Corona-sadisme: 20 graden, lege terrassen

Horeca-ondernemers:
‘We werden gisterenavond niet eens genoemd in die persconferentie. Net zo min als in de vorige.’
‘Mensen zitten wel met koffiebekers vlak op elkaar op keien of gemeentebankjes – die niet worden gedesinfecteerd.’
‘Terrassen zouden vooral nu makkelijk open kunnen – met een check bij de ingang is het veiliger dan het openbaar vervoer, veiliger dan de supermarkten, veiliger dan de scholen. Puur sadisme dit, niet om aan te zien.’
‘Hebben ze in Den Haag überhaupt wel enig idee van hoe de samenleving in elkaar zit?’
‘Ja, en enig idee wat ze zo langzamerhand allemaal kapot hebben gemaakt.’
‘Laten we maar in onszelf blijven geloven – wat moet je anders?’

Burgemeester Halsema is voorstander van het openen van de terrassen.
Burgemeester Broertjes eveneens.
Wilders hield zojuist een fel betoog pro veilige opening van de horeca.
Horeca Schiermonnikoog in verzet: we gaan half maart sowieso open.

AH van boven

Onder de vele reacties op het verbouwplan van AH zitten ook veel vragen om een beeld van bovenaf. Bijgaand.
En omdat er tevens meerdere malen is geopperd juist wél de parkeerplaats tegenover Bellevue te benutten, omdat daardoor de in het centrum van het Dorp veel gewaardeerde kleinschaligheid weer meer ruimte zou kunnen krijgen – ook een luchtfoto van die locatie.

Vier van de zeven …

… woningen aan De Kapschuur zijn toegewezen aan (jonge) Blaricummers.
Op vragen van Fractie Beemsterboer laat de gemeente weten:
‘Vier woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden uit Blaricum, twee woningen aan woningzoekenden uit Huizen en één woning aan een woningzoekende afkomstig uit Bussum.
Deze huishoudens laten allemaal een sociale huurwoning achter. Dat niet alle zeven woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden uit Blaricum is op verschillende manieren te verklaren:
– Woningzoekenden laten geen sociale huurwoning achter in Blaricum;
– Het huishoudinkomen past niet bij de huurprijs.’

• Vraag is of de vier vrijgekomen woningen in Blaricum nu naar Blaricumse starters gaan.
Gehoord is ook de conclusie: ‘Vier van zeven? Dan valt het met de lokale sociale woningnood dus heel erg mee.’

Voorts meldt de gemeente dat een aantal woningzoekenden uit Blaricum het aanbod van Het Gooi en Omstreken na bezichtiging de woning heeft geweigerd. Genoemde redenen hiervoor zijn: te duur, te weinig slaapkamers of nu niet geschikt vanwege angst voor corona.

Aanvullend kan worden gemeld dat, waar tot voor kort de eerste woning bijna óp de Verbindingsweg stond, de rijbaan zodanig is verlegd dat er een stoep van normale breidt kan worden gerealiseerd. Hopelijk komt er naar het voetpad aan de overkant nog een zebrapad.

Beetje hoop voor De Goede Verwachting – en dorpskarakter en erfgoed

Dankzij de twee eenvrouwsfracties (‘het zijn de kleine dingen die het doen’) Beemsterboer en Van Dijk is de besluitvorming over wat te doen met de voormalige melkfabriek De Goede Verwachting zeker zes weken uitgesteld. Belangrijke reden is dat de inspraak van de burger meer en beter moet plaatsvinden.
Uit onderstaande ‘artistieke impressie’ mag worden geconcludeerd dat de zeven woningen van maar minimale tuintjes moeten worden voorzien. Alleen daarom is het zaak voor het gemeentebestuur goed te luisteren naar de renovatiegedachten die alom bestaan, en mogelijk niet mee te gaan met dit  hedendaagse ‘geprop’ – en dus verstening. Dat is immers tegen het coalitiebeleid.

Henk van den Bergh heeft nog een voorwerp uit het werkzame verleden van de melkfabriek. Volgens hem kan de bus ‘na de renovatie zo weer in het rek’.

Fietsenrek: I’ll be back!

Gisterenavond meldde een dorpsgenoot zich bij Marise van d’Ouwe Tak met de mededeling dat ‘hij wist waar het Joy-fietsenrek stond’. Marise: ‘Hij vertelde dat hij het op het Heitje had zien staan, veronderstelde dat er geen belangstelling meer voor was en had het daarom meegenomen en naar Amsterdam gebracht, omdat zijn aldaar wonende dochter voor haar huis een fietsenrek kon gebruiken.’
Enfin, het rek wordt weer teruggebracht. Het zal met een ketting aan het andere rek worden vastgelegd, zodat ‘voor de grap meenemen’ of andere vergissingen niet meer mogelijk zijn. Marise: ‘We zijn blij dat het Joy-fietsenrek terugkomt – de eerlijke melder krijgt zoals beloofd een lekkere afhaalmaaltijd, en een drankje als we eenmaal weer open zijn.’

Slotweg afsluiten (?)

Dit officiële bericht hadden we nog liggen.
Het besluit zou mede genomen zijn op verzoek van de ASB – omdat die verwacht dat er door een verruiming van de bestemmingsplannen van Eemnes, meer verkeer over de Slotweg zal komen. Waardoor deze weg te sterk zou gaan slijten, slecht gaat worden, enz.
Opvallend is dat – desgevraagd – meerdere aangeslotenen van diezelfde ASB regelmatig van deze weg gebruik maken, mét een trekker. Opvallend is ook dat deze oudste weg van Blaricum wel kon worden voorzien van een erg hedendaags ogend bruggetje naar het naastgelegen Stad en Lande. En niet minder opvallend is dat zowel Eemnes, als de Politie en de Provincie negatief over de afsluiting hebben geadviseerd. Inmiddels zou duidelijk zijn dat het om een voorlopig besluit gaat.
Hoe dan ook: ook hier is oplettendheid geboden. Wordt hoe dan ook vervolgd.