Oog op Blaricum

22 november 2017

Meningen politieke partijen over fusie

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek — Oog op Blaricum @ 10:45

De Gooi en Eemlander tekende de meningen op van de Blaricumse politiek over de door de Provincie gewenste fusie met Laren en Huizen. De krant concludeert dat HvB tegen is en de rest (aarzelend) niet tegen.

Ter aanvulling een Oog-beschouwing over het fenomeen identiteit – want dat zal de komende tijd wel regelmatig te hooi en te gras worden aangedragen als ‘die wordt bedreigd, die gaat kapot!’ – terwijl men dan volstrekt niet weet waarover het gaat.

21 november 2017

De aanbestedingparallel …

Filed under: kwesties,mensen,niet goed bezig,nieuws,samenleving — Oog op Blaricum @ 17:32

In de agenda

Filed under: bijeenkomsten,cultuur,kwesties,leven,nieuws,samenleving — Oog op Blaricum @ 16:27

En deze van vorig jaar.

20 november 2017

Toch maar even kijken of …

Filed under: bestuur,kwesties,leven,straatbeeld,veranderingen — Oog op Blaricum @ 10:46

… er nu wel recht wordt gedaan aan de Strategische Visie 2030 – het autoluw maken van het centrum van Blaricum-Dorp; meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, meer stallingsmogelijkheden voor fietsers, meer ruimte om gratis te verpozen, meer duurzaamheid, meer maatregelen om de locale gemeenschap te vitaliseren, meer ruimte voor de natuur.

17 november 2017

Vanavond officiële start feestverlichting …

Filed under: kwesties,nieuws,verkeer — Oog op Blaricum @ 10:37

… net zoals in de hoofdstedelijke Utrechtsestraat?

Post voor de basisschoolkinderen – van meneer Oog!

Filed under: kwesties,samenleving,verhaal — Oog op Blaricum @ 08:58

16 november 2017

Boosheid om boomloosheid

Filed under: kwesties,milieu,natuur,samenleving — Oog op Blaricum @ 13:02

15 november 2017

BOV-baas balkte baarlijke bedenkelijkheden

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 17:16

Gisteren in de RTG mocht ook de BOV-voorzitter inkwaken. Zijn bericht was dat ‘de ondernemers in meerderheid voor de blauwe zone zijn’. Op de vraag van raadslid Kukupessy hoe hij dat wist, antwoordde de BOV-baas dat hij nu eenmaal voorzitter is van een ondernemersvereniging, ‘en dan kom je elkaar wel eens tegen’.

Natuurlijk werd dit door het coalitiedeel van de raad omarmd – immers het evaluatierapport laat zien dat er van de kant van ‘al die instemmende ondernemers’ helemaal geen draagvlak is aan te tonen. En dat van het scharrrige aantal dat wel de online-enquête bruikbaar had ingevuld (16 van de 75), een deel zelfs tegen die blauwe zone is.

BOV-baas moet nog maar even heel goed kijken naar onderstaande OogVlog van oktober 2016. Toen was 67% (!!!) van de ondernemers in het centrum van Blaricum-Dorp tegen de blauwe zone. Het zou de BOV met z’n krap 40 leden in genoemd gebied sieren iets minder borrelpraat te produceren en de uitgesproken berichten wat meer op de waarheid te baseren. Dan levert het clubje ook geen onsympathieke bijdrage aan een onnodige uitbreiding van de parkeerplaats tegenover Bellevue (kosten 85.000 euro gemeenschapsgeld) en kan het gruwelijke BOV-idee om een deel daarvan overdekt te maken met zonnepanelen (…..) voor altijd door de shredder en daarna de kliko in. Prettige voorstelling.

Oog-bezoeker Alwin reageert op blauwe zone-rapport …

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 16:02

Inspreken Oog in RTG over Evaluatie blauwe zone Oude Dorp Blaricum

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 09:35

Rapport hier.

13 november 2017

Bange Boersen doet blauwe zone-vlucht naar voren

Filed under: bestuur,kwesties,niet goed bezig,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:01

Open brief aan Remkes en Van der Hoek – pleidooi voor provinciaal doorpakken

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:51

9 november 2017

Wethouder Boersen weer de fout in

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek,verkeer — Oog op Blaricum @ 10:28

5 november 2017

Oud-wethouder Smit (VVD) twittert:

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:24

Beetje goed

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 10:00

Onderstaand het laatste stukje van een brief die de gemeente gisteren liet bezorgen bij ‘Aan alle inwoners van Blaricum (Dorp)’. Afgezien van de onduidelijke locatie-aanduiding en voorbijgaand aan het feit dat iemand die op driehoog in de Torenhof woont ook inwoner is … is de brief mogelijk te beschouwen als een voorzichtige aanzet tot een verbetering. Er wordt in het schrijven niet gesproken over handhaving noch over sancties, maar toch … het is een beginnetje. ‘Wij vragen alle tuinbezitters daarom eens […] kritisch langs de eigen erfgrens te lopen om te kijken of de beplanting niet over de erfgrens hangt.’ En zo ja, dan gaarne terugsnoeien.

Beter was natuurlijk geweest: ‘Er is nu al zó lang over overhangend groen, te hoge hagen en bermkaperij gesproken – als het bij u niet vóór 1 december a.s. in orde is, dan huurt de BEL een legertje groenwerkers in die op basis van doorberekende kosten plus een boete de boel komen klaren. En ikzelf, wethouder Liesbeth Boersen de Jong, zal dan in de week voorafgaande aan de raadsverkiezingen, dus tussen 12 en 17 maart 2018, komen schouwen.’

Enfin, het beginnetje is er. Als u fijne voorbeelden heeft van locaties waar terugsnoeien c.q. verwijderen absoluut noodzakelijk is (vanwege verkeersveiligheid en doorgang voor hulpdiensten), dan verneemt Oog dat graag. Een paar voorbeeldstrekkende foto’s helpen immers meer dan zoetsappige briefjes.

Next Page »

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: