Oog op Blaricum

22 februari 2018

‘Voor een veilige schoolomgeving, maar tegen potloden’

Filed under: kwesties,verkeer — Oog op Blaricum @ 18:57

In een artikel (hier) dat Gooi en Eemlander deze week wijdde aan de onveiligheid rond de OBB, wordt een omwonende en ouder geciteerd:
‘Als ouder ben ik voorstander van de palen, als omwonende ben ik tegen.’

‘De palen’ – dat zijn de megagrote kleurpotloden die wethouder Boersen wil plaatsen, ter verduidelijking van ‘dit is een schoolzone’.

De omwonende/ouder heeft dat echter niet gezegd. Ouder in kwestie Maurits Aberson zegt dat hij zich eerder inderdaad publiekelijk heeft uitgesproken over de verkeerssituatie rond de school van ook zijn kinderen. Hij zegt: ‘Ik ben voor een veilige schoolomgeving. Maar ik ben tegen die potloden’. Dat bezwaar wordt door al zijn buurtgenoten gedeeld – en ook elders in Blaricum-Dorp is men van de schoolzone-potloden niet gecharmeerd. Passant/dorpsgenoot: ‘Mede door Boersen is in 2001 hier het dorpsgezicht verkloot – nu komt ze kennelijk terug om haar destructie af te ronden. Laat de raad haar alsjeblieft terugfluiten!’

Is kitesurfen wel vergund op Stichtse strandje?

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 10:30

Zoals gisteren gemeld zijn de kitesurfers bij het Stichtse strandje niet erg enthousiast over Blaricum aan Zee.

Het eilandje zou de wind wegnemen en zo. Een beetje draaien (van het eilandje) zou misschien wel helpen.
De kitesurfers zouden dan ook graag partij willen zijn bij verdere plan- en besluitvorming.
De verkiezingsperiode eigen deden diverse RTG-leden daartoe dan ook alvast uitnodigingen.

Wie zoekt op ‘kitesurfen vergunning’ komt genoemde locatie echter niet tegen.

Wel vindt men info over waar de kitesurfers beslist niet en waar wel terecht kunnen. Hier.
Onduidelijk is of kitesurfen alleen in de aangegeven zones mag, of dat er ook kan worden gedoogd.

De site kiteheart.com geeft evenwel duidelijkheid:
‘Officieel is kitesurfen in Nederland verboden. Dit verbod is vastgelegd in het Binnenvaart Politie Reglement.
Het kitesurfverbod is met uitzondering van de (meeste) kustwateren en plekken waar lokaal alsnog toestemming is verleend.’

Alvorens de kitesurfers (in welke organisatievorm dan ook) als formele partij uit te nodigen,
is het noodzakelijk dat wordt vastgesteld of kitesurfen bij het Stichtse strandje überhaupt wel mag.

Daarbij is het van belang te weten dat een vergunning niet wordt (is) versterkt door de gemeente,
maar door Gedeputeerde Staten en wel in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Handig natuurlijk als de wethouder van kitesurfen en zo deze info in het vervolg paraat heeft.

Los hiervan is het een vraag hoe het argument van de Vrienden van het Gooi  – dat het eilandje
in een natuurgebied is gesitueerd – zich verstaat met ‘daar kitesurfen wij’. Want dat mag dan sowieso niet.

Nog een andere overweging is dat als het eilandje vooral in trek komt bij zwemmers, kanoërs en eventueel waterfietsers,
hoe dat te combineren is met het veel snellere kitesurfen? Indachtig de vergelijking dat men een zwarte piste in Zwitserland
niet over de Idiotenhügel (oefenweitje voor personen die nog niet kunnen skiën) laat lopen, moet natuurlijk wel tijdig worden beseft
dat de ene of eerdere actieve tak van watersport op een bepaalde locatie niet het unieke gebruiksrecht kan opeisen.

20 februari 2018

‘Maak van de parel van het Gooi een diamant’

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 22:11

RTG over Blaricum aan Zee. Er werd ingesproken door Hans Metz van Vrienden van het Gooi (uitgesproken tegen, omdat het plan is gesitueerd in een natuurgebied); een kite-surfer (bezwaren omdat het plan met name de westenwind zou wegnemen, bijstelling zou bezwaren mogelijk verkleinen); Meent-inwoonster Nelliëtte van Wijck (foto, rechts) die namens veel wijkgenoten opriep tot uitvoering – zo ook Patrick IJtsma (van de FB-pagina Blaricummermeent Ditjes en Datjes)en Rink Jan Slotema die stelde dat de Meent wordt gezien als ‘de parel van het Gooi’ en dat Blaricum aan Zee wellicht die hoedanigheid zou kunnen opwaarderen naar diamant.

De gemeenteraad neemt op 6 maart het besluit om het proces van bestemmingsplanwijziging wel of niet op te starten. Een hele voorzichtige berekening levert op dat het plan mogelijk over drie jaar gerealiseerd kan zijn.

Fijn bericht – vooral voor …

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 13:08

… wethouders die zich bezighouden met de aanplant van grote kleurpotloden
… projectontwikkelaars die het autogebruik bij school willen faciliteren
… raadsleden die hun reten hebben afgeveegd met de Strategische Visie 2030
(autoluw maken centrum Blaricum-Dorp).

Bron: AD

18 februari 2018

Beter dan kleurpotloden voor 75.000 euro …

Filed under: kwesties,verkeer — Oog op Blaricum @ 09:00

… is het te besluiten de voetgangersroute tussen Oranjeweitje en schoolgebouw te voltooien én te beveiligen
door op de aangegeven plaats een zebra-oversteek te maken.

Het feit dat hier nog nooit een raadslid heeft gekeken hoeveel kinderen en ouders hier oversteken
is geen reden om dat niet te doen. Kost een paar honderd euro, hooguit.

17 februari 2018

Oog vindt uit waarom burgemeester Huizen is opgestapt

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 12:00

Fons Hertog, van 2012 tot eind 2017 burgemeester van Huizen en nadien waarnemend burgemeester (in afwachting van de fusie Huizen-Blaricum-Laren) heeft op 16 februari jl. per direct ontslag genomen wegens grensoverschrijdend gedrag.

Gebleken is dat Hertog tijdens carnaval de naambordjes van bovengenoemde gemeenten heeft laten vervangen door borden met daarop Gooisch Hertogdom. De gemeenten Huizen en Laren, die niet erg fusie-gericht zijn en ook niet veel gevoel voor humor hebben, waren not amused en hebben hiertegen bij het Kadaster bezwaar gemaakt. De gemeente Blaricum heeft te kennen gegeven in deze geen mening te hebben – en ook geen tijd. Het college van Blaricum is bezig zich voor te bereiden op zijn voortijdig aftreden vanwege het kunstgrasdossier.

Toen Hertog eerder deze week met de kwestie werd geconfronteerd, zette hij direct zijn gemeentecomputer uit en trok een conclusie. ‘Het was bedoeld als groot-grap, die mij door voormalig minister en mede-VVD’er Halbe Zijlstra was toegespeeld. Maar het was niet handig, in feite was het hertogdom.’

16 februari 2018

Leerstof

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 11:55

15 februari 2018

OBB-verkeersprobleem – oplossing?

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 13:26

In de RTG van 13 februari jl. is ingesproken door Amgro Vastgoed & Ontwikkeling B.V. en Henckel & Zahir Architects B.V.
Zij hebben het plan opgevat Eemnesserweg 22 te kopen en op dat perceel (circa 5700 m2) twee of drie woningen te realiseren, alsmede een parkeerplaats met 37 plaatsen. Deze parkeerplaats zou een substantiële bijdrage moeten leveren aan de verkeersveiligheid en aan het voorkomen van de dagelijkse verkeerschaos/verkeersinfarcten bij het schoolgebouw waarin de OBB en de Bernardus zijn gehuisvest. Het parkeerterrein zou om niet of voor een symbolisch bedrag kunnen worden overgedragen aan school of gemeente.
Met name het feit dat binnenkort de bouwhekken rond de voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg worden geplaatst, zal betekenen dat er zo’n 20 auto’s van haal-/brengouders een plaats op de openbare weg moeten vinden. Plannenmakers lieten ook weten dat zij vooral bij de (een aantal) schoolouders en -leiding instemming met hun plan hebben gekregen, maar dat de directe omwonenden niet erg enthousiast zijn.

De gemeente heeft in een eerste reactie laten weten dat van een verkrijging om niet geen sprake zal zijn. Als de gemeente met het plan meegaat, zal zij de grond tegen marktprijs kopen, zijnde circa 500.000 euro. Daarnaast betekent het plan twee wijzigingen van het Bestemmingsplan: aan de bestaande bouwstip moeten er een of twee worden toegevoegd en de bestemming tuin zou moeten worden veranderd in verkeer. De raadsleden in de RTG reageerden afwachtend en verschillend.

Omwonenden zijn bepaald niet blij met het plan. Een bezwaar is dat er veel groen zou moeten verdwijnen en dat daar een kale stenen plek voor in de plaats komt die 23 uur per etmaal niet of nauwelijks wordt gebruikt. Daarnaast (zeker als de parkeerplaats omzoomd gaat worden door hoge struiken – toezegging van de plannenmakers) is men bang dat de parkeerplaats in de avond/nacht gebruikt gaat worden door hangjongeren, drugsgebruikers en -dealers en andere vormen van overlast.

De kernvraag lijkt te zijn: welk probleem zou hiermee worden opgelost? Op een normale (…) ochtend staan er zo’n 80 à 100 auto’s rond het schoolgebouw geparkeerd. Met alle risico’s, irritaties, stagnaties enz. van dien. Met daarvan 37 op een parkeerplaats te zetten, zal van dat volume (met alle veiligheids- en circulatieproblemen van dien) niets verdwijnen. Daarbij komt dat 37 auto’s die min of meer tegelijkertijd dezelfde parkeerplaats willen oprijden, ongetwijfeld opstoppingen zullen veroorzaken op de aanvoerweg (Eemnesserweg). Plus dat het op zo’n parkeerplaats – combinatie van kleine kinderen en bewegende auto’s – niet bepaald 100% veilig zal zijn.

Belangrijkste evenwel is dat de parkeerplaats niets bijdraagt aan een oplossing van de kern van het OBB-verkeersprobleem: het verkeersgedrag en de onderliggende mentaliteit en moraliteit van de haal-/brengouders. Er zullen altijd ouders zijn met haast, met de opvatting dat hun eigen belang voor gaat op het algemeen belang, die lui zijn, zich niet houden aan de schoolcirkels (binnen 500 meter wonen kom je lopend, binnen de 1500 meter wonen kom je op de fiets).

Oplossingen die een veel grotere kans van slagen hebben zijn: 1) het schoolgebouw (ingangen van het schoolplein) tot op grote afstand onbereikbaar maken voor auto’s (dus juist géén kiss and ride-stroken!); 2) afdwingen van parkeren op Oranjeweitje en dan gebruik maken van het ooit voor veel geld aangelegde voetpad tussen die locatie en het schoolgebouw (= 325 meter; eventueel paard en wagen inzetten)); 3) scherpe en permanente handhaving; 4) contract school-ouders over (verkeers)gedrag, inclusief op te leggen en te accepteren sancties; 5) een veel assertievere functie-invulling van schoolleiding én ouders.

Groter hier.

Groter hier.

Next Page »

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: