Erik Gutter bespoke

Sven J.F. Smit: ‘Ja, we hebben een en ander veranderd. We hebben afscheid genomen van Studio, want dat is in de loop der jaren door een ongeremd gebruik een containerbegrip geworden. Bespoke staat voor op maat gemaakt, met het kruisje geven we aan dat we alle projecten altijd samen doen met de opdrachtgever en/of leveranciers en andere partijen. We denken dat we hiermee onze positie aan de bovenkant van de markt, zeker ook internationaal, gaan verduidelijken – en versterken.’

Zoals het was.

Heg weg

Meerdere bronnen vroegen zich vandaag af of er op de hoek Kerkpad/Eerste Molenweg een ‘luchtplaats’ was gerealiseerd, of de verandering ‘zo maar kon’ (‘ … een afzichtelijk metalen hekwerk aan de straat geplaatst van bijna 2m hoog (erfgrens/openbare weg) … ), waar we hier nou eigenlijk mee bezig zijn. Oordeel zelf.
Oud-raadslid Carien Bölger zegt: ‘Dit hek is in strijd met het bestemmingsplan. Een hek mag maar 1.20 mtr hoog zijn op de erfgrens. Als het hoger is moet het op afstand staan van de erfgrens en groen aan de straatzijde hebben.’ En dat groen mag dan weer niet hoger zijn dan die 1,20 meter.

Eerste foto: RvK.
Tweede foto: Oog, maart 2019.

AH van boven

Onder de vele reacties op het verbouwplan van AH zitten ook veel vragen om een beeld van bovenaf. Bijgaand.
En omdat er tevens meerdere malen is geopperd juist wél de parkeerplaats tegenover Bellevue te benutten, omdat daardoor de in het centrum van het Dorp veel gewaardeerde kleinschaligheid weer meer ruimte zou kunnen krijgen – ook een luchtfoto van die locatie.