Briefje van Jan* aan minister Hennis (Defensie)

* Hier.

Zoek de parallellen – Kunt u op voorhand vertrouwen hebben in een ‘debat’ over BVV-gate?
Met deelname door HvB die stelt dat ‘alles bekend is’ en er in de laatste raadsvergadering lekker op los heeft gelogen, door het CDA die stelt dat ‘er van misleiding geen sprake is’, door de DBP die natuurlijk haar wethouder en lijsttrekker uit de wind zal houden, door D66 die meedoet met het klein maken middels ‘hooguit misschien ’s een keertje een verkeerde afslag genomen’ en landelijk het bindend referendum (haar eigen kroonjuweel!) om zeep heeft geholpen en door DAB die het BVV-bestuur heeft gefeliciteerd met iets dat onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek …?

Kan er vertrouwen zijn in een coalitiedeelname aan dat ‘debat’, terwijl er aan het kunstgrasdossier tussen 24 januari 2017 (dag waarop de VVD-motie om de geheimhouding op te heffen door de coalitie werd weggestemd) en 26 september 2017 helemaal niets is veranderd, maar noch HvB, noch DBP, noch CDA en ook niet D66 de moeite hebben genomen c.q. de durf hadden c.q. de kennis hadden om de gehele gang van zaken een rechtmatige en transparante draai te geven? En genoemde partijen het niet nodig vinden om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de gehele gang van zaken? Terwijl de voorbereidende een-tweetjes tussen BVV-bestuur en college/coalitie als ietwat bedenkelijk zijn te beschouwen, en in het licht van een KasCommissie die toen al de stormbal had gehesen als iets nog veel zorgwekkenders moeten worden gezien?

Kan er vertrouwen in de uitkomst van dat ‘debat’ zijn als de meeste partijen nu de tactiek volgen van eerst nog even wat bestuurlijke ‘vuiltjes’ wegwerken (klein houden, bagatelliseren, beetje ontkennen, kill the messengers), om vervolgens op allerlei manieren en overal mooi weer te gaan spelen (raadsverkiezingen in aantocht!), de gemeente op alle mogelijke manieren de hemel in te prijzen en zichzelf en hun individuele volksvertegenwoordigers (…) te poneren als moeders en vaders van al dat glorieuze, dat paradijselijke? En hopen dat inwoners en Remkes c.s. daar in zullen tuinen?

Bij Oog niet.

7 gedachten over “Briefje van Jan* aan minister Hennis (Defensie)

 1. Ik zal wel weer door mevrouw Bölger (HvB) als mede-ophitser worden betiteld en door de heer Knoop (CDA) als een misleid mens worden neergezet (uitspraken raad van 26 september 2017) maar ik hoop echt dat mijn collega raadsvertegenwoordigers van bovengenoemde partijen de ogen opengaan en inzien dat de rust laten weerkeren alleen maar op een transparante manier kan. Een debat over dit onderwerp in alle openheid met alle gegevens op tafel die nodig zijn om duidelijk te krijgen wat er goed is gegaan en wat fout. En als er ernstige fouten of fout handelen aan het licht komen dan ook het lef hebben om door te pakken en er consequenties aan te verbinden. Pas dan kan er echt rust komen.

  Oog: zoals de burgemeester al op 24 januari jl. zei: ‘als u ja zegt tegen opheffing van de geheimhouding, dan zegt u ook ja tegen de consequenties daarvan.’; bedoelde ze daarmee dat er ‘niets aan de hand was’ (Bölger), bedoelde ze dat er niemand was misleid (Knoop)? of bedoelde ze soms dat openbaarmaking als consequentie zou hebben de exit van zeker een wethouder?

  Like

 2. Nooit begrepen hoe iemand met enkel een Schoevers-opleiding Minister van Defensie heeft kunnen worden.
  Hennis is bovendien een Atlanticist, een geïndoctrineerde lakei van het Pentagon. 👎

  Like

 3. Beste Oog,

  Transparantie inderdaad in het belang van BVV’31. De heer Rob Bruintjes toont karakter en er zullen ook consequenties aan moeten worden verbonden.

  Een kleine strofe uit een officieel antwoord in een brief van de gemeente op een aantal vragen van mijn zijde als ex bestuurslid. De brief kan ik op verzoek binnenkort integraal plaatsen.

  Is dit niet een vorm van onprofessionaliteit?

  Interessant om het antwoord onderstaand van de burgemeester van 12 december 2016 in een officieel schrijven even openbaar te maken en of dit ook bewaarheid gaat worden…?
  Gaat de conclusie destijds qua gezondheid nog wel verder qua onderzoeksresultaten binnenkort?
  De komende 15 jaar geen aanvullingen qua financiën aan BVV’31 is dat de reële waarheid?

  Lijkt een beetje voorbarig als je gaat rondkijken op BVV’31.
  Ook is het erg belangrijk om de de actuele financiële situatie van BVV’31 openbaar te maken.
  Kan het bestuur de actuele situatie qua kantine-inkomsten, ledenaantal en inkomsten en sponsoring openbaar maken?

  Anders zou het weleens het een hele vervelende toekomst kunnen gaan worden.

  Kom op en maak alles openbaar!

  H.J.Kamerbeek

  Strofe van de gemeente….:

  Het RIVM heeft aangegeven dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden. De minister heeft het RIVM gevraagd om extra onderzoek te doen. Over de uitkomsten wordt de 2e kamer eind 2016 geïnformeerd. Afhankelijk van de resultaten zal besloten worden over verder te nemen stappen. Wij volgen net als de minister de uitkomsten van het RIVM-onderzoek en de stappen die daarna genomen worden. Als uit het RIVM onderzoek blijkt dat er gezondheidsrisico’s zijn, dan zal het college van Blaricum daarop acteren.
  Wat betreft BVV’31. De gemeente heeft in deze zaak gehandeld vanuit haar privaatrechtelijke verplichtingen als verhuurder (en niet vanuit haar publiekrechtelijke rol).
  2 van 2
  Als verhuurder heeft de gemeente Blaricum een verplichting de functie waarvoor de huurder huurt te kunnen laten realiseren. De gemeente zal een financiële bijdrage leveren voor de aanleg van grasvelden en de kleedkamers en heeft er daarmee voor gekozen de werkzaamheden door BVV’31 in eigen beheer te laten uitvoeren. Daarnaast zijn er met BVV’31 afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud voor een lange periode. Deze zijn vastgelegd in een allonge waarmee wordt bereikt dat enerzijds de gemeente 15 jaar gevrijwaard is van enige financiële aanspraak door BVV’31 op dit gebied en anderzijds dat BVV’31 de komende 15 jaar beschikt over een volwaardig sportcomplex. De achterliggende stukken en het verslag van het raadsdebat kunt u vinden op onze website http://www.blaricum.nl
  Wij hopen met deze reactie u beter te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Burgemeester en wethouders
  mw. M. Kilic-Karaaslan mw. J.N. de Zwart-Bloch
  Secretaris Burgemeester

  Like

 4. Raadslid Bölger (HvB) krijgt het niet voor elkaar om langs de reguliere weg een reactie te plaatsen – dan maar zo:

  ‘Het vergelijken van het drama in Mali waarbij levens op het spel stonden en verloren gingen is een onbegrijpelijke insteek t.o.v. het debat over het wel of niet aanbesteden van de kunstgrasvelden van een Blaricumse voetbalclub waarvan de velden waren afgekeurd . Bovendien hoop ik dat de reactie op de discussie in de raad tussen raadsleden in dat verband moet worden geplaatst en dat raadsleden onderling in het openbare debat met elkaar van mening kunnen verschillen. Zeker niet op ongenuanceerde en gefragmenteerde wijze via deze website. Ik hoop dat mijn reactie nu wordt opgenomen op Oog.’

  Oog: U heeft het niet goed gelezen, dus; Briefje van Jan schildert de wijze waarop zijns inziens het debat over de werkwijze van Defensie zal gaan – Oog verwacht dat die discutabele wijze en het ‘debat’ over de kunstgrasvelden parallellen zullen hebben, namelijk a) het om de hete brei heendraaien b) niet alle info op tafel c) interpretatieverschillen (eufemisme voor de waarheid kunnen ontkennen c.q. leugens maskeren) en zo enzovoorts … – Mali en kunstgrasvelden op één lijn zetten is inderdaad wat vergezocht, ofschoon Recycle Netwerk (die een strafklacht heeft ingediend vanwege de grondvervuiling door KG-velden) daar wellicht wat anders over denkt; zo ook de nabestaanden (UK, VS) van personen die evident door kunstgraskorrelkanker zijn overleden

  Like

 5. Och heden…het is nog niet over … ik denk dat de komende maanden er ook wel een aanleiding zal zijn om Sinterklaas, de Kerstman en de Oud en Nieuw viering hier in te betrekken.

  Like

 6. Als meester Kamerbeek inzage wil in de financiele situatie van BVV 31 kan hij (als oud-lid van de sponsorcommissie) of iemand uit zijn familie- of kennissenkring de ALV bezoeken en het financiele jaarverslag van de penningmeester opvragen.
  Er is toch geen vereniging die zo’n verslag op een foto/journalisieke website gaat plaatsen?
  Het heeft volgens mij weinig te maken met de aanbesteding door de verhuurder,in dit geval de gemeente Blaricum, voor de aanleg van de kunstgrasvelden.Stef.

  Like

 7. Beste Oog,

  De Minister Hennis van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten weg.
  Terecht en laat dit een begin zijn van de nieuwe politiek.
  Heb je naar Forum van Democratie gekeken? Een schande dat onze commando’s en top militairen in slechte kleding moeten lopen als gevolg van
  schenden en negeren van aanbestedingsregels qua kwaliteit. Op eigen kosten goede schoenen en beschermende kleding kopen.
  Op lokaal niveau zal er ook volledige transparantie en verantwoording en informatie moeten worden afgelegd.
  Dit geldt voor het openbaar bestuur van Blaricum en het bestuur van BVV’31.
  De cijfers en feiten komen natuurlijk in het belang van de burgers gewoon openbaar.
  Beste Oog en echte BVVérs ik neem aan dat dit gaat gebeuren.

  Beste Stef,
  Ik wil je best wel een keer bijpraten.
  Een bezoek aan de ALV heeft niet meer mijn interesse.
  Bedekken en censuur gaat altijd verliezen van openheid en democratie.

  Openheid kan ook gewoon op de website van BVV’31 zoals het altijd is geweest…..
  Als de gemeente ergens geld in stopt moet je toch weten of dit ook toekomstbestendig is….of niet?
  Is dat jou niet opgevallen hoe alles wordt verdoezeld en verdraaid?

  Langzaam maar zeker wordt BVV’31 de nek omgedraaid en is BVV’31 straks niet meer als het zo doorgaat.

  Hendrik-Jan Kamerbeek

  Like

Laat een reactie achter op Kamerbeek Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s