Beetje hoop voor De Goede Verwachting – en dorpskarakter en erfgoed

Dankzij de twee eenvrouwsfracties (‘het zijn de kleine dingen die het doen’) Beemsterboer en Van Dijk is de besluitvorming over wat te doen met de voormalige melkfabriek De Goede Verwachting zeker zes weken uitgesteld. Belangrijke reden is dat de inspraak van de burger meer en beter moet plaatsvinden.
Uit onderstaande ‘artistieke impressie’ mag worden geconcludeerd dat de zeven woningen van maar minimale tuintjes moeten worden voorzien. Alleen daarom is het zaak voor het gemeentebestuur goed te luisteren naar de renovatiegedachten die alom bestaan, en mogelijk niet mee te gaan met dit  hedendaagse ‘geprop’ – en dus verstening. Dat is immers tegen het coalitiebeleid.

Henk van den Bergh heeft nog een voorwerp uit het werkzame verleden van de melkfabriek. Volgens hem kan de bus ‘na de renovatie zo weer in het rek’.

Fietsenrek: I’ll be back!

Gisterenavond meldde een dorpsgenoot zich bij Marise van d’Ouwe Tak met de mededeling dat ‘hij wist waar het Joy-fietsenrek stond’. Marise: ‘Hij vertelde dat hij het op het Heitje had zien staan, veronderstelde dat er geen belangstelling meer voor was en had het daarom meegenomen en naar Amsterdam gebracht, omdat zijn aldaar wonende dochter voor haar huis een fietsenrek kon gebruiken.’
Enfin, het rek wordt weer teruggebracht. Het zal met een ketting aan het andere rek worden vastgelegd, zodat ‘voor de grap meenemen’ of andere vergissingen niet meer mogelijk zijn. Marise: ‘We zijn blij dat het Joy-fietsenrek terugkomt – de eerlijke melder krijgt zoals beloofd een lekkere afhaalmaaltijd, en een drankje als we eenmaal weer open zijn.’

Slotweg afsluiten (?)

Dit officiële bericht hadden we nog liggen.
Het besluit zou mede genomen zijn op verzoek van de ASB – omdat die verwacht dat er door een verruiming van de bestemmingsplannen van Eemnes, meer verkeer over de Slotweg zal komen. Waardoor deze weg te sterk zou gaan slijten, slecht gaat worden, enz.
Opvallend is dat – desgevraagd – meerdere aangeslotenen van diezelfde ASB regelmatig van deze weg gebruik maken, mét een trekker. Opvallend is ook dat deze oudste weg van Blaricum wel kon worden voorzien van een erg hedendaags ogend bruggetje naar het naastgelegen Stad en Lande. En niet minder opvallend is dat zowel Eemnes, als de Politie en de Provincie negatief over de afsluiting hebben geadviseerd. Inmiddels zou duidelijk zijn dat het om een voorlopig besluit gaat.
Hoe dan ook: ook hier is oplettendheid geboden. Wordt hoe dan ook vervolgd.

ASB-bestuur geploft

Opgestapt zijn voorzitter Kuik, bestuurslid namens de gemeente Jan Hoijtink en bestuurslid Rudy Zwanikken namens de agrariërs. Reden is een ‘onoverbrugbaar verschil van mening’. Blijvend bestuurslid/penningmeester Hans de Roos liet desgevraagd weten dat het nu ‘niet in het belang van onze organisatie is om verder informatie te geven.’
Van de negen bestuursplaatsen zijn er nu drie vacant.

Onrust over toewijzing zeven woningen

Over de toewijzingsprocedure van de zeven sociale nieuwbouwwoningen aan de Verbindingsweg is grote ongerustheid ontstaan bij zowel Blaricumse woningzoekenden als politici.
• Enerzijds zijn er uitspraken van lokale bestuurders en corporaties die haaks op elkaar staan: a) er moeten in Blaricum veel meer sociale woningen komen, want de vraag vooral onder jongeren is groot; b) de belangstelling voor sociale woningen in Blaricum is bij zowel jongeren als senioren gering.
• Anderzijds zijn er voor de belangstellenden voor de zeven woningen eisen opgesteld (in overleg tussen corporatie én gemeente), die bij velen de wenkbrauwen doen fronsen. Gegadigden  moeten namelijk een sociale woning achterlaten. Ofwel: wie nu niet in een sociale woning woont, komt sowieso niet in aanmerking. Dat betekent dat thuiswonende jongeren of zij die tijdelijk zijn uitgeweken naar een andere gemeente, het kunnen vergeten. Dat terwijl er al jarenlang wordt geroepen dat we meer voor de jongeren zouden moeten bouwen, dat erbij gebrek aan sociale woningen de kans zou ontstaan dat de brandweer zou leeglopen, enz. enz. En indien er voor de woningen geen lokale belangstellenden zijn, dan gaan ze naar anderen.
• Derde punt is dat het kennelijk een publiek geheim is dat er bij toewijzing van sociale woningen in de Blaricummermeent afspraken tussen gemeente en corporaties niet zijn nagekomen – waardoor er woningen niet naar ‘rechthebbende’ dorpsgenoten zijn gegaan, maar naar anderen.

De vrees bestaat dat er ook met de zeven woningen aan de Verbindingsweg ‘gelazer’ gaat komen – dat de woningen niet worden toegewezen aan dorpsgenoten/woningzoekenden, maar aan anderen. Plus dat als de woningen wél aan doorstromende Blaricummers worden toegewezen, de woningen die zij achterlaten of worden verkocht of worden toegewezen aan anderen/niet-Blaricummers.

Ondanks corona, kerstreces en wat dies meer zij, is het dringend gewenst dat de raadsleden het college van B&W op de kortst mogelijke termijn oproepen het toewijzingsproces in ieder geval tijdelijk te stoppen. Zodat er met alle helderheid, transparantie én rechtvaardigheid een correcte toewijzing zal plaatsvinden.

Buurt maakt straatkunst van uitspraak wethouder

Omwonenden van de nieuwbouw aan de Verbindingsweg zijn niet blij met het verschil tussen hoe dit project indertijd door wethouder Boersen is ‘verkocht’ en wat het uiteindelijke resultaat is. Ze zijn daarnaast bang dat de locaties Middenweg/Verbindingsweg (met nu nog de vijf seniorenwoningen) én de kop van het pompstation eenzelfde ‘stedenbouwkundig noodlot’ staat te wachten.

Boerderij Anno 2020

De actiegroep Behoud Dorpskarakter Blaricum heeft op zijn website twee amuserende maar ook attenderende berichten geplaatst. Ten eerste een foto van de sociale nieuwbouw aan de Verbindingsweg, die ietwat cynisch wordt aangeduid met ‘Boerderij Anno 2020’ en niet minder cynisch is voorzien van een groet en een afzender.
Die afzender – ‘Liesbeth’ – komt op het tweede bericht wat nadrukkelijker en cartoonesk in beeld. Het blijkt te gaan om wethouder Liesbeth Boersen, die indertijd het nieuwbouwplan ‘verkocht’ met de in de cartoon vermelde tekst … Het zal inmiddels wel bekend zijn dat de waardering voor het geheel (qua architectuur en invulling van de openbare ruimte) alom niet erg groot is.
Inmiddels houdt de actiegroep de vingers strak en alert aan de polsen wat betreft de sloop- en bouwplannen van De Alliantie voor het zgn. Paalhofje (Verbindingsweg/Middenweg) en ook de ontwikkelingen voor de ‘kop’ van de Vos-pomp worden nauwlettend gevolgd.