouw en/of renovatie van de tuin. Beter nog is het hout van alle gekapte bomen (circa 500 per jaar) te verzamelen en daar binnen de gemeentegrens iets duurzaams mee te doen.