Discussie- en/of verbeterpunt

Rond de marktkramen (kaas, groeten/fruit, bloemen) in het Dorp bestaat de laatste tijd wat discussie. Zeg maar ‘tot nu toe nog zacht rumoer’.
Ten eerste zijn de afgegeven standplaatsvergunningen gebaseerd op de voorwaarde ‘maximaal 40 m2 gebruik van de openbare ruimte’. Het schijnt dat deze afmeting regelmatig wordt overschreden. Van verschillende kanten zijn daarover afkeurende geluiden vernomen.
Ten tweede zijn er niet zo lang geleden zogenaamde ‘punaises’ voor de muziektent aangebracht, die een rechthoek vormen van precies 40 m2 – de marktkramen dienen binnen de denkbeeldige zijden daarvan te worden geplaatst. Dat gebeurt niet, diverse BOA’s hebben inmiddels vastgesteld dat de ‘punaises’ verkeerd zijn geplaatst. Wanneer de verbetering komt, is onduidelijk. Maar de onjuist geplaatste punaises zouden volgens de BOA’s reden zijn dat er voor overschrijdingen van de 40 m2 wel wordt gewaarschuwd en gerapporteerd, maar niet geverbaliseerd.
Ten derde vinden meerdere ondernemers en detaillisten aan de Dorpsstraat dat de marktkramen het zicht op hun bedrijven wel heel erg sterk verminderen. Hetgeen nadelig zou werken op ‘in het zicht zijn, benadering en impulsaankoop’.

Het lijkt erop dat gesprekken over deze kwesties tussen marktkramers en ondernemers niet erg vlot verlopen. Mogelijk kan er van de zijde van het openbaar bestuur worden bemiddeld – mediation. En/of de lokatie van de marktkramen eens goed en breed bezien tegen het licht worden gehouden. Oog zou daarbij een wellicht bruikbaar alternatief kunnen inbrengen.

Herplantplicht …

Aanwonende Witzand: ‘En dan te bedenken dat het Witzand vroeger een bospadverbinding was tussen Naarderweg en de hei en dat aan beide kanten daarvan een lange rij beuken stond. Die kapvergunning hier betreft ook een paar beuken die circa 100 jaar oud zijn en niemand en niets in de weg staan. Los daarvan: zo’n hap uit de natuur die grenst aan een natuurreservaat – waar zijn ze hier in Godsnaam mee bezig?!’

U heeft zes weken de tijd om bezwaren in te dienen. Gedurende die tijd mag er niet worden gekapt. Ook tijdens eventuele bezwaarbehandelingen mag er niet worden gekapt.

Niet goed meer? – Bij de achterburen …

U herinnert zich deze vast nog wel: het ogenschijnlijk prima pand aan het Kooltjespad dat opeens was gesloopt. (Door de eigenaar die er al een jaartje of tien rustig woonde.) Komt dus iets nieuws. Moet kunnen. Vrijheid blijheid. Ieder het zijne.
Het perceel waarop een en ander gebeurt, grenst aan de achterzijde aan percelen aan de Rotondeweg. En daar ziet de veranderdrift op het Kooltjespad er zo uit.

Achterzijde Rotondeweg 13, zoals het was:

⇩ Achterzijde Rotondeweg 13, heden:

Wat niet zichtbaar is zijn de juridische gevechten en een aantal machtige Kooltjespad-bomen dat naar verluidt op een donkere januari-avond ‘zomaar opeens’ zonder kapvergunning zou zijn verdwenen. Wat ook niet zichtbaar is, is het gebrek aan communicatie tussen de buurtjes en evenmin de betoonde hardheid en botheid. Zeg maar: geen mededogen.
Wat wel zichtbaar is, zijn de ruim 20 jaar geleden door de bewoners van Rotondeweg 13 geplante haag en boom (eigendom, dus) die zijn ‘onteigend’ En wat nog komt is het slaan van damwanden en daarna de herbouw van het huis waarvan de nok wellicht net zo hoog zal komen als die aanhanger die daar het hele Koningsdag-weekend zo jolig en uitzicht bedervend in de lucht hing… Niet bepaald een voorbeeld van ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’.

Een beetje mediation lijkt op zijn plaats. Temeer daar niet van alle betrokkenen de levensverwachting standaard is.