Bierweg 45: ODNHN staat op scherp

Voor Bierweg 45 (kapvergunning 21 bomen) is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wederom in actie gekomen. Al in december 2022, naar aanleiding van de kapaanvraag voor 52 bomen, is de ODNHN ter plekke geweest en heeft ondermeer in een schoorsteen van het leegstaande pand een uil gespot (foto). Mede daarom is toen vastgesteld dat er eerst een natuuronderzoek diende plaats te vinden voordat er met welke werkzaamheid (kap, sloop) dan ook kon worden begonnen.

Vreemd genoeg (…) heeft de gemeente nu dus een vergunning gegeven voor de kap van 21 bomen (met herplantplicht voor 21 bomen). Zonder dat het door de ODNHN geëiste natuuronderzoek heeft plaatsgevonden …
Maandag jl. heeft de Dienst wederom contact gezocht met de gemeente. Volgens de Dienst weten gemeente en eigenaar van het perceel dat aan de eis van natuuronderzoek niet is voldaan en dat er derhalve op het perceel niets mag gebeuren. Indien het natuuronderzoek door de gemeente aan derden wordt uitbesteed, dienen de resultaten eerst aan de ODNHN te worden voorgelegd ter beoordeling.

• Inmiddels …

uilb45

… is het eerste bezwaar naar B&W gestuurd. De hoofdletterkop spreekt voor zich.

Schermafbeelding 2023-03-07 om 09.41.19

• Voorts troffen wij in het Oog-archief twee posts aan over de kaakslagen op Bierweg 41 en 43:

witSchermafbeelding 2023-03-06 om 19.14.31Het zal duidelijk zijn dat in nog geen 10 jaar tijd het mooie en mysterieuze van de Bierweg (vooral voorbij de afslag Bloemlandseweg) richting het Goois Natuurreservaat, stap voor stap en hap voor hap aan het verdwijnen is. De zorg voor natuur en mooi dorp lijkt door de gemeente te zijn ingeruild door natuurerfgoed in te zetten als verdienmodel.

• Een van de Oog-volgers heeft een zinvol idee ingebracht:
‘Een herplantplicht moet niet zijn gebaseerd op aantal, maar op het gelijk houden van het vermogen CO2 op te nemen.’

De truc van de herplantplicht

Bierweg 45: de aangevraagde vergunning voor de kap van 52 bomen viel eind vorig jaar niet zo goed in het Dorp. Te meer daar er eerder al op perceel nr. 41 en nr. 43 ten behoeve van ‘wat nieuwbouw’ vele tientallen (omwonende: ‘200!’) bomen zijn gekapt. 
Nu is er wel een vergunning verleend, voor ‘slechts’ 21 bomen. Met herplantplicht. Voor 21 bomen …

Waarom haal je die 21 dan weg, zou je zeggen. De truc is: onder de herplantplicht vallen veel dunnere bomen, en ook bepaalde struiken. En tja, als die het na een jaartje of zo niet zo goed blijken te doen, dan komt de hovenier en hup … Eindresultaat: voldaan aan wet- en regelgeving, maar wel x bomen minder. Niet gezegd natuurlijk dat het hier zo zal gaan, maar ook niet gezegd dat het hier niet zo zal gaan. We gaan het zien.
Schermafbeelding 2023-03-04 om 10.36.31

De verwoeste Woensberg

Waar ooit op het Huizer gedeelte van de Woensberg de seizoenscamping stond, staat nu een aantal safaritenten, onderdeel van Landal Gooise Heide. Het had nogal wat ‘voeten en wortels in de aarde’ om de tenten zonder bomenkap (gemeente-eis) neer te zetten, maar het is gelukt. Het geheel oogt ontspannen en vriendelijk. Hoe anders is het …
woensberg tenten - 1

… op het Blaricummer gedeelte van de Woensberg. Daar is als een bezetene gekapt, als een idioot gegraven, als door dwazen de grond verzet en verschoven. Opdat er 60 bouwsels konden worden geplaatst, met de lachwekkende benaming ‘stacaravans’. Wie de wielen ziet, is visionair. De eerste bewoners zouden 1 januari jl. komen, is verschoven naar 1 maart, is verschoven naar 1 april a.s. (2023). Als de laatste bouwer/installateur/tuinman is verdwenen, zal het wel herfst zijn (2023).
Naar verluidt wil het ook niet zo erg met de aanvoer van elektriciteit, daarom zijn er grote gasreservoirs geplaatst … Om het allemaal nog wat goedkoper te maken.
Met Landal wil het eveneens niet zo best: deze organisatie heeft de eigenaar van al dit fraais laten weten het niet als zomerhuurhuisjes in exploitatie te gaan nemen: ze zouden te lelijk zijn, te dicht op elkaar staan, te weinig zon vangen. Misschien er dan maar een wijkje met sociale woningbouw van maken? En dat laten openen door minister Hugo de Jonge?

Gelukkig hadden we in archief nog een foto van een stacaravan uit 1908. Waaruit valt te concluderen dat het allemaal dus best meevalt …
stacaravan 1908

Gooyergracht opheffen? Oog zocht het uit:

Achter het op zich prijzenswaardige idee – Stem een Blaricummer in het Waterschap – lijkt onder punt 3 een bedenkelijk idee schuil te gaan. Het CDA wil het water in de Gooyergracht ‘via een zinkbuis’ afvoeren. Huh? En dan een lege gracht, waar bijvoorbeeld een weg wordt gemaakt?
Dorpsgenoot en CDA-kandidaat Martin Meijer legt uit: ‘Nee, de gedachte is om in de gracht het gezuiverde maar nog steeds geurende en niet geheel schone rioolwater te scheiden van het hemelwater – net zoals dat in veel gemeenten ook onder de straten gebeurt. Het gezuiverde rioolwater vanuit Hilversum en Blaricum (uit de installatie aan de A27) moet dan via een zinkbuis worden afgevoerd; de gracht zelf blijft beschikbaar als afvoerroute voor het hemelwater. De waterkwaliteit zal er daardoor op vooruit gaan.’
Mogelijk zal dit plan worden uitgevoerd in samenhang met een ander plan: het vervangen van de waterzuivering in Huizen door een die groter en beter is, en die dan het werk van de installatie in Blaricum kan overnemen. Die zou dan worden ontmanteld en de vrijkomende locatie zal beschikbaar zijn voor … woningbouw.

Maar voor nu en voor na de verkiezingen van 15 maart: de Gooyergracht blijft gewoon een pracht van een gracht.