‘Onnodig en buurtvervuilend’

Levensboom: aan- en omwonenden vinden deze ‘schoolzone-aanduiding’ drie keer niks. ‘Iedereen weet dat hier een school is, dat het een 30KM-gebied is en dat je aan deze kant niet mag stoppen laat staan parkeren. Dus al die zuurstokken hebben geen enkel nut – ze vervuilen alleen maar het aanzicht van de buurt.’ Een vijftal communicatiepogingen van aanwonenden met de gemeente heeft geleid tot nul (0) reacties.

Is het Alliantie-vlaggenschip gestrand?

Er was voor Ludenweg 13 (Alliantie-huurwoning) een vergunning voor verduurzaming aangevraagd. Bewoners zijn uitgesproken vóór kunststof. Bewoner is lid van de Klankbordgroep Verduurzaming, bewoonster is raadslid. De woning is al eerder naar voren geschoven als ‘modelwoning’, zeg maar vlaggenschip: daar zouden de huurders van de overige 87 Alliantie-huurwoningen die men wil verduurzamen, kunnen kijken hoe het gaat worden. Maar nu is de vergunningverlening dus uitgesteld …

Onduidelijk is ook of voor verduurzaming met kunststof de wettelijk vereiste 70% wel is gehaald.

Los daarvan: wie zich op internet oriënteert over de discussie kunststof-hout: komt al snel en vaker uit bij de conclusie dat hout beter en op de lange termijn goedkoper is dan kunststof. Mogelijk laat de Alliantie zich meer leiden door de korte dan de lange termijn.
Opvallend is ook dat er in de verduurzamingsplannen zoals die bij de gemeente liggen toch echt is aangegeven dat er met voorzetwanden zal worden gewerkt. Terwijl dit in gesprekken is en zou zijn ontkend.

Wordt vervolgd.

Interessante vraag

Waar nog bijkomt dat bladblazen bij uitstek de manier is om de tuin haar natuurlijke voeding te onthouden … Plus dat de geluidsoverlast onnatuurlijk schrikbarend is, zeker als er in een en dezelfde straat drie verschillende hoveniersbedrijven (de tuin zelf doen is kennelijk niet meer van deze tijd) met elk twee man aan het bladblazen zijn. Dan kan je beter ‘onder de rook’ van Schiphol wonen …