Oog op Blaricum

30 juni 2017

Onderhoud Heideweg leidt tot (onnodige) onrust

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 09:38

Een bericht in De Gooi en Eemlander van heden. Een en ander steekt iets anders in elkaar. Zie onder het bericht.

Aan het woord is Ben Blessing, regiebeheerder van GNR:
‘GNR is eigenaar van onder andere de Heideweg en de Melkweg. Op die wegen heeft de gemeente recht van openbaarheid. Zij is daarmee ook verantwoordelijk voor toezicht en beleid. Er is, door diverse (nieuw)bouwactiviteiten, sprake van uitgesteld onderhoud. De grond openmaken voor kabels, dat een half jaar later nog een keer doen voor andere kabels en weer een jaar later voor onderhoud, is niet zinvol.
Nu men goeddeels is uitgebouwd, is het moment gekomen om dat onderhoud uit te voeren. De onderhoudsplicht ligt bij de gemeente, en die delegeert dat aan GNR. Kennelijk heeft de gemeente, op basis van verlichtingsnormen, besloten dat het aantal lichtpunten moet worden vermeerderd. Dat is geen GNR-besluit, wij zijn veel meer voor behoud van karakter, 24 uur per dag. Minder verlichting spreekt ons meer aan dan meer.

Er wordt gesproken over verharding – die zal alleen plaatsvinden waar de Melkweg van het half-verharde gedeelte overgaat in het geasfalteerde gedeelte. Dus op het kruispunt waar ook de slagboom naar de Schapendrift staat en het fietspad begint over het Hondenweitje richting Blaricum-Dorp. Die bocht heeft veel te lijden door verkeer dat daar bochten draait, door een toenemende verkeersintensiteit door meer aanwonenden met een auto en er is ook sprake van meer regenwater dat in de landschappelijke kuilvorming aldaar blijft staan. Met als gevolg vaak ongewenste moddervorming en in de winter gladheid. De bestrating zal hooguit enkele vierkante meters omvatten, uit te voeren met zevenduims Oudhollandse klinkers.

Over het terug laten komen van de paaltjes die het fietspad markeren zijn we nog in discussie. Daarbij kijken we ook naar het stuk van de Melkweg dat begint bij de Verbindingsweg. Het verwijderen daar van de fietspadpaaltjes wordt door gebruikers en aanwonenden vooral als positief ervaren. Het is een afweging tussen obstakels en bijdragen aan de veiligheid.
Voor het overgrote deel derhalve blijven Heideweg en Melkweg zoals ze zijn, dus half-verhard en verzorgd door GNR vanuit onze opvattingen over landelijk karakter, natuurwaarden en cultuur-historische lijnen.’

Ook met die laatste zin lijken aanwonenden en GNR op één lijn te zitten. Een rondje langs de aanwonenden heeft namelijk opgeleverd dat al degenen die hierover zijn bevraagd (bijna iedereen), voor instandhouding van de huidige natuursituatie zijn. Sommigen hebben wel zorg over de snelheid waarmee sommige auto’s van genoemde wegen gebruik maken.

De bocht in de Melkweg (links) die zal worden beklinkend.
melkmelw

Heideweg – zoals ze is en zal blijven.
heidewwegkl1

8 Comments »

 1. Via een achterdeur komt verharding alsnog en gewoon bij een ander op het bord schuiven . Het is al schandelijk hoe het kleine heitje vernield is . Reaktie van Maria Piel .

  Comment by rubenpiel77@gmail.com — 30 juni 2017 @ 10:44 | Beantwoorden

 2. Het commentaar van Goois Natuur Reservaat (GNR) is eigenlijk heel verwarrend. Het doet voorkomen alsof er vrijwel niets gebeurt, terwijl juist dié ingrepen, die voorgesteld zijn in de brief (GNR 21-6-17), een directe aantasting van het landelijke karakter enerzijds en de veiligheid van , m.n. fietsers en wandelaars anderzijds zullen inhouden.

  Het GNR spreekt van “omwonenden die positief zijn over het weghalen van de paaltjes voor de fietspaden” ; citaat: “Het verwijderen daar van de fietspadpaaltjes wordt door gebruikers en aanwonenden vooral als positief ervaren”. Hoe kan het nu zijn dat met het initiatief van omwonenden , die het besluit van GNR willen laten stoppen, er nu al méér dan 15 omwonenden zijn die allen mordicus tégen zijn, en dit ook schriftelijk kenbaar gemaakt hebben?

  Het lijkt er op dat mét het weghalen van de paaltjes er een vrijbrief gegeven gaat worden om auto’s op het (dán voormalige) fietspad te kunnen zetten….. Bovendien wordt hiermee het zandpad breder. Wanneer er dán ook nog een half verharding plaatsvindt die het auto verkeer alleen maar harder doet rijden is het hek van de dam!
  Overigens is nu al merkbaar dat auto’s op de Heideweg harder rijden: het gevaar voor wandelaars en fietsers ( die nu geen apart fietspad hebben) neemt alleen maar toe.

  Het allerbelangrijkste is echter dat wij in Blaricum nog een van de laatste mooie stukjes natuurgebied hebben: een zogenaamd “donker” gebied waar ook s’ nachts de natuur gedijt, uilen kunnen vliegen en jagen en zo nog veel meer. Waar velen kunnen wandelen en genieten van de rust die van het gebied uitgaat.
  Gaan wij dát nu verpesten door zogenaamde aanpassingen “aan de tijd” ?

  Wij tasten volledig in het duister wat de motieven van “juist” het GNR kunnen zijn om deze aanpassingen, die zó in tegenspraak zijn met alles waar het Goois Natuur Reservaat voor staat (óók in haar statuten !) te willen gaan uitvoeren!
  Een van de “omwonenden”,
  Marcel Mignot

  Comment by marcel mignot — 30 juni 2017 @ 12:38 | Beantwoorden

 3. Wat vroeger zo’n idyllisch paadje was, waar kinderen met hockeystick of tennisracket naar de sport fietsten is het nu een gaan en komen van busjes die van alles uit hun raam gooien. Honden kan je niet meer los laten. Te gevaarlijk. Auto’s staan geparkeerd waar vroeger fietspaden waren.
  Fietspad moet behouden blijven!

  Comment by J. de Klerk — 30 juni 2017 @ 14:24 | Beantwoorden

 4. Wij zouden graag zien dat het fietspad/wandelpad behouden blijft en er geen extra straatverlichting wordt aangelegd.

  Comment by Fam. De Wal — 30 juni 2017 @ 15:47 | Beantwoorden

 5. Waarom moet de bocht in de Melkweg verhard worden met klinkers? De plassen die er nu liggen zijn ontstaan door de extreem veel busjes en vrachtwagens die vele maanden lang er dagelijks overeen reden in verband met een paar grote en langdurige verbouwingen. Nu deze verbouwingen vrijwel klaar zijn volstaat het de zandweg in oude staat te herstellen. Ook de oude houten paaltjes die op onverklaarbare wijze de afgelopen maanden een voor een zijn verdwenen, en het bord wat het fietspad aangeeft, moeten weer terugkomen om het fietspad af te scheiden van de weg. Hierdoor kunnen de vele fietsers, waarvan veel kinderen, veilig over de Heideweg en Melkweg fietsen. Ook is het natuurlijk niet aanvaardbaar dat er op het fietspad geparkeerd wordt. Ik praat veel met omwonenden en mensen die vaak op de hei wandelen langs de Heideweg en Melkweg, en ik heb werkelijk niemand gehoord die graag heeft dat de oude houten paaltjes van het fietspad weggehaald worden of dat er klinkers of andere vormen van verharding worden toegepast.

  Oog: voor de volledigheid moet worden gemeld dat bewoners van beide woningen op de hoek van het geasfalteerde gedeelte van de Melkweg de onhebbelijkheid hebben gehad om de bermen voor/naast hun terreinen op te hogen/vol te planten én te voorzien van besproeingsinstallaties – met gevolg dat zelfs tijdens kurkdroge code oranje-zomers in de bocht plassen lagen; het lijkt erop dat de bermkaperijen zijn gestopt (handhaving), maar onduidelijk is welke invloed de (opgehoogde) tuinen hebben op de afwatering ter plaatse.

  Comment by H.H. de Klerk — 30 juni 2017 @ 18:42 | Beantwoorden

 6. Wat een onacceptabel plan van GNR/ Gemeente Blaricum om dit unieke stukje natuurgebied zo te verminken.Ben het volledig eens met bovenstaande reacties en begrijp niet waarom het GNR meent te moeten stellen dat het plan tot ‘ onnodige’ onrust leidt.In tegendeel: ik en met mij zeer vele buurtbewoners zijn zéér verontrust! Bovendien vraag ik mij af of dit allemaal zo maar kan: laat het bestemminsplan dit allemaal toe en/of zijn de benodigde vergunningen daartoe op correcte wijze verstrekt? Geen van de buurtbewoners wist hier van of is hier in geraadpleegd.

  Oog: de notatie (onnodige) is van Oog; het stuk nog eens rustig overlezen lijkt nodig

  Comment by Ko Voigt — 30 juni 2017 @ 21:28 | Beantwoorden

  • Ik denk dat met nieuwe bewoners vooraf al een afspraak is gemaakt voor z.g. herstel van de paden betaald door de nieuwe bewoners met enige aanpassingen ten gerieve van de nieuwe bewoners . Reaktie van Maria Piel .

   Comment by rubenpiel77@gmail.com — 30 juni 2017 @ 23:45 | Beantwoorden

  • Strekking commentaar blijft hetzelfde

   Comment by Ko Voigt — 1 juli 2017 @ 15:07 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: