Definitief ‘beleid’ standplaats marktkramen: inclusief een boompje mollen?

In de afgelopen anderhalf jaar was er onduidelijkheid over de standplaats voor marktkramen in Blaricum-Dorp, bij de muziektent. Na gehannes over de vergunning (‘mag daar überhaupt wel een kraam staan?’) werd er duidelijkheid toegezegd. Zeker ook gevraagd door ondernemers aan de Dorpsstraat, die het ‘visueel afsluiten’ door de kramen van het zicht op hun bedrijven graag anders wilden.

Die duidelijkheid bestond uit markeren met vier stalen schildjes (‘punaises’) van 40 vierkante meter – daarbinnen dienden de kramen te staan. Dat werkte niet: a) de ligging van de rechthoek blokkeerde de doorgang voor voetgangers en b) de handhaving liet te wensen over. Overigens was die 40 m2 niets nieuws: die was al in de vergunningen voor 2019 vastgesteld in goed overleg (in 2018) met de marktkraamhouders.

Er werd door het College van B&W beleid toegezegd. Dat is nu gekomen in de vorm van een Raadsbrief (hier). Daarin staat dat het aantal vergunde vierkante meters 40 is – dat is dus niets nieuws. (Er staat niet bij of op die 40 m2 niet alleen de kramen  moeten staan, maar ook de diverse parasols, kratten, verplaatsbare koopwaar, wijnvaten, reclameborden, hulpvoertuigen, werktenten, enz.) Een en ander gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Voorts zit er een afbeelding bij van de definitieve standplaats – die met ‘punaises’ zal worden gemarkeerd. De standplaats zal voor de bloemenkraam qua ligging nauwelijks verandering brengen, maar voor de andere kramen des te meer. Is hierover met betrokkenen overleg geweest? Het College vindt dat het om een kleine verandering gaat, reden kennelijk om het geheel aan te duiden als een ‘beleidsarme aanpassing’. 

Dat levert twee vragen op. 1) Gaat er net zo streng worden gehandhaafd als op de punaises voor de Amsterdamse horeca? Eén stoelpoot over de lijn: bekeuring. 2) De beoogde standplaats betekent dat een boom(pje) voor de muziektent moet verdwijnen. Komt daarvoor een herplantplicht? En trouwens: hoe kan het zijn dat het boompje dat in maart 2019 ook qua bast nog volledig gaaf en gezond was (zie rode pijl op de eerste foto), nu een zwaar beschadigde buitenkant heeft, waardoor de boom sowieso ten dode is opgeschreven? Toevallig vandalisme of strategisch onderdeel van eh … beleid?

O ja, er is ook nog naar drie alternatieve locaties gekeken: Schoolstraat, Oranjeweitje en parkeerplaats tegenover Bellevue. Met vier ambtelijke ‘argumenten’ zijn deze natuurlijk naar de prullenbak verwezen. Stel je voor: iets veranderen wat een verbetering zou kunnen zijn … Grappig is dat als die ‘argumenten’ tegen de huidige en definitieve locatie zouden worden gehouden, die volstrekt niet zouden voldoen! Ja, zo gaat dat in ‘gemeenteland’.

• Dit is nu weer een fotoblog.

Waarom daar wel en daar niet?

De fietsenoversteek bij de Boissevainweg/Lage Laarderweg wordt veiliger gemaakt. Met name door de aanleg van een verhoogde middengeleider.

Dat is nou precies de voorziening waarom al bijna een jaar geleden voor de veel onveiliger oversteek Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan is gevraagd door D66 en Oog en die door Veilig Verkeer Nederland is geadviseerd.

Post van 9 april 2019:
Op verzoek van D66 heeft Veilig Verkeer Nederland een schouw uitgevoerd van de verkeerssituatie Prins Hendriklaan/Koningin Emmalaan. Zoals bekend is bij de renovatie (2018) van de Prins Hendriklaan ter hoogte van de kruising met de Koningin Emmalaan over circa 75 meter een hek geplaatst – zodat oversteken door (brom)fietsers en voetgangers niet meer mogelijk is. Dit zou zijn gebeurd mede op basis van ‘buurtparticipatie’ met omwonenden en zou moeten bijdragen aan minder gratis bermparkeren door bezoekers van Tergooi. Een motie van D66 om de verkeersveiligheid te verbeteren is indertijd niet aangenomen, vooral omdat aan het fenomeen ‘buurtparticipatie’ door wethouder en coalitiepartijen meer waarde werd toegekend dan aan de (sterk verslechterde) verkeersveiligheid …

Het rapport van VVN spreekt evenwel duidelijke taal.
– er is sprake van inconsequent beleid (elders hebben de middengeleiders wel oversteekvoorzieningen)
– het ontbreekt aan de juiste borden
– de verkeerssituatie is onduidelijk en onveilig
– de verkeerssituatie leidt tot onveilig verkeersgedrag

VVN adviseert ter plekke (zie foto) een oversteekmogelijkheid te maken voor zowel voetgangers als (brom)fietsers. Daarvoor zal er ondermeer een doorgang in het hek moeten worden gemaakt. Overigens is bermparkeren in Blaricum overal toegestaan en is een deel van de bermparkeerders bij de kruising in kwestie geen Tergooi-bezoeker maar busgebruiker.

Het rapport is doorgestuurd naar wethouder Boersen. En nu blijkt – terwijl de raad erover heeft vergaderd en er zelfs een motie aan heeft gewijd – dat alleen de Provincie in deze zou kunnen besluiten (omdat het om een N-weg gaat) … Het rapport is derhalve doorgestuurd naar Haarlem. Afwachten dus – maar niet opgeven! Het rapport leest u >hier<.

Situatie nu en voor de renovatie:

Oranje Vereniging zoekt nogal plotseling nieuwe bestuursleden

Wat (bij Paul Nobelen) ‘meer energie en inzet vergen dan verwacht’ en wat (bij Suzanne Hardjono) ‘inhoudelijke verschillen’ betekenen, is momenteel niet duidelijk. Daarover later wellicht meer.

Oog fotografeerde het OVB-bestuur op 1 april jl. Henk van der Veen (2e van links) is kennelijk in de afgelopen periode eveneens ‘uitgestapt’. Geheel rechts de afgetreden voorzitter, daarnaast de opgestapte secretaris.

Erepoort voor de vooruitgang?

Nou nee, dit is over de Eemnesserweg heen (vergunning?) een afvoerleiding die hoort bij …

… grondwaterbemaling op de Anton Mauvelaan 1, ten behoeve van een keldertje.

Dat gaat dus zo, en dan …

… onder fietspad en onverharde weg door (vergunning?) ….

… met wat informatie over wie en hoe en wat …

… over een dus niet meer zo goed te gebruiken bospad naar …

… een nabijgelegen fietspad – en dan verder richting de Gooyergracht?

Nou, dat valt mee! Er is een aftakking naar de vijver van Rust Wat

… die inderdaad wel een flinke slok kan gebruiken.

Zo blijft een deel van het grondwater in de buurt – circulariteit, mooi.

Er wordt zelfs gemeten hoeveel – ook mooi.

Maar dan gaat het verder, dus over de Eemnesserweg heen – waarom, wat, hoeveel, wanneer?

Naar de sloten bij de Achter Capittenweg …

… dat is wel weer uit de buurt, …

… dus dat is niet zo mooi.

Liever dan een andere zijtak naar de Hut van Mie – die ven is bijna helemaal weg.

Met nog deze vraag: is alles vergund, afgestemd met GNR, Waterschap, Hoogheemraad?

En nog een vraag: gaan dit soort ingrijpende constructies terugkomen voor Mauvelaan 3 en Melkweg 17?