Bomen weg – busje komt

Stichtseweg: voor het aanleggen van de vrijliggende rijbaan voor bus 320 zijn recent zeker 10 bomen gekapt. Dat de politiek indertijd niet unaniem was in de besluitvorming over ‘de busbaan’ zal nog wel bekend zijn. Saillant detail is dat die besluitvorming plaats vond in het pre-corona-tijdperk en in het pre-allerlei-crises-tijdperk. Thuiswerken is sindsdien sterk in populariteit gestegen, en over grote bussen, ‘natuur voor asfalt’ en nog veel meer zaken wordt inmiddels anders gedacht. Enfin, busje komt – over vijf jaar weet men niet beter en schuift de hele boel misschien ook nog ’s op voor de vijfde en zesde rijstrook van de A27. Dag sloot en blijf ademen.
bomen bus komt2 - 1bomen bus komt - 1

Weer normaal schutten

De gemeente laat weten:
‘Vanaf vandaag gaat de sluis bij Blaricum weer vaker open. De sluis werd vanaf 17 augustus minder vaak geopend om de waterkwaliteit in de Blaricummermeent te beschermen en de groei van blauwalg tegen te gaan. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht ziet dat de waterkwaliteit weer op voldoende niveau is. Hierdoor kan de sluis weer terug naar het reguliere schutregime.’

DCIM100MEDIADJI_0479.JPG

Gewiebel op De Woensberg + update!

Vorige week was er een informatieavond over het collegebesluit om circa 300 Oekraïeners onder te brengen in 60 drie-assige stacaravans op het Blaricummer gedeelte van De Woensberg. Het zou gaan om een periode van minimaal twee jaar, langer is niet uitgesloten. Daarbij zou met de eigenaar afgesproken zijn dat de stacaravans met alles erop en eraan, na vertrek van de Oekraïeners zo mogen blijven staan. Dat lijkt dan te tenderen naar ‘geschikt voor permanent gebruik tot in de eeuwigheid’. Vraag is of het de bedoeling is dat er via via en hoe dan ook in genoemd gebied permanente bewoning (lees: een woonwijkje) kan komen.
Opvallend was dat, ondanks het feit dat het college kennelijk genoemd besluit kon nemen zonder daarbij de gemeenteraad te bevragen of daar in ieder geval een debat mee te voeren, gemeld werd dat er een bouwstop is opgelegd aan de eigenaar c.q. de uitvoerders van werkzaamheden. Kennelijk is er ondanks de almacht van het college in deze vergunning nodig voor het graven van sleuven (voor water en elektriciteit). Waarbij de vraag opkomt of er ook niet vergunningen nodig zouden zijn geweest voor de reeds uitgevoerde sloop-, rooi- en kapwerkzaamheden. Overigens is recent een vergunning aangevraagd voor de kap van 31 bomen – naar verluidt zou daarmee de capaciteit van de huidige parkeerplaats kunnen worden uitgebreid.
Bevreemdend is dat het werkverkeer en de aanvoer van de stacaravans over de Woensbergweg langs de begraafplaats gaat plaatsvinden – de zandweg die redelijk kort geleden een inrijverbod heeft gekregen voor auto’s, ter behoud van de natuur. Dat schiet dan dus niet op.
Opvallend was ook dat de burgemeester meldde dat een en ander in ieder geval plaatsvindt ‘in de geest van de wet’. Hetgeen toch een beetje het gevoel oproept dat die wet van rubber is …

Wordt vervolgd.

Update: om 19:34u (!) komt per email van de gemeente het volgende binnen:
• Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders twee vergunningen verleend. De vergunningen betreffen het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het aanbrengen van verhardingen en zijn nodig om de eventuele archeologische waarden in het gebied te beschermen. De eerste 200 m2 afgraving was vergunningvrij. (Weer wat geleerd …)
• Ook staat het college tijdelijk toe dat de aanvoer van materialen langs de begraafplaats verloopt en is besloten de weg te beschermen met bouwplaten.

DCIM101MEDIADJI_0731.JPG

Horeca moet op ’t matje komen

Het zich houden aan onderstaande Huisregels (en de altijd geldende wet- en regelgeving) is zaterdagavond ‘niet zo succesvol verlopen’. Reden voor ‘het gemeentehuis’ om voor morgen 11 uur de horeca uit te nodigen voor een gesprek met het ‘crisismanagement’. Met naar verluidt alvast deze toezegging: ‘Als het maandagavond niet voldoende normaal gaat, wordt dinsdag de stekker eruit getrokken.’

Aanleiding zou zijn het toch op straat staan door cafébezoekers, een stevige handel in en gebruik van drugs, vechtpartijen, vernielingen, enz.

Vanuit de horeca valt te vernemen dat ‘de bal bij ons leggen’ niet zal worden geaccepteerd. De gemeente zou zeker te verwijten zijn a) tekort schietende communicatie, b) slechte planvorming en c) onvoldoende handhaving.

Succes – en nog een prettige Feestweek/kermis.

huisr kerm

De vraag is natuurlijk …

… niet waar de Vrienden van het Gooi hun zomervakantie vieren, maar wel of ze beseffen dat ze volstrekt onnodig het strand- en waterplezier van velen hebben verhinderd, de werkgelegenheid voor jongeren hebben afgeknepen, een nuttiger en logischer gebruik van de openbare ruimte en een goed ondernemersinitiatief hebben gekeeld. Voor de formaliteit over drie pollen gras en een strofisch berkenboompje?
strand