Buurtschap van start

Met een ‘Amerikaanse borrel’ (iedereen die komt neemt wat te drinken of snacken mee) is vanmiddag in de stal van Oerboer Willem de vereniging ‘het Buurtschap het Oude Dorp‘ van start gegaan. Spreker Hans Mohrman meldde dat het Buurtschap op de uitbreidingsplannen van AH een viertal deskundigen heeft gezet (juridisch, verkeer, detailhandel, omgeving), die half maart zullen rapporteren. Hij verwacht dat de gemeenteraad (en daarna ook het college) met het plan zal instemmen – en dat dit direct zal leiden tot een bouwstop en een verdergaand juridisch traject dat over enkele jaren zal eindigen met een uitspraak van de Raad van State. Hij benadrukte dat het Buurtschap werkt vanuit de opvatting dat de huidige winkelsamenstelling in het centrum van het Dorp prima is, dat AH daar helemaal bijhoort, maar dat een vergroting van AH daar om meerdere redenen niet past. [Zie folder onderstaand, lees daarin ook dat er ook bij het Buurtschap geen enkele sprake is van ‘tegen AH zijn’.]
buurtschap2 - 1

buurtschap1 - 1

Brandweer Blaricum: ‘Echte brandweermensen’

Bij Brandweer Blaricum zijn vanmiddag diverse jubilarissen en nieuw-gediplomeerden in het zonnetje gezet.
Een oorkonde was er ondermeer voor Jan van den Bergh voor 12,5 jaar in dienst bij Brandweer Blaricum.
Te horen was ook dat BB in 2022 173 keer is uitgerukt, waarvan 42 keer door het rietteam. Voorts is de post nu 30 vrijwilligers sterk, is er sprake van verjonging, is de Jeugdbrandweer zeer actief en leergierig en blijft de vraag naar woningen voor brandweermensen (helaas) onverminderd bestaan. Burgemeester Barbara de Reijke zegde met nadruk toe er alles aan te doen om de post ‘zoals die is in stand te houden’.

Naar de petities – en nog iets

In een berichtje in de digitale De Gooi en Eemlander van gisteren over de linkerpetitie (voor uitbreiding AH) stond een link direct naar de petitie. Lekker makkelijk. Maar misschien niet zo eerlijk: in de berichten indertijd over de rechterpetitie (tegen uitbreiding AH) stond zo’n link niet.
Oog repareert dat door over beide petities info te geven én een doorlink naar zowel de ene als de andere.

Naar de petitie voor uitbreiding: HIER.

Naar de petitie tegen uitbreiding: HIER.

Allebei de petities ondertekenen mag ook, net zo als helemaal niets doen.

Twee zaken zijn interessant om te melden:

Reactie vanuit het lokale openbaar bestuur op een petitie begin 2022 kwamen neer op ‘nietszeggend, volstrekt onbetekenend’.

De ander is deze over het anoniem ondertekenen – daar zit een ‘haakje’ aan:

Schermafbeelding 2023-02-09 om 12.08.06

Oog is een fotoblog – en soms even niet.

Inhalen burgemeester – traditie bijstellen?

Volgens de traditie wordt een nieuwe burgemeester ‘van buiten’ meteen koets ingehaald. Dat gebeurt vanaf de Grenslaan, dus in feite vanuit Laren. Volgens dorpskenner Frans Ruijter gebeurde dit al in 1895, toen met dhr. Hosang.
De foto is uit 1948: de kop van de inhaalstoet, over de Torenlaan voor dhr. Van Ogtrop. Ook morgen zal Barbara de Reijke vanuit Laren over de Torenlaan naar de Dorpskerk worden gereden . Alwaar zij in de buitengewone raadsvergadering, die om 20:00 uur begint, zal worden beëdigd.

Tradities zijn cultuurdragers en componenten van de identiteit – alle reden om ze te bewaren en te koesteren. Maar … het inhalen vanaf de Grenslaan is ontstaan in de tijd waarin Blaricum bestond uit wat nu Blaricum-Dorp is. Inmiddels is er nogal wat bijgekomen.
Dus … laat het inhalen met een koets bestaan, maar doe dat vanaf de locatie van de KNRM. Dan kan de tocht naar de locatie waar de beëdiging zal plaatsvinden in ieder geval door de wijken Blaricummermeent, Bijvanck en Dorp gaan, en mogelijk met een klein ommetje en wat tempo ook door de vierde wijk Crailo. Hoef niet uit te leggen waarom.
Goed idee?
inhalen 1948 van ogtrop

Foto: Beeldbank Blaricum.

Waarin het rijkste dorp arm kan zijn …

Kennelijk geen dialoog meer mogelijk – en de aanzet daartoe (raadsbreed gesteund amendement raadsvergadering 25 januari 2022) door aperte knulligheid van het openbaar bestuur (op 31 januari jl.) niet nagekomen. Lees: vernield.

En nu?

Met petities naar elkaar schreeuwen?
En de uitkomsten daarvan ook weer in twijfel trekken?
(Van de eerste 60 ondertekenaars van de ‘voor-petitie’ zijn er 29 anoniem dan wel van buiten Blaricum,
hetgeen de afgelopen periode precies het verwijt was richting de ‘tegen-petitie’ …)
En is de oproep ‘zo veel mogelijk delen!’ niet een (onbedoeld) synoniem van ‘elkaar zo veel mogelijk ophitsen!’?

Is er nog een dialoog mogelijk? Gebaseerd op feiten, op waarheid – en respect?

Zijn de 15 gemeenteraadsleden alsnog in staat iets meer te doen dan zwijgend zitten?

Of laten we met z’n allen sociale grens- en scheurlijnen ontstaan die niet meer zijn te repareren?

///

Toch kappen

Er werd een aanvraag voor een kapvergunning gepubliceerd voor 25 bomen op Woensbergweg 2. Vreemd, want daar staan hooguit 5 bomen. Onlangs werd de vergunning gegeven, nu met als aanduiding twee percelen die tegenover de ‘Oekraïense stacaravan-locatie’ liggen en een aantal jaren geleden inzet waren van een stevige discussie over het aldaar wel of niet uitbreiden van de begraafplaats. De vraag is waarom er (alsnog?) wordt gekapt: meer parkeerplaatsen nodig, de letterkever?

Nieuwe TS’en

Brandweer Gooi en Vechtstreek krijgt de komende jaren 16 nieuwe tankautospuiten (TS). Deze gaan de huidige 23 vervangen. De vernieuwing betekent dus tegelijkertijd bezuiniging. Brandweer Blaricum (formeel: post Blaricum) krijgt er twee. Dat wil zeggen: een 100% voor de eigen post en een die zo nodig aan andere posten kan worden uitgeleend. De nieuwe voertuigen zullen eind 2024/begin 2025 worden geleverd.
brandweer