Definitief ‘beleid’ standplaats marktkramen: inclusief een boompje mollen?

In de afgelopen anderhalf jaar was er onduidelijkheid over de standplaats voor marktkramen in Blaricum-Dorp, bij de muziektent. Na gehannes over de vergunning (‘mag daar überhaupt wel een kraam staan?’) werd er duidelijkheid toegezegd. Zeker ook gevraagd door ondernemers aan de Dorpsstraat, die het ‘visueel afsluiten’ door de kramen van het zicht op hun bedrijven graag anders wilden.

Die duidelijkheid bestond uit markeren met vier stalen schildjes (‘punaises’) van 40 vierkante meter – daarbinnen dienden de kramen te staan. Dat werkte niet: a) de ligging van de rechthoek blokkeerde de doorgang voor voetgangers en b) de handhaving liet te wensen over. Overigens was die 40 m2 niets nieuws: die was al in de vergunningen voor 2019 vastgesteld in goed overleg (in 2018) met de marktkraamhouders.

Er werd door het College van B&W beleid toegezegd. Dat is nu gekomen in de vorm van een Raadsbrief (hier). Daarin staat dat het aantal vergunde vierkante meters 40 is – dat is dus niets nieuws. (Er staat niet bij of op die 40 m2 niet alleen de kramen  moeten staan, maar ook de diverse parasols, kratten, verplaatsbare koopwaar, wijnvaten, reclameborden, hulpvoertuigen, werktenten, enz.) Een en ander gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Voorts zit er een afbeelding bij van de definitieve standplaats – die met ‘punaises’ zal worden gemarkeerd. De standplaats zal voor de bloemenkraam qua ligging nauwelijks verandering brengen, maar voor de andere kramen des te meer. Is hierover met betrokkenen overleg geweest? Het College vindt dat het om een kleine verandering gaat, reden kennelijk om het geheel aan te duiden als een ‘beleidsarme aanpassing’. 

Dat levert twee vragen op. 1) Gaat er net zo streng worden gehandhaafd als op de punaises voor de Amsterdamse horeca? Eén stoelpoot over de lijn: bekeuring. 2) De beoogde standplaats betekent dat een boom(pje) voor de muziektent moet verdwijnen. Komt daarvoor een herplantplicht? En trouwens: hoe kan het zijn dat het boompje dat in maart 2019 ook qua bast nog volledig gaaf en gezond was (zie rode pijl op de eerste foto), nu een zwaar beschadigde buitenkant heeft, waardoor de boom sowieso ten dode is opgeschreven? Toevallig vandalisme of strategisch onderdeel van eh … beleid?

O ja, er is ook nog naar drie alternatieve locaties gekeken: Schoolstraat, Oranjeweitje en parkeerplaats tegenover Bellevue. Met vier ambtelijke ‘argumenten’ zijn deze natuurlijk naar de prullenbak verwezen. Stel je voor: iets veranderen wat een verbetering zou kunnen zijn … Grappig is dat als die ‘argumenten’ tegen de huidige en definitieve locatie zouden worden gehouden, die volstrekt niet zouden voldoen! Ja, zo gaat dat in ‘gemeenteland’.

• Dit is nu weer een fotoblog.

Waarom daar wel en daar niet?

De fietsenoversteek bij de Boissevainweg/Lage Laarderweg wordt veiliger gemaakt. Met name door de aanleg van een verhoogde middengeleider.

Dat is nou precies de voorziening waarom al bijna een jaar geleden voor de veel onveiliger oversteek Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan is gevraagd door D66 en Oog en die door Veilig Verkeer Nederland is geadviseerd.

Post van 9 april 2019:
Op verzoek van D66 heeft Veilig Verkeer Nederland een schouw uitgevoerd van de verkeerssituatie Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan. Zoals bekend is bij de renovatie (2018) van de Prins Hendriklaan ter hoogte van de kruising met de Koningin Emmalaan over circa 75 meter een hek geplaatst – zodat oversteken door (brom)fietsers en voetgangers niet meer mogelijk is. Dit zou zijn gebeurd mede op basis van ‘buurtparticipatie’ met omwonenden en zou moeten bijdragen aan minder gratis bermparkeren door bezoekers van Tergooi. Een motie van D66 om de verkeersveiligheid te verbeteren is indertijd niet aangenomen, vooral omdat aan het fenomeen ‘buurtparticipatie’ door wethouder en coalitiepartijen meer waarde werd toegekend dan aan de (sterk verslechterde) verkeersveiligheid …

Het rapport van VVN spreekt evenwel duidelijke taal.
– er is sprake van inconsequent beleid (elders hebben de middengeleiders wel oversteekvoorzieningen)
– het ontbreekt aan de juiste borden
– de verkeerssituatie is onduidelijk en onveilig
– de verkeerssituatie leidt tot onveilig verkeersgedrag

VVN adviseert ter plekke (zie foto) een oversteekmogelijkheid te maken voor zowel voetgangers als (brom)fietsers. Daarvoor zal er ondermeer een doorgang in het hek moeten worden gemaakt. Overigens is bermparkeren in Blaricum overal toegestaan en is een deel van de bermparkeerders bij de kruising in kwestie geen Tergooi-bezoeker maar busgebruiker.

Het rapport is doorgestuurd naar wethouder Boersen. En nu blijkt – terwijl de raad erover heeft vergaderd en er zelfs een motie aan heeft gewijd – dat alleen de Provincie in deze zou kunnen besluiten (omdat het om een N-weg gaat) … Het rapport is derhalve doorgestuurd naar Haarlem. Afwachten dus – maar niet opgeven! Het rapport leest u >hier<.

Situatie nu en voor de renovatie:

Oranje Vereniging zoekt nogal plotseling nieuwe bestuursleden

Wat (bij Paul Nobelen) ‘meer energie en inzet vergen dan verwacht’ en wat (bij Suzanne Hardjono) ‘inhoudelijke verschillen’ betekenen, is momenteel niet duidelijk. Daarover later wellicht meer.

Oog fotografeerde het OVB-bestuur op 1 april jl. Henk van der Veen (2e van links) is kennelijk in de afgelopen periode eveneens ‘uitgestapt’. Geheel rechts de afgetreden voorzitter, daarnaast de opgestapte secretaris.

Erepoort voor de vooruitgang?

Nou nee, dit is over de Eemnesserweg heen (vergunning?) een afvoerleiding die hoort bij …

… grondwaterbemaling op de Anton Mauvelaan 1, ten behoeve van een keldertje.

Dat gaat dus zo, en dan …

… onder fietspad en onverharde weg door (vergunning?) ….

… met wat informatie over wie en hoe en wat …

… over een dus niet meer zo goed te gebruiken bospad naar …

… een nabijgelegen fietspad – en dan verder richting de Gooyergracht?

Nou, dat valt mee! Er is een aftakking naar de vijver van Rust Wat

… die inderdaad wel een flinke slok kan gebruiken.

Zo blijft een deel van het grondwater in de buurt – circulariteit, mooi.

Er wordt zelfs gemeten hoeveel – ook mooi.

Maar dan gaat het verder, dus over de Eemnesserweg heen – waarom, wat, hoeveel, wanneer?

Naar de sloten bij de Achter Capittenweg …

… dat is wel weer uit de buurt, …

… dus dat is niet zo mooi.

Liever dan een andere zijtak naar de Hut van Mie – die ven is bijna helemaal weg.

Met nog deze vraag: is alles vergund, afgestemd met GNR, Waterschap, Hoogheemraad?

En nog een vraag: gaan dit soort ingrijpende constructies terugkomen voor Mauvelaan 3 en Melkweg 17?

Mogelijk antwoord op vraag Brandweer naar woonruimte

Huizer Gino Joling heeft 10 Tiny-houses te koop. Vraagprijs € 19.000 per stuk. Contacten hierover met de gemeente c.q. wethouder Boersen leverden niets op, met de Brandweer wel. Joling: ‘Ik heb intussen ook wat mensen uit het dorp gesproken en heb een 15-tal locaties waar Tiny-houses geplaatst zouden kunnen worden. Ook heb ik van een particulier al een toezegging om vier van deze huisjes te kunnen plaatsen (binnen vier minuten aanrijtijd naar de kazerne). Morgenochtend heb ik een gesprek met de brandweer. Ook heb ik me aangemeld om op 10 september bij de RTG te zijn en in te spreken.’

Meningen over Feestweek & Kermis (2)

Linda Eggenkamp:
‘De kermis van 2019 is op een enkel incidentje na, goed verlopen. Godzijdank, want velen vreesden dat bij grote problemen de kermis van 2020 er wel eens heel anders uit zou kunnen zien.

Heel veel mensen zetten hun beste beentje voor om het feest in de hand te kunnen houden. Patrick Lommers van café Moeke Spijkstra gaf op 9 april aan tijdens een inspraakmogelijkheid bij de gemeente, dat ook te doen. Hij gaf aan in te zien dat hij een stapje terug moest. Ik zat die avond naast hem, en was in positieve zin aangenaam verrast.

De praktijk bleek anders. In plaats van een leuke coverband en een lokale DJ kwamen onder andere Dave Roelvink, Peter Beense, Luv, Roy Donders, Danny Froger naar Moeke. Artiesten die in heel Nederland ruime bekendheid genieten, en dus mensen aantrekken van veraf, die minder feeling met de Blaricumse kermis hebben.

Een stapje terug betekende voor Moeke een extra tent over de Binnendoor, tussen Moeke en bakkerij Wassenaar.
Een stapje terug in geluidsoverlast betekende het plaatsen van een muziekbox op de verdieping achter een geopend raam voorzien van zwart doek, waardoor de decibelmeter van de overbuurman in het rood vloog. De overbuurman die het nota bene op 12 maart tijdens een Ronde Tafelgesprek voor de kermis én Moeke opnam.

Wellicht zijn met deze acties niet alle regels en wetgevingen geschonden. Maar wel het respect voor en het vertrouwen van al die mensen die zich al generaties lang vol enthousiasme vrijwillig voor de Blaricumse kermis inzetten en mee beleven.

Want als de overlast door Moeke nare gevolgen had gehad, had dit het einde van die hele bijzondere Blaricumse kermis kunnen zijn, zoals deze decennialang is gevierd: de drie-eenheid van activiteiten (onder auspiciën) van de Oranjevereniging, kermisattracties en feest in de horeca.

Een man een man, een woord een woord. Als je zegt dat je een stapje terug gaat doen, doe dat dan ook. Het succes van Moeke is gebaseerd op de kermis drie-eenheid, en niet andersom. Het kan niet zo zijn dat je het risico loopt een bijzonder dorpsfeest te ontwrichten ten bate van je eigen gewin, in welke vorm dan ook.’

Peter van den Breemer:
‘– zondagmorgen: eerst de kots van de oprit wegspoelen
– maandagavond: vent van oprit wegsturen die even spontaan wilde gaan zitten poepen ” wij zijn Blaricummers”
– bellen met politie 0900-8844 en melden dat het geluidsniveau bij een horecagelegenheid toch wel erg boven het
afgesproken volume was ( > 100dB ipv 80dB volgens afgegeven vergunning). Politie adequaat gehandeld.
– dinsdagavond: GLAS met logo Amstelbier tegen gevel.
– woensdagnacht: op eigen terrein, achter hek, heeft minimaal 5 man staan pissen. Spreek je beveiliger aan
” nee mijnheer, wij beveiligen de horeca, U moet een beveiliger aanspreken met een blauw jack, die zijn ingehuurd
door de gemeente”.
– om positief af te sluiten: de volksspelen op zaterdag-zondag-maandag-woensdag waren wederom een groot
succes!’

Niels van de Westelaken.:
‘Boa’s heb ik regelmatig gezien, die waren er dus wel degelijk. Vraag me wel af wat ze nu aan het handhaven waren. Elke avond/nacht hier hele drommen dronken mensen met drank in de hand (plastic Amstel bekers met bier en eigen drank) en elke nacht veel baldadigheid en overlast ruim na sluitingstijd (na 2uur tot wel 4uur in de ochtend). Bekers/flessen/blikjes in de tuin en op straat en het urinoir hier voor de deur elke nacht omgegooid en de inhoud over de stoep. Ik heb geen bezwaar tegen de kermis, maar heb wel moeite met de wijze waarop de gemeente eea organiseert (en vooral niet handhaaft). Ik vind het niet normaal dat ik op doordeweekse dagen tot na 3 uur in de nacht  overlast heb (geen vrij helaas dit jaar). Overlast vooral veroorzaakt door 16/17-jarige pubers uit omliggende gemeentes (incl Almere).’

Meer meningen en gevoelens kunt u vernemen tijdens komende RTG’s en raadsvergaderingen.

///