Nog een jaar of vier …

… zo blijkt uit een recente raadsbrief – zal het duren voordat het centrum van het Dorp integraal op de schop gaat. Tot die tijd zal men het moeten doen met de overlast (…) van lossende vrachtwagens, met name doordat het voor deze voertuigen niet mogelijk is aparte laad-/losplekken te realiseren. Bij Gall&Gall kan dat niet vanwege de wortels van de bomen in het gemeentelijke groen. Maar met nog eens vier jaar zo parkeren zullen de bomen ook zonder losplek het niet overleven.
En moeten de voetgangers dus ook nog vier (4!) jaar genoegen nemen met stoepfietsers langs Studio Erik Gutter, overal stoepparkeerders? En moeten dus fietsers een zelfde periode zich met enige regelmaat en met gevaar voor eigen leven slalommen langs de laders en lossers? En de afslaande of achteruit rijdende auto’s naar en van de parkeervakken op de Huizerweg ontwijken? Vier jaar???

Dit dus

Bentley parkeert, zo van ‘ik sta eigenlijk niet op de invalidenplaats, en maar een beetje op de stoep’.
Bestuurder wordt aangesproken, maar hij meent met gladde tong en lultekstje te kunnen blijven staan. Met natuurlijk de zo ontstellend zielige vraag of de aanspreker van de handhaving is.
De volgende die ‘alleen maar even enz.’ komt, zet navenant scheef de auto op de oprit (stoep), en laat ter verhoging van de feestvreugde de linkervoorportier open staan. Het is maar even, niet waar?

En dan komt er aan …

… de enige rechthebbende op dat stukje stoep: een jonge moeder met haar drie weken oude baby in de cosy.
Ze kan zich er met veel moeite tussendoor wurmen, tussen het gehufter door.
Omstanders reageren met misprijzen, een enkeling maakt een kritische opmerking. Misschien was er iets van beschaming – laten we het hopen. 

PAAL geplaatst – morgen uitleg

Bouwplannen van De Alliantie zouden kunnen betekenen dat de bestaande vijf seniorenwoningen op hoek Verbindingsweg/Middenweg worden vervangen door twaalf stuks nieuwbouw, in twee lagen. Dat zou een nokhoogte met zich meebrengen van 9 meter – vergelijkbaar met de bovenrand van het schoolgebouw. Omwonenden en liefhebbers van het lokale dorpskarakter zijn daar tegen.
Morgen om 11 uur wordt in de paal twee vlaggen gehesen en kunt u uitleg en toelichting krijgen. Tevens kunt u uw steun betuigen.