Oog op Blaricum

11 oktober 2017

Bedenkelijke berichten over rubbergranulaat – RIVM gaat om

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 11:42

Vanavond in ZEMBLA:

Toenmalig milieuminister Cramer stelde in 2007 bij haar besluit om het gebruik van rubbergranulaat toe te laten, dat de ‘waterkwaliteitsbeheerder’ moet controleren of er vervuiling optreedt rondom kunstgrasvelden. Uit onderzoek van ZEMBLA blijkt dat de afgelopen tien jaar door geen enkel Waterschap onderzoek is gedaan naar mogelijke vervuiling in het water of het slib van afwateringskanalen nabij kunstgrasvelden.

In ZEMBLA vertelt Jan Willem Boon, sportveldenadviseur van veel gemeenten in Nederland, dat hij onderzoek heeft gedaan naar bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden, veroorzaakt door de korrels die zich verspreiden buiten het veld.

Hij onderzocht tien velden in verschillende gemeenten en ontdekte dat de grond op sommige plekken in de bermen sterk verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt.

Volgens bodemkundige Theo Edelman moeten de gemeenten waar die vervuiling wordt geconstateerd de bodem direct saneren. ‘Zij overtreden artikel 13 van de Wet bodembescherming. Je mag de bodem niet verontreinigen en als je dat wel hebt gedaan moet je maatregelen nemen om dat ongedaan te maken.’

Op vragen van ZEMBLA laat het RIVM nu weten dat er onderzoek komt naar het water en de bodem rondom kunstgrasvelden in Nederland. Directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten juicht dat toe. Hij zegt in ZEMBLA:  ‘Wij zouden graag zien dat het ministerie opdracht geeft aan het RIVM, en mogelijk andere deskundigen, om ook onderzoek te doen naar de milieuvraagstukken. Zodat we als gemeenten ons daarop kunnen beroepen. Dan kunnen we zeggen: dat is goed onderzocht en we volgen het RIVM.’

///

Het is goed te beseffen dat een van de twee kunstgrasvelden van BVV al sinds 2009 bedekt is met rubbergranulaat. En dat dit veld kennelijk van een dermate slechte kwaliteit was, dat het al op tweederde van de doorgaans normale levensduur zou zijn versleten – en dus in 2016 moest worden vervangen.

2009
bvv1

Inmiddels is de leverancier van het eerste kunstgrasveld failliet.

Dat en die snelle slijtage zijn extra aanleiding om onderzoek te doen naar bodemvervuiling.

2 Comments »

 1. De conslusies die Zembla trekt uit het onderzoek van Jan Willem Boon worden nota bene door Boon zelf bestreden. Hij is niet blij met de manier waarop zijn onderzoeksresultaten zijn verdraaid en stelt: “Ik erger me aan de wijze waarop Zembla en Nu.nl met de informatie omgaan die ik ze heb gegeven. Ze berichten zeer suggestief over de onderzoeken die ik heb gedaan en creëren een verkeerd beeld. Ik heb in opdracht van gemeenten indicatieve onderzoeken gedaan naar de grond rondom tien velden in verband met renovatiewerkzaamheden. Dit zijn geen onderzoeken die volgens protocol zijn uitgevoerd, maar puur ter indicatie, om te bezien of de mensen die de renovatiewerkzaamheden gingen uitvoeren een gezondheidsrisico zouden lopen. Ik heb op enkele plekken langs enkele velden verontreiniging met zink aangetroffen. Zembla suggereert dat dit komt door het rubber dat wordt gebruikt. Er zijn echter meer bronnen van zink rond sportvelden, zoals hekken en lichtmasten. Zelfs het grondwater kan van nature hoge concentraties zink bevatten, waardoor je dit in de grond kunt aantreffen. Niemand kan dus stellen dat de aangetroffen verontreiniging zeker door het gebruik van het rubber komt. De suggestie dat heel Nederland nu vanwege het gebruik van het rubber op sportvelden met een milieuprobleem zit opgescheept kan ik absoluut niet onderschrijven. Op het bovergrote deel van de plekken die ik heb onderzocht heb ik geen verontreinigde grond aangetroffen”.

  Comment by Rolf Harbers — 11 oktober 2017 @ 13:07 | Beantwoorden

 2. Beste Rolf,

  Moet ik dit nu serieus nemen?

  Ga eerst eens kijken en dan conclusies trekken graag.

  mr. Hendrik-Jan Kamerbeek

  Comment by Kamerbeek — 11 oktober 2017 @ 17:21 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: