Vanwege het ‘wildparkeren’ …

Maar ’s even met de afdeling Communicatie van Tergooi gebeld. Met de vraag waarom die ingang is verplaatst.
Antwoord: ‘De buurt (de Koningsbuurt) had last van veel wildparkeren door zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. In overleg met deze buurt is besloten de ingang te verplaatsen naar de Rijksstraatweg. Om dus dat wildparkeren te ontmoedigen. Of er voor bepaalde personen een nadeel zit aan deze verandering is ons niet bekend. Of de verandering werkt is evenmin bekend, het is pas sinds vorige week zo.’

Als er zo fijn naar de buurt wordt geluisterd, kan de buurt zelf wellicht ook een bijdrage leveren aan de gewenste en in de gemeente geldende opvattingen over ordentelijkheid: alle illegale paaltjes en illegaal aangeplante stekelstruiken zo spoedig mogelijk verwijderen.

En wellicht kan de gemeente zorgen voor een afzet- en ophaalstrook op de bushalte voor autorijdende brengers en halers. En een uitbreiding van het aantal fietsstalplaatsen is ook wenselijk.

7 gedachten over “Vanwege het ‘wildparkeren’ …

  1. Ik kom even op voor de buurtbewoners Peter: de bermen stonden constant vol met auto’s en bij de gemeente kreeg men nul medewerking! De bermen zagen er niet meer uit. Totaal kapot gereden, nee dat ziet er lekker uit! Dan beter de door jou genoemde paaltjes en stekelstruiken…
    De gemeente Blaricum steekt echt minimaal geld in het groenonderhoud! Ik heb mij daar jaren aan geërgerd toen ik aan de Prins Hendriklaan woonde.

    Oog: de groene gecultiveerde bermen is een keuze van aanwonenden maar die is strijdig met het bermenbeleid van de gemeente – dat overal geldt;

    1. De Prins Hendriklaan is een provinciale weg, onderhoud van weg en berm is een zaak van de provincie en niet van de gemeente.

  2. Zal er wel een in/uitrit vergunning zijn aangevraagd bij de gemeente? Zo nee, dan is het illegaal gebeurd. Zo ja, dan heeft de gemeente meegewerkt aan het deze verandering, die niet bij een ieder goed geland is.

  3. Het is ronduit onacceptabel .Een officiele in-en uitgang voor voetgangers en fietsers naar willekeur te sluiten .Autobezitters blijven hun ijzeren vehikels op vier wielen PARKEREN in de bermen van de villabewoners .. Er is geen enkele verandering in het PARKEERgedrag . In de avond en nacht is het duister en verlaten om je weg te vinden in een bosuithoekje van het ziekenhuisterrein naar de huisartsenpost . . Reaktie van Maria Piel .

Geef een reactie