Zuipen is een beetje doodgaan

De eindexamenfeesten komen eraan – de alcoholdrama’s dus ook. Een verstandige ouder, een verstandig vriendje/vriendinnetje en hopelijk elke jongere leest nu even door.
De jongeren die door overmatig alcoholgebruik in Tergooiziekenhuizen terecht komen, zijn veelal probleemloze pubers; doorsneekinderen eigenlijk. Het zijn even vaak jongens als meisjes, zowel vmbo- leerlingen als vwo-ers, die in hun vrije tijd lid kunnen zijn van een hockeyclub, maar ook van een voetbalvereniging. Ze variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar; de gemiddelde leeftijd is 15,1 jaar. Opvallend is ook dat naar verhouding het Gooi bij de jongeren twee keer zoveel drank-drama’s scoort als Noord-Holland en ook landelijk gezien ver boven het gemiddelde zit …
Ga lekker feesten. Besef wel dat door één keer binge-drinken of in coma raken de hersens een onherstelbare opdoffer krijgen. Jij of je vriendje wordt daardoor een stukje teruggezet – je wint dat nooit meer terug. Laat staan als je een week lang op Kreta of Terschelling ‘heftig te keer gaat’. Weet ook dat alcohol de cellen van je lever (nodig om je bloed schoon te maken) vernietigt en dat die cellen niet opnieuw worden aangemaakt. Zuipen is een beetje doodgaan, zuipen is jezelf een beetje doodmaken …
Ga lekker feesten, laat ze lekker feesten. Besef wel dat één avond mega-doorzuipen meer kapot kan maken dan er gedurende de gehele middelbare schooltijd is geleerd en meer kapot kan maken dan in al de voorgaande jaren door het lichaam is opgebouwd en in de toekomst nog kan worden hersteld.


Bronnen: factsheet Comazuipers in Gooi en Vechtstreek, een publicatie van GGD Gooi en Vechtsstreek en eigen ervaringen.

En lees ook vandaag NRC Handelsblad ‘Alcohol en jongeren – Het lichaam’ (p. 8 en 9).

Geef een reactie