Sambal voor goed doel

Wie Rieka Wattimena zegt, proeft meteen weer de door haar zo vaak gemaakte sambal djahé in het voormalige Restaurant Merpatis. Zoon Bert heeft het initiatief genomen om deze sambal te gebruiken voor een crowdfunding.
Die is voor de 25-jarige Ruby Alladin, die door een zeldzame bindweefselaandoening al ruim 12 jaar aan bed is gekluisterd. De enige oplossing is een neurochirurgische behandeling in de VS: kosten 200.000 euro.
Inmiddels is er 145.000 euro opgehaald. Bert heeft daaraan zo’n 3000 euro bijgedragen met de verkoop van de sambal, 10 euro per pot. Meedoen? Ga naar De Samballerie en koop een pot.

Laarder Maria wordt wethouder

Bepaald niet onervaren in het lokale bestuur. Besloot in 2017 en na 28 jaar haar politiek/bestuurlijke schoentjes aan de leilindes te hangen – met onder andere een wethouderschap over bergen en dalen. De koers die ‘haar’ CDA voorlag, was in genoemd jaar echter niet meer de hare. Maar zeg nooit ‘nooit meer’, want in 2018 stond ze op de lijst van Liberaal Laren, én kwam terug in de gemeenteraad van Laren. Nu dus wethouder in Blaricum, waarbij ze aan collega-wethouder Kennis wellicht meer zal hebben dan een kennis – want ook die heeft veel politiek/bestuurlijke jaren in Laren in haar balboekje staan. Sterker: in 2002-2006 zat Maria Klingenberg met de huidige Blaricumse wethouder Annemarie Kennis in het Larense college van B&W.

Oog wenst Maria – een plezierig mens met een kloeke ruggengraat – veel succes.

Maria Kingenberg is op voorstel van de Blaricumse Partij en met instemming van coalitiegenoot Hart voor Blaricum voorgedragen en benoemd. De poging van de VVD om een deel van de macht te grijpen, kan derhalve als mislukt worden beschouwd. En over het artikel in een regionaal dagblad waarin de VVD in feite als dé initiatiefnemer wordt neergezet van het wethouderlijke vertrek van afgelopen dinsdag – en daarmee als ‘redder van de gemeente’ – schijnt het laatste woord buitens- en binnenskamers nog niet te zijn gesproken.

Boersen weg

Wat precies de reden(en) is/zijn van het vertrek van Boersen, zal in de komende dagen wel duidelijk worden.
Feit is wel dat het eind vorige week al rondzoemde dat er een motie van wantrouwen aan zat te komen, ondersteund door VVD, D66 en de drie eenmans-/vrouwsfracties Beemsterboer, Bruintjes en Van Dijk – 8 van de 15 raadsleden. Kennelijk heeft Boersen derhalve de eer aan zichzelf gehouden.
Feit is ook dat de manier waarop de wethouder haar portefeuilles beheerde, in toenemende mate en door steeds meer raadsleden en inwoners werd (wordt) beschouwd als controversieel. Aanvullend feit is dat dit voortijdige vertrek uit het College van B&W voor Boersen niet de eerste keer is: in 2006 is het ook gebeurd.