Kinderen en corona

Wijdeouders.nl is een burgercollectief van verontruste ouders uit heel Nederland die zich zorgen maken over de invloed van coronamaatregelen op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen. Inmiddels zijn daar ouders van 1071 scholen (+ 28 in de laatste 24 uur) bij aangesloten. Van de vijf Blaricumse basisscholen gaat het om één (Basisschool Dorp, waarschijnlijk de OBB). De Bernardus heeft laten weten dat zij de RIVM-coronamaatregelen volgt. Meer nuttige info HIER.

Schermafbeelding 2021-05-25 om 08.46.27

Schermafbeelding 2021-05-25 om 08.48.12

Bouw-onrust

Niet alleen aan het Paalhofje (Verbindingsweg/Middenweg), maar ook op Meentweg/Polweg en de Ludenweg wil de Alliantie vervangend gaan nieuwbouwen (groter, hoger, meer). De algehele mening lijkt te zijn: ‘doe dat maar niet, renoveren is beter’. Dorpskarakter-Blaricum vertelt u er het fijne (…) van – HIER.
paalhofjebinnendoor - 1

Reactie uit het Dorp:
‘Voor zover ik ben geïnformeerd krijg ik het idee dat de meeste seniorenwoningen worden omgebouwd tot eengezinswoningen en woningen waar alle voorzieningen gelijkvloers zijn verdwenen.

Volgens mij zitten we niet te wachten op nog meer auto’s in de kleine straatjes van het oude dorp waar dan ook de meeste groene voortuintjes worden vervangen door grijze tegels.

Het zou fijn zijn als we met een grote groep bewoners het “right to challenge” gaan hanteren.’

Drijftuin om te verdrijven

De brug op de hoek van Deltazijde en Cleyne Raboesdreef is een favoriete afspringplek. Maakt het zwemmen extra spannend, maar naar oordeel van de gemeente ook te gevaarlijk. Deze drijftuin zou dit moeten voorkomen. Gezien de reacties op social media een slecht en kansloos idee.
Passant 1: ‘Vanaf de brug over dat ding heen duiken of springen – dat wordt dus de nieuwe kick.’
Passant 2: ‘Ik zie staalkabeltjes. Knipknip en hij is weg.’
Vraag is natuurlijk of je (met gemeenschapsgeld) in plaats van (misschien of misschien niet) voorkomen niet beter veilig en vrolijk kan faciliteren.
springbrugbak2 - 1

springbrugbak1 - 1

Verscherping vleermuizenrel

Nadat de Provincie vorige week  voor de verduurzamingswerkzaamheden van de Alliantie een stop had uitgevaardigd, kwam er van het uitvoerende bedrijf Rutges een schrijven dat de werkzaamheden tijdelijk waren gestaakt. Desondanks is er vrijdag en maandag jl. op diverse plaatsen en dus tegen het verbod in gewerkt.
Dit is voor de Provincie aanleiding om een handhavend onderzoek in te stellen naar de Alliantie c.s.

Wordt vervolgd.

Vleermuizenrel

Woningcorporatie Alliantie en het in hun opdracht werkzaamheden uitvoerende bedrijf Rutges mogen voorlopig in heel Blaricum geen activiteiten meer ontplooien. Zo is althans gemeld door aanwonenden van de Statenkamer. Daar is een conflict ontstaan over de zogenaamde vleermuiskasten, in de volksmond ook wel aangeduid met vleermuisflitspalen.
Alliantie c.s. schijnt te zijn teruggefloten door de Provincie op basis van de wet- en regelgeving inzake flora en fauna. Tal van vleermuizen blijken in de spouwen en onder de dakpannen te zitten van de corporatiewoningen die moeten worden verduurzaamd. Door het plaatsen van een aantal kasten zouden uitvoerende partijen hebben gemeend daarmee te voldoen aan de regelgeving. En passant lijken daarbij aanwonenden niet geheel juist te zijn geïnformeerd over rechtmatigheid en duur.
Het schijnt nu zo te zijn dat de vleermuizen eerst (uit eigen beweging?) zijn verhuisd van hun onderkomens in de woningen naar de kisten, alvorens de werkzaamheden mogen worden voortgezet. En de kisten zouden pas mogen worden verwijderd, als de vleermuizen daar uit eigen beweging weer zijn vertrokken. Inmiddels zouden meerdere kasten door aanwonenden niet meer toegankelijk zijn gemaakt voor vleermuizen.
Wordt dus vervolgd.