Oog op Blaricum

14 maart 2017

Die brief aan het College over de stembureaus … (+ update)

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 12:52stemb3

 

Reactie van de gemeente:

In aansluiting op de reeds toegezonden ontvangstbevestiging en vooruitlopend op de beantwoording
van uw brief van 8 maart jl. aan het College melden wij alvast dat wij ons wat betreft
de bezetting van de stembureaus houden aan de regels die zijn gesteld in de Kieswet.

Alle stembureau leden zijn boven de 18 en hebben de verplichte opleiding gevolgd.
Meer informatie kunt u terugvinden via bijgaande link: hier.

Met vriendelijke groet,
Meryem Kilic-Karaaslan
Gemeentesecretaris Blaricum/lid directieraad BEL

///

Mooi voorbeeld van de werkelijkheid versus de bureaucratie.

3 Comments »

 1. Pas na het woord “associaties” viel bij mij het kwartje. Goed punt!

  Comment by Ronald van Keekem — 14 maart 2017 @ 13:39 | Beantwoorden

 2. Ik ben het niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Een stemlokaal moet volkomen neutraliteit uitstralen, zodat mensen in alle vrijheid de keuze kunnen maken die hen goeddunkt. Als daar achter een tafeltje die aardige mevrouw zit die je altijd zo vriendelijk groet als je haar tegenkomt bij de supermarkt, maar ook toevallig nog in de gemeenteraad zit dan is het inderdaad heel goed mogelijk dat een associatie op de loer ligt. Het is dan ook niet wenselijk dat raadsleden stemlokalen gaan ‘bemensen’, al helemaal niet in een relatief kleine gemeente als Blaricum. Dat moet een volgende keer (2018!) echt anders. Dat raadsleden denken verplicht te zijn ja te zeggen tegen een verzoek om stembureaulid te worden geeft overigens ook ernstig te denken, maar dit terzijde.

  Comment by R. Molijn — 14 maart 2017 @ 15:22 | Beantwoorden

 3. Zo zie je maar, fuseren die hap! Blaricum is als gemeente te kneuterig geworden en corruptie ligt op de loer.

  Oog: ‘… ligt op de loer.’ …

  Comment by Daan Vos — 15 maart 2017 @ 08:51 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: