Kunststofdorp?

Statenkamer – en andere locaties met huurwoningen van De Alliantie: deze woningcorporatie wil circa 88 woningen in Blaricum-Dorp renoveren en energiezuiniger maken. Daarbij zouden oorspronkelijke onderdelen zoals houten kozijnen, houten ramen en in sommige gevallen ook de houten dakkapellen worden vervangen door onderdelen van kunststof. De bezorgdheid die hierdoor is ontstaan heeft betrekking op een vermindering van het karakteristieke van de Alliantie-woningen, plus de kans dat hierdoor allerlei aanvragen voor het gebruik van kunststof zullen of moeten worden toegestaan. Waardoor stilaan Blaricum-Dorp zal verworden tot kunststofdorp. De bezorgdheid is inmiddels door betrokken bewoners aan het College van B&W kenbaar gemaakt. Wat de voor dit project opgetuigde ‘klankbordgroep’ van de plannen vindt, is alhier onbekend.

Ook al niet gezond …

De Telegraaf meldt dat windmolens het extreem gevaarlijke zwavelhexafluoride (SF6) afscheiden. Het werd al in 1992 tijdens de milieuconferentie in Kyoto aangemerkt als een zeer moeilijk te bestrijden broeikasgas.
Feit is dat die windmolens doorgaans in en bij agrarische gebieden staan – u weet wel, die van dat stikstof …

Sommigen zeggen …

… dat de stoepranden van het kruispunt Meentweg/Burg. Heerschopweg dichter bij elkaar zijn gekomen – zodat er minder ruimte is voor auto’s en veiligheid voor voetgangers en fietsers. Anderen vinden dat dit een goede zaak is, omdat hiermee het autoverkeer wordt tegengegaan/bemoeilijkt. Weer anderen zijn van mening dat er nauwelijks iets is veranderd. Oog vindt dat de boom midden op het kruispunt moet terugkomen.

Gepruts met taal en naam

In hei & wei nr. 525 staat op de voorpagina een mooie foto van een paal in het water, versierd met een afbeelding van het gemeentewapen, de korenbloemen. De paal wordt aangeduid als een van ‘de nieuwe botenpalen …’ Alstublieft, dank u wel! Het moet natuurlijk meerpaal c.q. meerpalen zijn. En voor degenen die wat nautischer zijn ingesteld: dukdalf mag ook. Ze worden gebruikt om – niet met behulp van een touw, maar met een lijn of landvast – een boot af te meren.

In dezelfde hei & wei staat een gemeentelijk bericht over een hooravond over een deel van de wijk Blaricum-Dorp. We tellen in totaal drie verschillende schrijfwijzen: Oude Dorp Noord, oude dorp noord en oude dorp Noord Blaricum. Juist is natuurlijk ‘het noordelijke gedeelte van de wijk Blaricum-Dorp’, dan wel ‘het gedeelte van de wijk Blaricum-Dorp, begrensd door …. (straatnamen).’

De gemeentelijke hardleersheid c.q. verslaving wat betreft ‘Oude (of oude) Dorp (of dorp) komt ook weer in beeld in de enquête over de kermis (of Kermis):

Opvallend is ook dat ‘kermis/horeca’ wordt geschreven zowel met als zonder spaties. Zonder is juist.