Zo levensbedreigend waardeloos!

Gevraagd/verzocht om niet door te rijden (14:45 uur. scholen gaan net uit) – toch doen.
Gevraagd of het inrijverbod was gezien – Ja, dat was gezien.
En? – Nu kan het even niet anders.
//
Afzetpaaltjes niet geplaatst. Diverse ouders stelden dat ook wat dit betreft ‘de schooldirectie niet goed functioneert’, dat ‘de samenwerking tussen OBB en Bernardus slecht is’ en ‘verkeersouders moeten vaststellen dat er veel wordt gemeld maar dat er niets verbetert.’ En: ‘die hele schoolzone is een aanfluiting.’

Herplantplicht …

Aanwonende Witzand: ‘En dan te bedenken dat het Witzand vroeger een bospadverbinding was tussen Naarderweg en de hei en dat aan beide kanten daarvan een lange rij beuken stond. Die kapvergunning hier betreft ook een paar beuken die circa 100 jaar oud zijn en niemand en niets in de weg staan. Los daarvan: zo’n hap uit de natuur die grenst aan een natuurreservaat – waar zijn ze hier in Godsnaam mee bezig?!’

U heeft zes weken de tijd om bezwaren in te dienen. Gedurende die tijd mag er niet worden gekapt. Ook tijdens eventuele bezwaarbehandelingen mag er niet worden gekapt.