Oog op Blaricum

30 november 2016

Zo, de zakken zijn eraf – …

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 12:12

… de blauwe zone is dus in werking. De inhaligheid van een schamele MKB-minderheid en het politiek-bestuurlijke onbenul van Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en van de het een CDA hebben vanaf nu dagelijks en overal in het centrum van Blaricum-Dorp een waarschuwende en herinnerende alarmkleur. Blauw staat dus voor gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor centen schrapen, voor eigenbelang, voor bestuurlijk bedrog, voor wellicht een voorlopig geslaagde poging het Dorp minder mooi en minder veilig en mogelijk minder autoluw te maken.

We gaan nu aftellen: tot 30 november 2017. Dan gaan we ‘evalueren’ – met aan de horizon de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018!

We gaan dan ‘evalueren’. Dan gaan we de parkeersituatie van begin december 2017 vergelijken met … ja, met wat?

Is er in de laatste week zonder blauw op de stoepranden (de week voor 14 november 2016) een nulmeting uitgevoerd?!
Nee*. Dus? Dus is een betrouwbare evaluatie niet mogelijk! (*Wel door Oog: altijd overal parkeerplaatsen beschikbaar!)
Is er in diezelfde week aan de ondernemers gevraagd aan te geven hoe de afgelopen periode het omzetverloop is geweest? Zodat die over een jaar kan worden vergeleken met de omzetcijfers najaar 2017? Zodat ook daaruit een blauwe zone-effect zou kunnen worden geconcludeerd? Nee? Zeg dan maar dag met het handje tegen een betrouwbare evaluatie door de gemeente!

Dan toch maar evalueren met de duurbetaalde en ongebruikte nulmeting uit mei 2015?!
Dat is a) ongeloofwaardig en b) voor de voorstanders van de blauwe zone op voorhand niet handig!
A) Als men na een jaar de werking van een regeling of middel wil meten, dan is het gebruik van gegevens over de ‘beginsituatie’ die ruim twee jaar oud zijn natuurlijk volstrekt stralend dom. Los nog van winter versus voorjaar, ten dele ander gebruik van panden in het centrum, enz.
B) De nulmeting van mei 2015 geeft aan dat er altijd overal in het centrum kan worden geparkeerd. Elke uitkomst van de meting van december 2017 kan alleen maar tot de conclusie leiden dat de blauwe zone nutteloos is dan wel zelfs verslechterend heeft gewerkt.

Kortom: nu is reeds te zeggen dat de toezegging van ‘evaluatie’ niet kan/zal worden nagekomen en dat de inwoners dus wederom zullen worden verneukt.

3 Comments »

  1. Die blauwe strepen op de weg geven die de start en finish aan van de “Ronde van Blaricum” ?

    Comment by Ernst Wortel — 30 november 2016 @ 12:24 | Beantwoorden

  2. Blue and lonesome – a.s. vrijdag . Wat betreft het patroon rondom de blauwe zone en de kunstgrasmatten van de Blaricumse voetbalvereniging moet de onderste steen bovenkomen . Reaktie van Maria Piel .

    Comment by rubenpiel77@gmail. — 30 november 2016 @ 13:51 | Beantwoorden

  3. Dubbel blauwtje lopen bij Moeke … lekker contrast ook …

    Comment by M. Nobel — 30 november 2016 @ 15:29 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: