Echte visie – of doe ook infantiel

U zult onlangs vast wel onderstaande kaart in de bus hebben gekregen.
Een groots betoon van bestuurlijke troosteloosheid …
Alsof aanvulling van het zinsdeel ‘Ik ben trots op Blaricum omdat …’
ook maar iets zal bijdragen aan de beoogde strategische visie.
Alsof een echte strategische visie ook maar met een puntje rust op
‘Wat in Blaricum spreekt u het meeste aan? Het groen en blauw …’ enz.

Hier het Oog-wensenlijstje:
1. Gemeentelijke publicaties zónder de uitdrukking ‘Oude Dorp’.
2. Gemeentelijke publicaties mét de aanduiding dat de gemeente uit vier (4) wijken bestaat.
3. Structurele herinrichting van het centrum van Blaricum-Dorp – met veel meer ruimte voor voetgangers
en fietsers en natuur/duurzaamheid/leefbaarheid, fundamenteel terugdringen van de auto-terreur.
4. Gemeentelijke vragenlijstjes ontdoen van infantiliteit en schijndemocratie.
5. Strategische visie laten opstellen door professionals van binnenuit – dus volop gebruik maken van de
zeer beslist lokaal aanwezige kennis, inzichten, durf en onbevangenheid.

Ofwel: graag een Strategische Visie door en voor de inwoners – en dus niet-politiek, niet-bestuurlijk, niet-BEL-kantoor.

Het schijnt dat u tot en met vandaag uw bijdrage kan leveren aan de Strategische Visie 2030.
Vort met het peerd, dan maar!

BOV-brief over parkeren tegenover Bellevue

‘Beste ondernemers,
Zoals jullie wellicht is opgevallen is het parkeerterrein aan de overkant bij Bellevue iedere dag volledig bezet.
Dit komt voornamelijk doordat het parkeerterrein gebruikt wordt door medewerkers van de Blaricumse ondernemingen uit het dorpscentrum. Logisch aangezien een groot gedeelte van het dorp inmiddels een blauwe zone is. Dit betekent echter wel dat er voor bezoekers aan het dorp geen parkeergelegenheid over blijft.
Daarom is er per direct in samenwerking met de gemeente Blaricum besloten om het braak stuk liggend bouwterrein direct achter de parkeerplaats open te stellen voor alle medewerkers van de Blaricumse ondernemingen. Er zijn 25 parkeerplekken op dit terrein gerealiseerd en daarom verzoeken wij u vriendelijk als u aan het werk gaat in het dorp om hier te parkeren zodat het andere parkeerterrein gebruikt kan worden voor de gasten van ons dorp.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.’

Nieuwbouw – ander commentaar

Dorpskenner bij uitstek Frans Ruijter stuurde onderstaande foto’s en meldde:
‘De boerderij die daar [Verbindingsweg waar vroeger de brandweerkazerne stond en nu zeven sociale woningen worden gebouwd.] tot 1957 heeft gestaan en eigendom was van een broer van mijn oma Jaap Raven, in Blaricum beter bekend als ‘Jaap de Rus’, omdat hij een Russisch paard had, stond met zijn achterkant ook bijna op de weg.’

En voorts meldt Ruijter dat Blaricum met circa 1000 sociale woningen op een totaal van 5000 adressen stevig achterloopt op het landelijke gemiddelde van circa 33%. Sociale woningbouw in het Dorp is derhalve volgens hem een goed en noodzakelijk beleid, alleen al om brandweerlieden en reddingsbrigadisten van de door hen zo gewenste woningen te kunnen voorzien.
Het tegengeluid van onder andere Maria Piël is dat de gemeente wat betreft sociale woningen vooral een historie kent van verkoop aan woningcorporaties – ‘haar huisvestingszorg niet is nagekomen’ – en dat die organisaties (mede door verkoop, maar ook door kwantiteitsdenken) rendement en geldelijk gewin belangrijker vinden dan de leefbaarheid en het aangezicht van buurten.

Dit is een fotoblog – feiten over woningbouw kunnen worden gemeld, de discussie mag elders plaatsvinden.

(Klein Oogiaans ps’je: hoeveel sociale woningen staan er in de een na oudste wijk Crailo?)

Aardig dorpsgezicht – nog wel …

Hoek Verbindingsweg/Middenweg: nu staan daar vijf woningen van de eerste generatie ‘sociale woningbouw voor bejaarden’. Begin 2000 verkocht door de gemeente aan De Alliantie. Berichten over recente planvorming wijzen erop dat de vijf in tegenstelling tot de andere Alliantie-woningen niet zullen worden gerenoveerd maar plat gaan (‘te oud, voldoen niet meer aan de eisen’) en dat er zodanig zal worden teruggebouwd dat het groen plus bomen plus beeld verdwijnen en er in totaal tien woningen in U-vorm komen. Niet alle omwonenden zijn blij (‘waar laat je al die auto’s?’); volgens wethouder Boersen is dit evenwel nodig vanwege de behoefte aan sociale woningen in het Dorp.
Wordt vervolgd en gevolgd.

Meten is weten – praten ook

De renovatie/verbouw van het voormalige Enzlin-theater en later de Soundpush Studio tot Theater Blaricum vordert gestaag. Op de foto twee bouwers bezig aan de nok van wat een kloeke theateringang zal worden.

Overigens is de stemming tussen de initiatiefnemers en omwonenden nogal negatief. Directe communicatie over wat er nou precies gaat komen schijnt niet meer mogelijk te zijn – men bedient zich nu van advocaten, media-aandacht en petities aan het gemeentebestuur. Hoofdzorg is dat omwonenden vrezen dat het Theater in feite een soort partycentrum wordt. Volgens het College van B&W kan daar geen sprake van zijn.

Vanavond wordt er door zowel eigenaar/initiatiefnemer Peter Blankenstein als woordvoerder der circa 40 verontrusten Jaap Eggermont (buurman en vroeger eigenaar van de Studio) ingesproken in een digitale RTG. Te volgen vanaf 20 uur op de site van de gemeente.

Vuil gedrag

Bergweg, nabij Huizerweg: de plaats waar containers staan voor glas, plastic en drankkarton (en NIETS anders!) is de afgelopen dagen misbruikt als algehele vuilstortplaats. Onderzoek met handschoenen aan leverde op: keukenafval, onverpakte etensresten, badkamerafval, oude apparaten, chemisch afval, stalen onderdelen, kartonnen dozen, vuil dat niet door de containeropening past.

Dat de containers de afgelopen periode niet conform het schema is gebeurd, is natuurlijk ‘nul komma zero nada geen splinter’-excuus om er dan maar theezakjes, half leeggegeten en al rottende bakjes met sla en lege bussen haarlak en een stapeltje bonnetjes van restaurants in de Algarve (Portugal) neer te kwakken.

Gezien de kans op verspreiding, navolging en ongedierte bij deze het dringende verzoek aan de gemeente om op basis van een noodbesluit de Buitendienst in te schakelen om de situatie op te ruimen en te reinigen. Dit tot dinsdag laten liggen is geen optie.