Raadslid Janny van Dijk – de Jong stapt uit DBP-fractie

Na net zeven maanden raadslid te zijn geweest voor De Blaricumse Partij (DBP), heeft mevrouw Van Dijk besloten als eenmansfractie verder te gaan. De reden is natuurlijk ‘het niet (meer) met elkaar voldoende eens kunnen worden en blijven’ – en er is niet veel politiek/bestuurlijk inzicht nodig om te begrijpen dat deze stap voor DBP ietwat blamerend is en de coalitie verzwakt. De verhoudingen zijn nu immers: coalitie zeven zetels (4 HvB, 2 DBP, 1 CDA), oppositie zeven zetels (VVD 3, D66 2, DAB 2) en op de vijftiende zetel zit dus nu Lijst Van Dijk.

Foto: site gemeente Blaricum.

BOA? Haha!

Volgens de waarnemingen van velen zijn er in het centrum van Blaricum-Dorp sinds het begin van de zomervakantie (2018) nauwelijks of zelfs helemaal geen BOA’s actief geweest. Daarmee is niet voldaan aan een blauwe-zonevoorwaarde waar de gemeenteraad het indertijd mee eens was: permanente, stringente en afdoende handhaving.

In Provinciale bewoordingen heet dit: bewijs van gebrek aan bestuurskracht. Op straat: onbetrouwbare prutsers.

Qua straatfotografie leidt dit tot de volgende beelden:

Levende voetgangers

Van de stoep af met je rollator

Mooi die Mini

Debiel betoon van platte emoties en plucheverslaving + vernietigende reactie Provincie!

Als de lokale samenleving (door de politiek) in gevaar wordt gebracht, neemt Oog ter bescherming de politieke pen op.
En gaat daarna weer over tot de orde van het beeld.

///

Onderstaande reactie staat op de site van RTV-NH. De gebruikte woordkeuze wijst erop dat de Provincie de actie van de gemeenteraden van Blaricum en Laren een bestuurlijk dieptepunt vindt. De raden worden vierkant uitgelachen, worden gewezen op feitelijke onjuistheden (dus onruststokerij) en op de gierende armzaligheid van het voorstel (geen enkele onderbouwing).

 

///

>>> Zie ook de reactie van oud-wethouder Jan Heybroek