Natúúrlijk zijn we van de natuur – …

… natuurlijk staan we vooraan om Blaricum mooi te houden en natuurlijk vinden we het belachelijk als er ergens weer 30 of 50 bomen worden gekapt en natuurlijk vinden we de vogels heerlijk – vooral in de lente – en natuurlijk zijn we voor de democratie en voor de wet en zo en natuurlijk is het prima dat er regels zijn en zo. En het nut van insecten hebben we ook heel goed in de smiezen, hoor!

Maar als wij onze honden loslaten op de eng, midden in het broedseizoen
en dwars in tegen gemeentelijke verordening en regels van het GNR –
dan moet iedereen z’n bek houden. Want anders gaan we schelden, en zo.
steeglandseweg - 1