Kappen om het mooier te maken

Anton Mauvelaan 1: de omvangrijke kap (27 bomen, zie onder) is volgens de nieuwe eigenaar nodig vanwege a) achterstallig tuinonderhoud en b) behoefte aan meer licht en bouwruimte. De woning gaat namelijk plat (schijnt ver over haar t.h.t. te zijn), architect en gemeente zijn na een jaar in ‘de afrondende fase’ wat betreft bestemmingsplannen en welstand. Volgens eigenaar wordt er iets moois teruggebouwd en zullen de blijvende bomen veel beter tot hun recht gaan komen. Wordt ge- en vervolgd.

Geen kap

Torenlaan, 12:00 uur: Brandweer Blaricum kreeg melding stormschade. Ging om een linde waarvan het onderste gedeelte scheef staat, maar de bovenste helft nagenoeg verticaal. De bomenspecialist kwam erbij, stelde vast dat er aan de voet geen opdruk is – besloten werd de boom rustig te laten staan. De gemeente mag bepalen of er onderhoud nodig is, of dat er andere redenen zijn om iets te doen.