PvdA/GroenLinks-Blaricum is er klaar voor

Waarvoor? Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Op de foto v.l.n.r. en tussen haakjes de plaats op de kandidatenlijst:
Erick van de Wouw (4), Anneke Bruggeman- Mulder (9), Johan Jorritsma (5), Bea Kukupessy (1),
Lyoba Kukupessy (6), Daphne Rokebrand (2), Lia van Buuren (7) en Mark Veldhuis (3).

pvdagroenlinks1 - 1

Ter overpeinzing

Vanochtend 20 minuten met zak en handschoenen rondgelopen door het centrum van het Dorp – met name langs de winkelstraten en over een paar parkeerplaatsen. Op de foto de oogst aan mondkapjes.
Die leverde ook weer wat op: vragen. Of al die mondkapjes per ongeluk zijn verloren, in een onbewaakt ogenblik uit een zak, mouw of van een pols zijn gegleden?
Of is hier iets geheel anders in beeld? Bijvoorbeeld de lamlendigheid van mensen die schaapachtig regeltjes volgen (waar ze mogelijk niet in geloven, maar wel volgen om ‘geen gedoe te hebben’)? Die heel hypocriet en sneaky hun mondkapje, vlak voordat ze de deur van hun auto dichttrekken, naar de straat laten zweven – niemand die het ziet? Met als ‘zijlijntje’ deze vraag: zijn dit nou allemaal mondkapjes van ongevaccineerden? Of juist van de geprikten?

En – los van al dit soort vragen waar deze en gene natuurlijk weer een aanvechtbaar standpunt in meent te moeten zien, of een nergens op slaande conclusie aan wil verbinden – natuurlijk deze vraag: waarom iets waar men kennelijk vanaf wil (rotzooi, dus), op straat gedumpt en niet meegenomen naar huis en daar in de daarvoor bestemde container gedaan? Of – ook prima – in een van de gemeentelijke afvalbakken die her en der in het centrum aanwezig zijn? Het milieu is toch van ons allemaal? Dat in stand houden … dát doe je toch (ook) voor elkaar? En de toekomst? Temeer daar het toch bekend is dat de tijd die nodig is om zo’n mondkapje in en door het milieu te laten verteren ongeveer 40 jaar bedraagt? En in 2061 het virus allang beheersbaar of verdwenen is, de meesten van ons trouwens ook – maar de volgende generaties er door die lullig weggegooide mondkapjes nog last van hebben?
mondkapjes - 1

Ridder Esther

Esther Rabbe – Grimbergen is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze heeft deze onderscheiding gekregen voor haar vijftien jaar lange belangeloze inzet voor kinderen met autisme bij De Droomboom aan de St. Vitusweg. Na een toespraak van loco-burgemeester Annemarie Kennis kreeg Esther de versierselen door haar echtgenoot opgespeld.
ester-ko - 1

Sint – in kroeg en kapel

Sinterklaas is aangekomen in Blaricum. Omdat het een lange reis was uit Huizen, is Sint eerst bij Moeke Spijkstra binnengaan om daar wat op te warmen. Tot zijn grote genoegen liepen daar ook veel echte kindertjes rond, zodat hij zijn goeder tieren lekker viraal kon laten gaan.
Aansluitend is Sint per drone naar de tuin van de Vituskerk geswiped, alwaar de Oranjevereniging Blaricum hem een warm chocolademelk-welkom had bereid. Sint en wat Pietmensen mochten plaatsnemen in de tuinkapel en werden daar door een grote schare ook alweer echte kinderen begroet. Die vormden op een gegeven moment – met ouders en begeleiders – wel een rij tot aan het andere Vitus. ‘Dat is lang geleden’, zei iemand…
Alom kon worden beluisterd dat – afgezien van het hier en daar wat lang ervaren van de wachttijd – deze vorm van ‘Sint-intocht’ bepaald werd gewaardeerd.
sint2 - 1

sint1 - 1

sint3 - 1

sint4 - 1

Sint in de BEL

Toch wel merkwaardig dat de drie BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren géén gelijke aanpak hebben van het begin van de Sinterklaas-periode. Terwijl er in Eemnes en Laren een QR-code-loze invaart/intocht plaatsvindt, valt Blaricum op door het niet houden van een intocht/rijtoer maar een ‘begroeting’, en door het daarvoor verplicht stellen van het tonen van een QR-code voor 13-jarigen en ouder. Op zich is het daarbij aanbieden van warme chocolade aan de kinderen heel aardig, maar als deze nieuwigheid leidt tot een QR-code-verplichting …, dan ware het misschien beter geweest om deze geste maar achterwege te laten en de bezoekers bij vertrek een fijne mandarijn mee te geven. Het valt niet uit te sluiten dat er nu her en der dorpsgenoten zijn die de chcocolademelk – en de verandering daardoor van QR-code-loos doorloopevenement naar QR-plichtig evenement – een beetje bedacht (verdacht) vinden …

Sint komt – iets anders

Sint komt zaterdag 20 november naar Blaricum. Niet met wijkintochten te paard, maar met een begroetingsevenement in de tuin van de Vituskerk. De tijden daarvan zijn wat vervroegd: van half vijf tot zes uur (16:30 – 18:00 uur).
Omdat de kinderen na het betreden van de tuin een beker warme chocolade krijgen aangeboden, kan de begroeting niet worden beschouwd als een doorloop-evenement, maar als een evenement. Daarom geldt er een check op QR-code bij personen vanaf 13 jaar. Voor kinderen waarvan de ouders of begeleiders geen code kunnen (willen) laten zien, zijn er in de tuin vrijwilligers die hun kinderen dan zullen begeleiden bij het doorlopen van de tuin langs Sinterklaas en andere verrassingen.
sintevenement