Nest met slechtvalken op Vituskerk

Cees van den Brink maakte bijgaande foto’s en laat weten:
‘Het gaat om drie jongen, die zijn afgelopen donderdag even uit het nest gehaald en in de toren geringd. Het zijn trouwens twee vrouwtjes en een mannetje (middelste).
Op de tweede foto zit het mannetje op het rooster bij de nestkast, zijde Schapendrift. In maart van dit jaar hebben we de nestkast en dat rooster gemaakt van een oude ongebruikte kerkuilenkast die we [Van den Brink en Paul Kaarsgaren] in de toren tegenkwamen. Het valkenpaartje ontdekte de kast al binnen een paar dagen en niet lang daarna zijn de eieren gelegd. Bij mijn weten voor het eerst dat er slechtvalken in Blaricum broeden.’
slechtvalk2

Vader valk op het rooster bij de nestkast.
slechtvalk1