De Dam, het pad, de zandberg

‘Er is aan het eind van de zomer 2017 een mooi nieuw pad aangelegd tussen de Dam 36 en 34. (eerste foto)
Daarbij hebben de werklieden een enorme berg zand uitgegraven en langs het nieuwe pad gelegd. (tweede foto)

Na herhaaldelijke verzoeken van omwonenden is (met excuses) toegezegd dat dit in november zou worden opgeruimd.
Het is nu januari en zoals verwacht […] is de gemeente nog niet op komen dagen.
Wij hebben wederom de gemeente gebeld en gemaild, maar tot op heden zonder resultaat.’

Oog: Misschien de Buitendienst van de gemeente Huizen bellen?

Geef een reactie