Drijftuin om te verdrijven

De brug op de hoek van Deltazijde en Cleyne Raboesdreef is een favoriete afspringplek. Maakt het zwemmen extra spannend, maar naar oordeel van de gemeente ook te gevaarlijk. Deze drijftuin zou dit moeten voorkomen. Gezien de reacties op social media een slecht en kansloos idee.
Passant 1: ‘Vanaf de brug over dat ding heen duiken of springen – dat wordt dus de nieuwe kick.’
Passant 2: ‘Ik zie staalkabeltjes. Knipknip en hij is weg.’
Vraag is natuurlijk of je (met gemeenschapsgeld) in plaats van (misschien of misschien niet) voorkomen niet beter veilig en vrolijk kan faciliteren.
springbrugbak2 - 1

springbrugbak1 - 1

Verscherping vleermuizenrel

Nadat de Provincie vorige week  voor de verduurzamingswerkzaamheden van de Alliantie een stop had uitgevaardigd, kwam er van het uitvoerende bedrijf Rutges een schrijven dat de werkzaamheden tijdelijk waren gestaakt. Desondanks is er vrijdag en maandag jl. op diverse plaatsen en dus tegen het verbod in gewerkt.
Dit is voor de Provincie aanleiding om een handhavend onderzoek in te stellen naar de Alliantie c.s.

Wordt vervolgd.

Vleermuizenrel

Woningcorporatie Alliantie en het in hun opdracht werkzaamheden uitvoerende bedrijf Rutges mogen voorlopig in heel Blaricum geen activiteiten meer ontplooien. Zo is althans gemeld door aanwonenden van de Statenkamer. Daar is een conflict ontstaan over de zogenaamde vleermuiskasten, in de volksmond ook wel aangeduid met vleermuisflitspalen.
Alliantie c.s. schijnt te zijn teruggefloten door de Provincie op basis van de wet- en regelgeving inzake flora en fauna. Tal van vleermuizen blijken in de spouwen en onder de dakpannen te zitten van de corporatiewoningen die moeten worden verduurzaamd. Door het plaatsen van een aantal kasten zouden uitvoerende partijen hebben gemeend daarmee te voldoen aan de regelgeving. En passant lijken daarbij aanwonenden niet geheel juist te zijn geïnformeerd over rechtmatigheid en duur.
Het schijnt nu zo te zijn dat de vleermuizen eerst (uit eigen beweging?) zijn verhuisd van hun onderkomens in de woningen naar de kisten, alvorens de werkzaamheden mogen worden voortgezet. En de kisten zouden pas mogen worden verwijderd, als de vleermuizen daar uit eigen beweging weer zijn vertrokken. Inmiddels zouden meerdere kasten door aanwonenden niet meer toegankelijk zijn gemaakt voor vleermuizen.
Wordt dus vervolgd.