Melkfabriek half augustus plat – prachtige toevoeging komt terug

In een persbericht van Projectontwikkeling ’t Gooi wordt gemeld dat de bouw van zeven woningen aan Kerkpad/Eerste Molenweg half augustus gaat beginnen. Het zal gaan om een rijtje van drie sociale huurwoningen en twee twee-onder-een-kap-woningen (koop). De geïnteresseerde (of verontruste) kijker ziet dat tussen dit project en de woning op de punt van genoemde straten nu nog een klein boerderijtje staat en dat dit kennelijk zal worden vervangen door ‘iets’ dat nogal veel groter is.
Zoals bekend heeft uw gemeenteraad eerder dit jaar alle bezwaren binnen vijf minuten van tafel geveegd, dus het zal wel goed komen, het zal inderdaad wel passend zijn, een verrijking van het Centrum zijn, enz, enz. De ontwikkelaar zegt het zo:
Schermafbeelding 2023-06-07 om 10.10.30

Wordt vervolgd.

Links de huidige situatie vanuit de Oogvogel; rechts een volgens een aanwonende ‘3D-tekening die toch niet de komende werkelijkheid weergeeft’.

Nieuwe tijd

Het eigen gras (goeddeels) vergrind en een stukje berm (openbare ruimte) ‘gecultiveerd’ tot Brasschaats biljartlakentje, afgezoomd met feestelijke ‘dit is eigenlijk van ons’-roodwit-lintjes … De nieuwe tijd heeft haar eigen smaak, waardoor traditie en cultuur een stapje … opzij moeten doen en handhaving bezig is met administratie, cursusdagen en belangrijke(r) kwesties.
nw tijd - 1

Hofjes worden betere hofjes

Woensdag jl. vond er op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaats over de zgn. hofjes. Dat zijn vier locaties in Blaricum-Dorp (Verbindingsweg, Ludenweg, Polweg en Hazeleger/Oude Renbaan) waar woningen staan die eigendom zijn van de Alliantie. Deze woningcorporatie had al eerder het plan opgevat om op genoemde locaties nieuwbouw én meerbouw te gaan realiseren. Van gemeentezijde zou toenmalig wethouder Boersen daarvoor in 2017 eigenmachtig met een ‘prestatieafspraak’ het licht op groen hebben gezet.

DCIM101MEDIADJI_0161.JPG

Verbindingsweg. (‘Paalhofje’)

De uitgewerkte (en nadien bijgestelde) plannen van de Alliantie bleken bij herhaling niet te passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente. Tevens bleek uit diverse vormen van burgerparticipatie het draagvlak bij buurtcomité’s en omwonenden gering. En voorts zijn er in de afgelopen jaren veranderingen opgetreden in marktprijzen en in de opvattingen over ‘seniorenwoningen’ en ‘nultredenwoningen’.

Op grond van het negatieve advies van de gemeente aan de Alliantie is besloten de plannen voor nieuwbouw en meerbouw los te laten en de koers te verleggen naar isoleren en verduurzaming. Voor Hazeleger/Renbaan (omdat het daar niet om een ‘hofje’ gaat, maar om twee apart van elkaar staande blokjes van drie woningen, zie twee foto’s hieronder)) zal nader worden onderzocht of het stedenbouwkundig en financieel haalbaar is daar wél te slopen en dan niet zes maar tien woningen terug te bouwen.  Daarmee zou dan ook en alsnog de voorraad sociale woningen kunnen worden vergroot.

Van ‘er is weer gebogen voor verzet’ – zoals ex-wethouder en nu raadslid Boersen onlangs in een dagblad mocht melden – is geen sprake. Wel van een uiteindelijk normaal democratisch proces.

polweg - 1

Polweg.

• Concrete informatie over de ‘hofjes’:

– isoleren en verduurzamen: dus geen verbouwingen, footprint blijft ongewijzigd

– geen buitenbergingen, geen hagen of hekken (maar bewoners kunnen dat evt. doen binnen regelgeving), geen extra parkeerplaatsen

– energielabel moet B of beter worden

– eerst zal een ‘jaar rond flora- en fauna-onderzoek’ worden uitgevoerd: te starten in maart 2024, en daarvan bevindingen in maart 2025; daarna start met werkzaamheden die mogelijk in de zomer van 2025 worden afgerond

– een deel van de woningen zal primair worden aangeboden aan senioren

– de woningen blijven vanaf nu tijdelijk verhuurd, geen leegstand.

ludenweg - 1

Ludenweg. (‘Ludenhofje’)

Indringend is ter tafel gebracht dat er voor drie woningen aan de Verbindingsweg een monumentenstatus is/zou zijn c.q. ooit was. Aan de gemeente is gevraagd om daar vóór de start van de werkzaamheden uitsluitsel over te geven.

Even indringend is met betrekking tot Hazeleger/Oude Renbaan gesteld dat nieuwbouw en meerbouw aldaar niet de steun van omwonenden en buurtcomité’s zal krijgen.

Toegezegd is dat gemeente en de Alliantie duidelijk over de plannen zullen blijven communiceren. 

///

Proppen of stoppen

Op de foto ziet u wat heet ‘de oude Melkfabriek‘, gelegen tussen Kerkpad en Eerste Molenweg. Aan de gemeenteraad zal dinsdag worden gevraagd in te stemmen met de ‘Definitieve verklaring van geen bedenkingen‘. Indien dat gebeurt, staat het licht op groen voor de bouw van zeven (7) woningen: twee twee-onder-een-kappers en drie sociale huurwoningen. 2 x 2 + 3 = 7.
Stichting Karakteristiek Blaricum is het met het bouwplan niet eens. Volgens SKB is het bouwplan niet in overstemming met het geldende bestemmingsplan, en zou er door de gemeente ook ten aanzien van andere regelgeving de hand worden gelicht. Ook over het feit dat de gemeente alle zeven ingediende zienswijzen heeft afgewezen, vindt de stichting niet acceptabel.  In het kader van ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ heeft SKB de raadsleden onderstaand schrijven doen toekomen. U oordele zelf …

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Wat men niet wil zien in de natuur

woensberg1 - 1

P. Dagevos schrijft bij eigen foto’s:
‘Als je in het bos achter de Woensberg loopt zie je nu dit …: 40 eiken gerooid.
Ben er verdrietig van, met het weinige bos dat we hebben, was er geen andere/betere optie ?Het verkeer, vuilnis zal nu in het bos veranderen …; dieren moeten ophoepelen en die hebben het al te kwaad met iedereen die z’n bomen omhakt op alle percelen, er spots in hangt en niemand die denkt aan de uilen en roofvogels. Er blijft weinig over van onze mooie natuur en onze stilteplekken.’