Oranjetoost

College van B&W ontving dorpsgenoten met een koninklijke onderscheiding en bracht met hen de zgn. Oranjetoost uit op HM de Koningin. Op de foto staan o.a. de oud-brandweercommandant, zijn opvolger, de oud-wethouder en zijn opvolger(s), een ereburgeres, een oud-burgemeester, de zangeres van toen en later directeur, een oud-gemeentesecretaris, een bankman, diverse goede-doelers, kerkbestuurders, algemeen bestuurders, de winkelier annex lid van de vrijwillige brandweer, de koster en zittend op de voorgrond mr. Willemsen, advocaat en bijna 90.

Geef een reactie