‘Ten einde raad’

Hans Veen uit de Bijvanck meldt:
‘Ten einde raad wil ik een absurde verkeerssituatie met u delen bij de parkeervakken aan de Weteringzijde van de Malbak Blaricum. Er zijn daar in de bosschages 2 doorgangen, welke echter niet parallel lopen de parkeervakken van de auto’s.

Laatstelijk is het gebied ingericht als schoolzone en ik had de hoop, dat de veelvuldig gevraagde aanpassing daarin mee genomen zou worden.

Wat zou er moeten gebeuren. Twee stukjes bosschages dienen te worden verwijderd, geëgaliseerd en bestraat met stoepzegels zoals die er al liggen. Om het geheel nog meer af te bakenen zouden er 4 van die paaltjes als in het schoolgebied zijn geplaatst kunnen worden geplaatst om het geheel te markeren.

Een gesprek met de behandelde ambtenaar eindigde in niets. Trekken aan een dood paard is makkelijker. Haar argument: u loopt maar naar de hoek, daar is een oprit. Er kan door haar geen enkel begrip worden opgebracht voor mensen met een rollator, rolstoel of mensen die met een transporter iets naar de Malbak willen vervoeren.’

Weg met die berenklauw? Ga nou gauw!

Langs het achterste gedeelte van de Capittenweg staat een rand met berenklauw. Volgens omwonenden al zo’n jaar of 50. Naar het schijnt wil de gemeente die maandag a.s. gaan verwijderen, omdat het ‘gevaarlijke exoten’ zijn. Vreemd. Ten eerste omdat het zo te zien niet om de reuzenberenklauw (exoot) gaat, maar de inheemse gewone berenklauw. Ten tweede vreemd omdat Blaricum een bij-vriendelijke gemeente wil zijn – dan is het verwijderen van deze planten juist in de periode dat ze voor bijen een glorieuze voedselbron vormen nogal onlogisch. Voorts is het verhaal dat ‘berenklauw heel erg gevaarlijk is’ onzin. Ja, je moet er niet aankomen, maar dat moet je aan een hete uitlaat en stroomdraad ook niet.