Vage vooruitzichten hofje Verbindingsweg/Middenweg

‘Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Boersen wethouder en mevrouw Oosterbaan directeur De Alliantie. Namens het Dorpskarakter waren aanwezig Pam Arkauer, Henk Eggenkamp en Axel Varekamp. Ook hebben betrokkenen de locatie geschouwd.

Het volgende kwam naar voren:
Mw Boersen blijft het noodzakelijk vinden dat op de locatie Hofje Verbindingsweg sociale woningen moeten worden bijgebouwd. Nu staan er 5 woningen. Dat zouden er 12 moeten worden, wellicht wordt dit aantal teruggebtacht tot 7. Dus 2 meer dan de huidige 5.
Mw Oosterbaan stelt dat er in dat geval geen sprake meer kan zijn van renovatie, mede uit rendements perspectieven, dan wordt het totale nieuwbouw, hetgeen een wijziging in het bestemmingsplan met zich mee zou brengen . Mocht de eis van Mw Boersen komen te vervallen dan kan er wel sprake zijn van renovatie van de huidige 5 woningen , overeenkomstig de plannen voor de ander 3 identieke hofjes (Meentweg, Ludenweg, Renbaan)
De Alliantie heeft ons (bewoners in de omgeving) uitgenodigd deel te nemen aan de ‘planontwikkeling’. Wij krijgen daartoe een uitnodiging. Een datum is niet vastgesteld.’

Tekst: Axel Varenkamp.

PAAL geplaatst – morgen uitleg

Bouwplannen van De Alliantie zouden kunnen betekenen dat de bestaande vijf seniorenwoningen op hoek Verbindingsweg/Middenweg worden vervangen door twaalf stuks nieuwbouw, in twee lagen. Dat zou een nokhoogte met zich meebrengen van 9 meter – vergelijkbaar met de bovenrand van het schoolgebouw. Omwonenden en liefhebbers van het lokale dorpskarakter zijn daar tegen.
Morgen om 11 uur wordt in de paal twee vlaggen gehesen en kunt u uitleg en toelichting krijgen. Tevens kunt u uw steun betuigen.

Bouwdrift Alliantie nu ook bij de politiek in beeld

Persbericht 11.08.2020 van Hart voor Blaricum:

Bij bewoners, omwonenden en belangstellenden is bekend dat De Alliantie wil inzetten op sloop van de bestaande vijf woningen en vervolgens twaalf (12!) woningen terugbouwen in twee lagen. Men is in afwachting van welk plan er uiteindelijk bij de gemeente wordt ingediend. Inmiddels hebben betrokkenen zich georganiseerd; ook de Stichting Karakteristiek Blaricum heeft zich daarbij aangesloten, een website is in aanbouw en een advocaat staat in de startblokken. Veelgehoorde verzuchting is ‘dus absoluut niet van dat hoge, anti-architectonische geprop als op het terrein van de voormalige brandweerkazerne‘. En ook: ‘laat men a.u.b. humaan omgaan met de twee senioren (80+ en 90+) die er nu nog wonen.’ Die willen namelijk niet weg.

Wordt vervolgd.

Dode Hond … eh

… of Vogeleiland? Een kunstmatig eiland in het Eemmeer (uit de tijd van de aanleg van de Flevopolder), dat nu nog steeds in Spakenburg in de volksmond Vogeleiland heet. Naar verluidt zou het een vergissing (of gemakzucht) van Rijkswaterstaat zijn geweest waardoor het eiland officieel de naam kreeg Dode Hond. Dorpskenner Frans Ruijter vindt dat het eiland alsnog Vogeleiland als formele naam moet krijgen. Overigens bestaan er twéé versies over de naamgeving Dode Hond – hier.

PS. Boven het gehele Eemmeer mag niet met een drone worden gevlogen, boven de zuidoever evenmin (Natura 2000). Een foto van afstand – zoals bovenstaand – mag wel.