Oog op Blaricum

30 november 2016

VVD en anderen bezorgd over BVV-korrels en meer

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 13:31

Bij schrijven van fractievoorzitter Rosmarijn Boender heeft de VVD-fractie van de Blaricummer gemeenteraad zijn zorgen geuit over de kunstgrasvelden van BVV’31. Zoals bekend heeft genoemde club in de zomer twee nieuwe kunstgrasvelden gekregen, die op basis van een daarna genomen raadsbesluit door de gemeente zijn betaald. Tevens is bekend dat er kort na het raadsbesluit een landelijke discussie op gang is gekomen over de mogelijkheid dat rubberkorrels (een belangrijk onderdeel van kunstgrasvelden) kankerverwekkende stoffen bevatten.

De VVD vindt dat de gemeente – eigenaar van de velden – BVV’31 moet aanzetten in ieder geval de jeugdspelers voorlopig niet meer op de velden te laten trainen en spelen. ‘Totdat het RIVM met uitsluitsel is gekomen’, aldus Boender. Dat zou voor  het einde van het jaar het geval moeten zijn. Inmiddels heeft NOS bericht dat onderzoek door de rubberbranche verontrustende uitkomsten kent.

De gemeente heeft laten weten dat onderzoek af te wachten en geen aanleiding te zien het door de VVD aangeraden ‘voorzorgsprincipe om gezondheidsrisico’s te beperken’ te volgen. Volgens wethouder Kennis bevat het BVV-kunstgras ‘de gezondste korrels’ – hetgeen alom wordt beschouwd als een flagrante vorm van bestuurlijk cynisme.

Naast deze kunstgras-kwestie heeft BVV’31 nog een andere kwestie die (intern) voor onrust zorgt. Er blijkt binnen en buiten de club behoefte te bestaan aan informatie over:
a) waarom er eerder dan het raadsbesluit is besloten € 600.000 te investeren in kunstgrasvelden; wat was er gebeurd als de raad nee had gezegd tegen de toen al gelegde velden?, welk risico qua financiën en voortbestaan is er in feite genomen?;
b) hoe is die voorfinanciering (mede in het licht van een clubbegroting van krap € 250.000) precies gegaan, wie heeft daarbij welke bedragen toegezegd, tegen welke voorwaarden en welke eventuele claims?;
c) ondermeer de VVD is nog steeds op zoek naar antwoord op de vraag waarom BVV’31 en de gemeente bij de aanschaf van de velden niet de wettelijk verplichte route van het vragen van drie offertes heeft gevolgd, maar op grond van onduidelijke overwegingen heeft gekozen voor Ceelen B.V.;
d) waarom zijn de college-reacties die de VVD in deze wel heeft gekregen geheim …? en
e) het BVV-bestuur heeft laten weten dat een eventuele sanering van de velden (rubber vervangen door bijvoorbeeld kurk en kokos) niet door de club kan worden betaald: wat dan? hoe had het kostenplaatje eruit gezien als club en gemeente in de zomer wél het traject hadden gevolgd van drie offertes – en daardoor eerst ná het op gang komen van de kunstgrasdiscussie hadden kunnen  besluiten en dan ongetwijfeld direct voor echt gezond kunstgras hadden gekozen?; wie gaat er dan wel betalen in het geval dat …?

Vragen, vragen, vragen … waarom zo’n gebrek aan transparantie?

Wat wordt er verborgen? Wiens/wier belangen worden hier afgeschermd?

===

Gezien op Facebook:

1 Comment »

  1. Pegels zijn wederom belangrijker dan de gezondheid van onze jeugd……..SCHANDALIG

    Comment by Marc van Blaricum — 1 december 2016 @ 11:01 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: