‘Veilige schoolinrichting heeft het onveiliger gemaakt’

Jan Heybroek: ‘Ik haal nu al enkele maanden mijn kleindochter op maandag uit school. De zogenaamde veilige schoolinrichting heeft geen enkel effect gehad. Sterker nog: door de strook met een andere kleur denkt men daar te kunnen (en mogen) parkeren. Ergens las ik dat de afspraak zou zijn dat BOA’s 2x per week op wisselende dagen zouden controleren. Dan zou ik ze toch wel een enkele keer gezien moeten hebben. Vandaag stonden er zelfs vier auto’s in het gebied met een stopverbod. Een andere auto stond bijna een half uur(!) geparkeerd en ondanks dat ik de bestuurder daarop aansprak bleef hij gewoon staan.’

‘Onnodig en buurtvervuilend’

Levensboom: aan- en omwonenden vinden deze ‘schoolzone-aanduiding’ drie keer niks. ‘Iedereen weet dat hier een school is, dat het een 30KM-gebied is en dat je aan deze kant niet mag stoppen laat staan parkeren. Dus al die zuurstokken hebben geen enkel nut – ze vervuilen alleen maar het aanzicht van de buurt.’ Een vijftal communicatiepogingen van aanwonenden met de gemeente heeft geleid tot nul (0) reacties.