BVV-/Boersen-beerput

 1. BVV is al vanaf 2014 bezig geweest de gemeente duidelijk te maken dat het kunstgrasveld aan groot onderhoud dan wel vervanging toe was. De gemeente (wethouder Boersen) – eigenaar van de BVV-velden – ondernam behoudens zo nu en dan wat oplapwerk geen actie.
 2. Uiteindelijk heeft BVV zelf bij drie leveranciers van kunstgrasvelden offertes aangevraagd. Dit is begin 2016 aan de gemeente kenbaar gemaakt. Wethouder Boersen deed niets.
 3. KNVB liet in de loop van de vorige competitie weten dat spelen op het toenmalige kunstgrasveld met ingang van september 2016 verboden zou kunnen worden.
 4. BVV heeft in de RTG van mei 2016 de politiek kenbaar gemaakt dat het water aan de lippen stond, heeft gemeld dat er een subsidievraag van 6 ton op tafel zou komen, heeft op basis van offertes en agenda’s zelf een leverancierskeuze gemaakt en heeft toen met voorfinanciering uit eigen gelederen de opdracht verstrekt – zodat de nieuwe competitie met een nieuw kunstgrasveld van start kon gaan. Waarom er direct twee kunstgrasvelden zijn aangelegd is onduidelijk.
 5. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor per motie het college toe te staan de gevraagde subsidie te verstrekken en dus in te stemmen met het door de gemeente betalen van de gevraagde 600.000 euro.
 6. Onderdeel van dat voorstel is een juridisch document aangaande de deal tussen gemeente en BVV dat door het college geheim is verklaard. Kritische vragen worden niet beantwoord, wethouder Boersen stelt dat men er maar op moet vertrouwen dat het allemaal in orde is.
 7. Ondanks dit geheime deel krijgt het voorstel groen licht en BVV geld voor de velden.
 8. Vragen over het geheime deel worden eerst niet beantwoord; de vraag wat de rechstgrond is van de geheimhouding wordt per memo beantwoord, maar ook deze is geheim. Wat de rechtsgrond is van de geheimhouding van de memo is onbekend, want eveneens geheim.
 9. De VVD-motie om die geheimhoudingen op te heffen en transparant bestuur toe te passen, wordt door de coalitie (HvB, DBP én CDA) weggestemd*.
 10. Artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur, artikel 25 van de Gemeentewet en artikelen 46 en 47 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Blaricum rechtvaardigen in deze geen geheimhouding.
 11. Ofwel de geheimhouding wordt misbruikt om het disfunctioneren van wethouder Boersen te maskeren, ofwel de geheimhouding wordt misbruikt om een onoirbaar handelen tussen betrokkenen te maskeren. Immers: als een deal het stempel kriigt ‘vertrouw me maar, alles is in orde’ – dan is er geen enkele reden voor geheimhouding.

Wordt vervolgd. Nadere informatie/suggesties welkom, anoniem mag ook.

* PS.

Voorbeeld van verloochening van het democratisch mandaat van de kiezers:
Aimee van Asten namens coalitiepartijen HVB-DBP-CDA: „Er zijn ontzettend veel vragen beantwoord, veel tijd aan besteed, discussies gevoerd. Voor ons houdt het nu een keer op.”

Voorbeeld van bestuurlijke intimidatie:
Burgemeester Joan de Zwart waarschuwde nog voor het stemmen: „Op twee na zijn de stukken openbaar. Als u als raad vindt dat alle stukken openbaar moeten worden, dan wordt u geacht te weten dat, als daar consequenties uit voortkomen, u die ook voor uw rekening neemt.”

Bron * PS: De Gooi en Eemlander.

Een gedachte over “BVV-/Boersen-beerput

 1. De V.V.D. in Blaricum zou mijn respekt kunnen krijgen en misschien zelfs volgend jaar mijn stem bij hoge uitzondering als zij NU het bestuurlijk Wangedrag van L. Boersen en J.de Zwart niet gaan gedogen . Reaktie van Maria Piel .

Geef een reactie