Burgemeester weer wat meer ingeburgerd

Burgemeester Barbara de Reijke kreeg rond borrel- en hapjestijd bij Clairz Interior Design in De Garage nummer 30 alweer van De Gooische TamTam aangeboden. In het nummer wordt over 10 bladzijden een aantal Blaricumse ‘hotspots’ in woord en beeld gebracht: winkels en horeca waarop menig gemeente jaloers zal zijn. Ook de burgemeester zelf is in de nieuwste TamTam te vinden, met foto en een interview. Dat sluit af met ‘De regio is nieuw voor ons, maar we leren snel!’ Dat zal vanavond zeker het geval zijn geweest.
tamtam1 - 1

Van links naar rechts Sarah Saarberg (hoofdredacteur), Barbara de Reijke, Christian de Beer (uitgever GTT).

Muziek waardeert theater

Op donderdag 30 maart om 16:00 uur reikte een aantal vrijwilligers van het Blaricum Music Festival een cheque van € 500,-***  uit aan de directie en vrijwilligers van Het Theater in Blaricum. Het Theater kan dit bedrag inzetten voor een leuke activiteit voor hun vrijwilligers. Het Blaricum Music Festival én Het Theater kunnen beide niet zonder cultuur minnende vrijwilligers. Iedereen die mee wil helpen kan zich altijd bij een van de organisaties melden.
vrijwillig vv - 1

*** Tijdens de Vrijwilligersavond op 27 oktober ontvingen vrijwilligers van Het Blaricum Music Festival de vrijwilligersprijs. Daarbij hoort een cheque van 500 euro. Het bedrag mag naar eigen keuze worden besteed aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt. Zie boven.

De Heijnhoeve

De supermarkt-logica voor Blaricum-Dorp is natuurlijk het vestigen van een toekomstbestendige supermarkt tegenover Bellevue.
Toekomstbestendig wil (ook) zeggen: ruimte voor actuele concepten, voor huidig en toekomstig koopgedrag van de consument, primair lokaal gericht maar ook met ruimte voor de regionale functie die er nu ook al is, en vooral ook passend bij visies en opvattingen over welzijn, milieu, inpasbaarheid en veiligheid.

We noemen deze supermarkt de Heijnhoeve, vooral omdat die kan bestaan uit een samenstel van vier zeer bekende boerderijen in het Dorp.

S is de boerderij van Strikwerda (voorheen De Jong, aan de Langeweg), M is de Meelmuis, Asp is de aspergeboerderij en B is de boerderij van Bud en Thea. Die vier boerderijen worden met iets terugwijkende muren (met glas) aan elkaar verbonden, waardoor er een ruimte ontstaat van circa 1500 m2. De droom van menig supermarktondernemer. Onder deze supermarkt komt een parkeergarage voor 100 à 150 auto’s. Die vangt overdag de supermarktklanten en de Dorp-dagjesmensen op, ’s avonds de bezoekers van theater en horeca. De ingang is aan de Bergweg (blauwe pijl), de uitrit bij de Huizerweg (blauwe pijl). De logistiek vindt plaats via de gele pijlen. Het magazijn zal zich bevinden aan de eng-kant.

De voordelen van de Heijnhoeve zijn zeer groot – en laten elk ander supermarktplan ver achter zich:
– door AH-ondernemer gewenste aantal vierkante meters supermarkt
– zeker negen appartementen boven in de ‘boerderijen’ voor starters en brandweermensen
– minder (vastlopende) verkeersbewegingen in het centrum van het Dorp
– minder vrachtwagens (met moeilijke bewegingen) in het centrum
– sterke toename veiligheid voor fietsers en voetgangers
– minder parkeerdruk in het centrum van het Dorp
– autoluw maken centrum zal zo wél kunnen slagen
– teruggeven natuur en dorpsgezicht, m.n. aan de Burg. Heerschopweg
– toename leefbaarheid in de openbare ruimte
– teruggeven woningen aan woningvoorraad
– realiseren minimaal vier woningen bovenop huidige AH-locatie
– teruggeven ‘Blushing’-terras aan inwoners en passanten
– terugbrengen karakteristieken die horen bij centrum en Dorp als rijksmonument

Samengevat: er komt een supermarkt van deze tijd en de toekomst, die niemand in de weg staat, zeker 13 woningen met zich meebrengt, veel meer leefbaarheid en veiligheid in het centrum brengt, ook visueel er helemaal bij hoort, en wordt toegejuicht door alle andere ondernemers en winkeliers in het centrum van het Dorp.

De Heijnhoeve is niets anders dan win/win/win/win/win. Geen enkele beer op welke weg dan ook kan hier tegenop.

Daarom stelt Oog voor de beslissing over de AH-uitbreiding aan de Huizerweg een time-out te nemen van zes maanden.
Zodat elke inwoners in Blaricum (en AH-gebruikers van elders) half oktober kunnen horen ‘waarom wel of waarom niet’.

heinhoeve - 1

De Heijnhoeve is een Oog-idee.
Er is geen enkele organisatie, vereniging, ondernemer of particulier aan verbonden.

Oog op Blaricum is een fotosite, en soms (vanuit een positief/nuttig denken voor de samenleving) even niet.

Privéchauffeur in eigen auto

Diederik Oonk overleefde in 2021 een zwaar ongeval (scooter), revalideerde, herstelde en ging weer verder met zijn in 2018 gestarte Roadrive – het bedrijf dat privéchauffeurs levert voor particulieren die in hun eigen auto naar hun (buitenlandse) plaats van bestemming willen gaan (en/of ergens in Europa willen worden opgehaald en dan terug naar huis). Oonk heeft nu ’13 prima chauffeurs die flink bezig zijn’. Service van de zaak: als iemand is weggebracht, wordt de auto eerst door de wasstraat gehaald en daarna weer tiptop bij de woning geparkeerd.
diederikoonk - 1

De democratie aan het werk

Op uitnodiging van het Buurtschap het Oude Dorp kwamen vanmiddag een paar (…) raadsleden naar de Burgemeester Heerschopweg. Zichtbaar was gemaakt de beoogde uitrit van de te verbouwen AH (tussen de blauwe lijnen), de in- en uitrit voor de fietsen (achter de rode lijn en de kleine pilonnen) en de uitrit voor auto’s (achter de gele lijn). Het groen rechts van de linker blauwe lijn zou moeten verdwijnen. Volgens de onderbouwing van het plan zou de rijbaan ter hoogte van de nieuwe uitrit 7 meter breed zijn, dit is echter 4,60 meter. En dat is volgens het Buurtschap onvoldoende om twee auto’s langs elkaar te laten rijden.
democratie aan het werk - 1