Vraag voor aandacht met rood en oranje

Met het landelijk rood verlichten van de kerken wordt aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen in het bijzonder.

De Dorpskerk is tot 10 december oranje aangelicht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het feit dat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken heeft met geweld.

Nog een jaar of vier …

… zo blijkt uit een recente raadsbrief – zal het duren voordat het centrum van het Dorp integraal op de schop gaat. Tot die tijd zal men het moeten doen met de overlast (…) van lossende vrachtwagens, met name doordat het voor deze voertuigen niet mogelijk is aparte laad-/losplekken te realiseren. Bij Gall&Gall kan dat niet vanwege de wortels van de bomen in het gemeentelijke groen. Maar met nog eens vier jaar zo parkeren zullen de bomen ook zonder losplek het niet overleven.
En moeten de voetgangers dus ook nog vier (4!) jaar genoegen nemen met stoepfietsers langs Studio Erik Gutter, overal stoepparkeerders? En moeten dus fietsers een zelfde periode zich met enige regelmaat en met gevaar voor eigen leven slalommen langs de laders en lossers? En de afslaande of achteruit rijdende auto’s naar en van de parkeervakken op de Huizerweg ontwijken? Vier jaar???

Vage vooruitzichten hofje Verbindingsweg/Middenweg

‘Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Boersen wethouder en mevrouw Oosterbaan directeur De Alliantie. Namens het Dorpskarakter waren aanwezig Pam Arkauer, Henk Eggenkamp en Axel Varekamp. Ook hebben betrokkenen de locatie geschouwd.

Het volgende kwam naar voren:
Mw Boersen blijft het noodzakelijk vinden dat op de locatie Hofje Verbindingsweg sociale woningen moeten worden bijgebouwd. Nu staan er 5 woningen. Dat zouden er 12 moeten worden, wellicht wordt dit aantal teruggebtacht tot 7. Dus 2 meer dan de huidige 5.
Mw Oosterbaan stelt dat er in dat geval geen sprake meer kan zijn van renovatie, mede uit rendements perspectieven, dan wordt het totale nieuwbouw, hetgeen een wijziging in het bestemmingsplan met zich mee zou brengen . Mocht de eis van Mw Boersen komen te vervallen dan kan er wel sprake zijn van renovatie van de huidige 5 woningen , overeenkomstig de plannen voor de ander 3 identieke hofjes (Meentweg, Ludenweg, Renbaan)
De Alliantie heeft ons (bewoners in de omgeving) uitgenodigd deel te nemen aan de ‘planontwikkeling’. Wij krijgen daartoe een uitnodiging. Een datum is niet vastgesteld.’

Tekst: Axel Varenkamp.