Ook al niet gezond …

De Telegraaf meldt dat windmolens het extreem gevaarlijke zwavelhexafluoride (SF6) afscheiden. Het werd al in 1992 tijdens de milieuconferentie in Kyoto aangemerkt als een zeer moeilijk te bestrijden broeikasgas.
Feit is dat die windmolens doorgaans in en bij agrarische gebieden staan – u weet wel, die van dat stikstof …

Sommigen zeggen …

… dat de stoepranden van het kruispunt Meentweg/Burg. Heerschopweg dichter bij elkaar zijn gekomen – zodat er minder ruimte is voor auto’s en veiligheid voor voetgangers en fietsers. Anderen vinden dat dit een goede zaak is, omdat hiermee het autoverkeer wordt tegengegaan/bemoeilijkt. Weer anderen zijn van mening dat er nauwelijks iets is veranderd. Oog vindt dat de boom midden op het kruispunt moet terugkomen.

Gepruts met taal en naam

In hei & wei nr. 525 staat op de voorpagina een mooie foto van een paal in het water, versierd met een afbeelding van het gemeentewapen, de korenbloemen. De paal wordt aangeduid als een van ‘de nieuwe botenpalen …’ Alstublieft, dank u wel! Het moet natuurlijk meerpaal c.q. meerpalen zijn. En voor degenen die wat nautischer zijn ingesteld: dukdalf mag ook. Ze worden gebruikt om – niet met behulp van een touw, maar met een lijn of landvast – een boot af te meren.

In dezelfde hei & wei staat een gemeentelijk bericht over een hooravond over een deel van de wijk Blaricum-Dorp. We tellen in totaal drie verschillende schrijfwijzen: Oude Dorp Noord, oude dorp noord en oude dorp Noord Blaricum. Juist is natuurlijk ‘het noordelijke gedeelte van de wijk Blaricum-Dorp’, dan wel ‘het gedeelte van de wijk Blaricum-Dorp, begrensd door …. (straatnamen).’

De gemeentelijke hardleersheid c.q. verslaving wat betreft ‘Oude (of oude) Dorp (of dorp) komt ook weer in beeld in de enquête over de kermis (of Kermis):

Opvallend is ook dat ‘kermis/horeca’ wordt geschreven zowel met als zonder spaties. Zonder is juist.