Kromme Kermis-communicatie

Op de site van de Oranje Vereniging Blaricum en zeker ook in de omvangrijke folder die door de OVB huis aan huis is verspreid, lezen we dat de Blaricumse Kermisweek (graag met hoofdletter K, want na 60 jaar mag dat wel als eigennaam worden beschouwd) plaatsvindt van zaterdag 17 t/m woensdag 21 augustus 2019. Opvallend is ook dat van die folder ongeveer de helft is besteed aan de kermisweek-activiteiten van zaterdag en zondag.

De Gemeente evenwel – die kennelijk niet in staat is om het naar verluidt door de politie geconstateerde drank-, drugs- en geweldswalhalla en de flinke toon daarover van vorig jaar in beleid om te zetten – meldt op zijn site dat ‘we dit jaar in Blaricum 60 jaar kermis vieren’ … en wel van maandag 19 t/m woensdag 21 augustus 2019. De locatie wordt aangeduid met ‘centrum van het oude dorp Blaricum’ … – het centrum van Blaricum-Dorp, dus.

En de Gemeente doet het bepaald niet onbelangrijke gedeelte van de Kermisweek af met ‘dorpse activiteiten van de Oranjevereniging’. Logisch dat deze formulering her en der overkomt als beledigend c.q. denigrerend. Mogelijk wordt hiermee bedoeld ‘in het weekend van de Kermisweek bent u als niet-Blaricummer eigenlijk niet zo erg welkom …’

Kortom: onduidelijkheid. Met herhaling van de vraag: wát is er dan in 2018 allemaal misgegaan …?

En die onduidelijkheid leidt in brede kring tevens tot de vraag: hoe moet dat zaterdagavond na het Vuurwerk? Wat doet men met 600 man die in d’Ouwe Tak een traditioneel kermisbiertje willen drinken en 300 mogen er niet in? Idem in Moeke en Vitus? Zonder dat er extra beveiliging op de tussenliggende straten is?