Oog op Blaricum

12 mei 2018

Genesis 3:19

Filed under: straatbeeld — Oog op Blaricum @ 10:33

Groter >hier<.

5 Comments »

 1. Dat vers moest ik echt even opzoeken! 🙂

  Comment by Ronald van Keekem — 12 mei 2018 @ 11:43 | Beantwoorden

 2. Heb het voor je opgezocht Ronald. Wist niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar bij deze: “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren”.

  Comment by Frans Ruijter — 12 mei 2018 @ 23:19 | Beantwoorden

  • Ja ja, ik heb het ook opgezocht hoor. Vandaar dat er “moest” staat, verleden tijd.
   Toch bedankt dar je het voor mij hebt opgezocht. Dat is erg aardig van je!

   Comment by Ronald van Keekem — 13 mei 2018 @ 10:18 | Beantwoorden

 3. Brood wel even vervangen door asperges! Goed Kees om je weer zo aan het werk te zien!

  Comment by Linda Eggenkamp — 13 mei 2018 @ 08:10 | Beantwoorden

 4. Dit gedicht hing vroeger bij ons in de gang en vind ik zo toepasselijk op mijn vader.
  Ballade van de boer
  Er stonden drie kruisen op Golgotha,
  Maar de boer hij ploegde voort.
  Magdalena, Maria, Veronica,
  Maar de boer hij ploegde voort.
  En toen zijn akker ten einde was,
  Toen keerde de boer de ploeg
  En hij knielde naast zijn ploeg in het gras,
  En de boer, hij werd verhoord.

  Zo menigeen had een schone droom,
  Maar de boer hij ploegde voort.
  Thermopylae, Troja, Salamis,
  Maar de boer hij ploegde voort.

  Het jonge graan werd altijd groen,
  De sterren altijd licht,
  Gods woord streed in de wereld voort
  En de boer heeft het gehoord.

  Men heeft de boer zijn hof verbrand,
  Zijn vrouw en os vermoord;
  Dan spande de boer zichzelf voor de ploeg,
  Maar de boer hij ploegde voort.
  Napoleon ging de Alpen op
  En hij zag de boer aan ’t werk,
  Hij ging voor Sint-Helena aan boord
  En de boer hij ploegde voort.

  En wie is er beter dan een boer,
  Die van de wereld hoort,
  En hij ploegt niet, wat er al geschiedt
  Op deze akker voort.
  Zo menigeen lei de ploegstaart om,
  En deed het werk niet voort,
  Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,
  En de boer hij ploegde voort.

  Heer God! De boer lag in het gras,
  Toen droomde hij deze droom:
  Dat er eindelijk een rustdag was
  Naar apostel Johannes’ woord.
  En de kwaden gingen hem links voorbij
  En de goeden rechts voorbij,
  Maar de boer had zijn naam nog niet gehoord
  En de boer hij ploegde voort.
  Eerst toen de boer die hemel zag
  Zo vol van lichte schijn,
  Toen spande hij zijn ploegpaard af,
  En hij veegde het zweet van zijn voorhoofd af,
  En hij knielde naast zijn stilstaand paard,
  En hij wachtte op Gods woord.

  Een stem sprak tot aarde, hemel en zee
  En de boer heeft haar gehoord:
  “Ter wille van de boer die ploegt
  Besta de wereld voort!”

  Comment by Irene Bakker — 13 mei 2018 @ 18:57 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: