Sluis: rapport en archief

• Uit rapport:
Het beeld dat naar voren komt uit het inspectierapport dat in juli 2018 is opgemaakt in opdracht van het Waterschap, is dan ook desastreus. 15 van de 23 geïnspecteerde onderdelen zijn in matige tot slechte conditie. Diverse onderdelen moeten volledig worden vervangen, omdat ze bijvoorbeeld zijn weggerot, verzakt of gescheurd. De bouwer kan er zoveel jaar na dato niet meer aansprakelijk voor worden gesteld.

Niet alleen betonplaten, maar ook de houten trappen en vlonders zijn verzakt door constructiefouten bij de bouw. Daarnaast zitten zijwanden, borden en relingen los, omdat ze ‘onjuist zijn bevestigd’. Er is al een zijwand aan de kant van het Gooimeer afgevallen en bij in gebruikname ‘zullen de panelen in de sluis ook loslaten’. Ook diverse andere houten onderdelen zijn gescheurd of zelfs helemaal doorgerot. Tot slot voldoet de sluis eveneens niet aan meerdere wettelijke veiligheidseisen. Zo is een verkeersbord al zo verkleurd dat het niet meer klopt.  (Bron: NH Nieuws)

• En uit eigen archief lezen wij de naam van de bouwer die de dans ontspringt:

Brandweer wil woningen – staat op scherp

Onlangs kwam er weer een zeer duidelijk geluid vanuit de Brandweer: ‘Zorg voor woningen voor onze vrijwilligers!’

De bewoningsplannen voor de te bouwen woningen op de plaats van de voormalige brandweerkazerne (Verbindingsweg) heeft het optimisme niet vergroot, integendeel. Naar verluidt gaan die woningen naar senioren, hetgeen de ‘doorstroom ten goede zal komen’. Maar wat als die senioren uit Blaricums geprijsde villa’s komen? Of vanuit andere gemeenten in de regio? Dat levert nul komma nul doorstroming op.

Andere irritatie is dat op zowel Ludenweg als Verbindingsweg woningen van de woningcorporatie al veel langer dan een jaar leegstaan. Dat is eh … kraakhelder geen bijdrage aan de woningmarkt. Het heette dat men bezig was met een toekomstplan (renovatie? herbouw?).
Nu hebben bewoners van de Ludenweg bericht gekregen dat er vooralsnog geen toekomstplan zal zijn (hoogstaand beleid …) De leegstaande woningen zullen voor drie jaar in de verhuur gaan naar personen van 23 jaar en ouder, zonder kinderen. Dat is iets – zij het dat er voor bewoonde woningen aan die Ludenweg zo’n 850 euro per maand moet worden betaald. Hoezo sociale woningen?

De Brandweer heeft laten weten ‘op scherp’ te staan. Wij ook.

Ludenweg.

Verbindingsweg.

Weer bomige buurtonrust

Kogge: vijf stevige bomen zijn voorzien van een gele stip – de naargeestige manier om aan te geven dat ze op de gemeentelijke kaplijst terecht zijn gekomen. Teksten op de bomen geven aan dat aanwonenden het met de gang van zaken niet eens zijn – en wellicht ook niet met een kap.

D66 doet bakkie ‘troost’

Le Coultredreef, 11 uur: D66 zette op de parkeerplaats halverwege de dreef een pop-up koffie- en theekar neer en nodigde de Verbinding-werkgroep uit. Reden: het initiatief van deze werkgroep om de verbinding tussen Dorp en Bijvanck/Meent in meerdere opzichten te verbeteren, is onlangs door de gemeenteraad om zeep geholpen. Als alternatief voor de bekende Valentijnstaart (blijk van waardering van politieke partijen voor constructieve maatschappelijke initiatieven) nam D66 het initiatief de werkgroep een bakkie ‘troost’ met bijbehorende lekkernijen aan te bieden. En passant bleek dat de locatie in kwestie een prima stek is om er een bescheiden koffie- en theehuisje te realiseren. Als een soort sociale sluis zeg maar … die dan wél wordt gebruikt – en minder kost.

Sluisschandaal

November 2011: mooi sluisje klaar. In september 2012 door een fijn rijtje bestuursbobo’s geopend.
Waterverbinding tussen Gooimeer en eh … het wachtende Vierde Kwadrant-land, met een nog te graven (!) rivier.

De sluis is nooit gebruikt. Zelfs niet voor een centrale Sinterklaas-intocht.

Nu is er een vuile, scheeflachende en scheten latende aap uit de mouw gekomen.
Er is achterstallig onderhoud, er zijn bouwkundige mankementen, verlichting en
afstandsbediening moeten worden gemoderniseerd, de sluiskolk is dichtgeslibd.

Kosten: 1,2 mln euro. (De sluis kostte 6,1 mln.) Te betalen door gemeente Blaricum en Waternet.

College wil nu van de gemeenteraad 700.000 euro. Dat is gedurende een jaar 12 euro per woonadres per maand.

Schuldigen? Niemand natuurlijk. Veranderde inzichten, tegenzittende woningmarkt, verjaringstermijnen en bla bla bla.

Mooi sluisje, dat wel. Vooral dat rode licht dat 24 uur per etmaal brandt. Verboden in te varen vanuit Blaricum …