Berichten van The Red Sun

Waarom niet open voor in ieder geval het afhalen van die lekkere sushi-schalen?
Bedrijfsleider Rogier: ‘Omdat we simpelweg met onze manier van werken de anderhalvemeter-veiligheid voor onze medewerkers niet kunnen garanderen.’ Waar hij – op persoonlijke titel – aan toevoegt dat in deze tijd met vooral rauwe producten werken ‘niet ideaal is’.

Lente!

Toch het huis uit?

Dan gelden deze regels:

  • Houd 1,5 meter afstand

  • Geen groepen van meer dan drie personen

  • Nies/hoest in je mouw

  • Probeer af te blijven van gezicht en ‘dingen’

  • Bij thuiskomst 20 seconden handen wassen met heet water en zeep

 

••• Blaricum gaat niet preventief bos en hei afsluiten.

Uitgangspunt is dat men nu goed weet wat wel en niet kan.

Neem je verantwoordelijkheid: voor jezelf én voor de anderen.

 

Renovatie oké – maar nu even niet, svp! Update 11:30 uur

Nadat bezwaren zijn afgewezen, kan de Alliantie beginnen met de renovatie/verduurzaming van 88 woningen.
Daarvoor moet het een en ander worden ingemeten.
Dat is voor deze periode gepland.

Bewoners hebben evenwel geen behoefte aan ‘bezoek van vreemden’. Logisch.

Inmiddels weet het bestuurssecretariaat hiervan, ze neemt het gelijk op met de burgermeester en de ambtenaar die er over gaat.

Het argument ‘het gaat in een aantal gevallen om 70+-bewoners, blijf daar weg’ moet worden gerespecteerd.

•11:30 uur, UPDATE: ‘Naar aanleiding van uw mail van vanochtend gericht aan de burgemeester en wethouder Boersen bericht ik u als volgt.
Wij hebben contact opgenomen met de Alliantie en zij zullen de geplande werkzaamheden ivm de corona maatregelen voor onbepaalde tijd opschorten. De aannemer zal u hierover zo spoedig mogelijk (deze week) per brief informeren.’

Netjes.