Kledingbank Vrijwilligers van het jaar 2018

Gisterenavond zijn tijdens de Vrijwilligersavond van de gemeente Blaricum de vrijwilligers van de Kledingbank Blaricum verkozen tot Vrijwilligers van het jaar 2018. De Kledingbank Blaricum is in januari 2012 opgericht en bestaat geheel uit vrijwilligers. De Kledingbank is inmiddels niet meer weg te denken uit de Blaricumse gemeenschap.
Vrijwilligsters Lyoba Kukupessy, Loes Slegtenhorst en Esther Mulder kregen een trofee en een waardecheque van € 500,-. Dit bedrag mag naar eigen keuze besteed worden aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt.

Dag van de Duurzaamheid – Oog pleit voor (meer) lokale circulariteit

Nuttig natuurlijk, deze Dag van de Duurzaamheid. Het regent dan ook allerlei zinvolle initiatieven, bijvoorbeeld de Duurzaamheidsbeurs aanstaande zaterdag in Het Vitus, of het EUR-onderzoek namens de gemeente Laren naar de invoering van een baatbelasting (waardoor woningeigenaren eerder geneigd zijn hun woning te verduurzamen).

Weinig nog wordt er lokaal gedaan met de circulariteitEen kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Kijk bijvoorbeeld eens in het Gemeentenieuws dd. 5 oktober 2018, bladzijde 2 en 3. Zie voor hoeveel bomen er weer kapvergunningen zijn aangevraagd, zie hoe lang de gemeentelijke kaplijst is. (Oog stelde al in 2015 dat het jaarlijkse lokale kapvolume procentueel uitstijgt boven de zorgwekkende ontbossing van het Amazonegebied …)

Circulariteit kan ook zijn dat al dat kaphout in de gemeente blijft en op de een of andere manier opnieuw wordt gebruikt – maar dus niet in de openhaard. Inspirerend is de betreurde maar noodzakelijke bomenkap op het Frederik Hendrikplein in Amsterdam. Daar is het gekapte hout in samenspraak met aanwonenden verwerkt tot bijenkasten, een kast voor de buurtbieb, een paar zitjes, enzovoort. (Plus herplant.)

Voor Bierweg 17 (foto) is vergunning aangevraagd om 20 (twintig) bomen te kappen. Het alleraardigste huis uit 1935 zal ook wel plat gaan. Circulariteit is het hout van de 20 stammen en grote takken op de een of andere manier mee te nemen in de beoogde nieuwbouw, verbouw en/of renovatie van de tuin. Beter nog is het hout van alle gekapte bomen (circa 500 per jaar) te verzamelen en daar binnen de gemeentegrens iets duurzaams mee te doen.

Blaricummers redden vijf Griekse puppies

Barry van der Laan ging met z’n vrouw op vakantie naar Rhodos. Daar troffen ze op een berg vijf puppies aan. Ze hebben de hondjes in eerste instantie in een lokaal asiel ondergebracht. Maar daar was plaatsgebrek. Inmiddels zijn vier van de vijf hondjes naar Nederland gekomen. Ze zijn geadopteerd en hebben hier onderdak gevonden en spelen regelmatig ook met elkaar op ’t Harde. Nummer vijf (eveneens 100% gezond) komt zaterdag – daar wordt nog een huis voor gezocht. Meer info hier en op Facebook hier.

Zie je

Bergweg: door passerende auto opspattend water bij verstopte put.
Aanwonende Frans Ruijter heeft ’t opgelost: ”n Flink oppertje zand lag op de put.’

Oog legt een vingertje op de onbekende plek

Tweet:

Nieuw Amsterdam is een dynamische, onafhankelijke uitgeverij van literaire fictie en non-fictie – info.