Ouders van hoogbegaafde (hb) kinderen willen tijdelijk naar Blaercom

Tekst die vanavond door een der hb-ouders zal worden ingesproken in de RTG.

Geachte Raad, geacht College,

Hoewel we liever meteen met de oplossing komen, willen we toch kort even stilstaan bij de huisvestingsproblematiek van de OBB en de ontstane situatie.

Verbazingwekkend vond ik het trouwens, dat mijn inspreektekst van vandaag op raadselachtige wijze in de mail van de schooldirecteur terecht is gekomen. Dat geeft toch een vreemd gevoel. (Cursivering door Oog.)

Twee jaar geleden moesten de HB klassen noodgedwongen verhuizen van de De Werf in Huizen naar de OBB in Blaricum. De OBB bood ruimte en een duurzame toekomst, de school had teruglopende leerlingaantallen dus de HB leerlingen waren van harte welkom. En zoals alle regiogemeenten en scholen weten, voltijds HB onderwijs heeft een regionale functie. Ouders waren blij dat ze hun kinderen, na de zoveelste school, eindelijk een stabiele en veilige onderwijsomgeving konden bieden. Het welkom was warm, de beloften van de school geloofwaardig. In januari van dit jaar nog, stonden wethouder en schoolbestuur trots met elkaar in de krant. Het keurmerk Excellente school was uitgereikt aan de OBB, leuk te vermelden is dat het notabene was aangevraagd op het voltijds HB onderwijs. De regionale functie werd nog eens onderstreept voor wethouder en bestuur.

Kort daarna verscheen er echter een verontrustend bericht in de krant van de wethouder; Blaricummers first. Wat een naar gevoel geeft dat al die ouders en kinderen die na vele omzwervingen eindelijk hun plek dachten te hebben gevonden in Blaricum. Ook werd duidelijk dat de directie van de OBB, laten we zeggen ‘overenthousiast’ leerlingen had aangenomen zonder beleid en zonder zicht op voldoende ruimte. Het bleek eind 2016 al bekend te zijn en het was ook zeker niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar de wethouder heeft niet ingegrepen. Ook is de ‘Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum 2015’ niet opgevolgd. Die geeft immers duidelijk beleid over hoe om te gaan met ruimtegebrek.

Nu hoor ik geluiden, dat de schooldirecteur van mening is, dat de Verordening niet van toepassing is op zijn ruimteprobleem, hij gaat immers, zo stelt hij, ruimte huren bij een zelfde schoolbestuur en dezelfde school. Het is volgens hem ook maar een dependance. Nu noem ik dat nogal een vrije interpretatie van de verordening. Bovendien spreekt de directeur zichzelf tegen, want hij heeft al schriftelijk aan de ouders gemeld dat hij ‘meerscholen’ directeur wordt. Kort gezegd, directeur van meerdere scholen. En dat klopt, de OBS is een andere school dan de OBB, met een eigen brinnummer.

De verordening geeft in artikel 2 aan:

“Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden:

“lid 8°. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs;

De verordening maakt geen enkel onderscheid in schoolbestuur en is dus gewoon van toepassing. En bovendien leert navraag bij de VNG, dat de model verordening omtrent voorzieningen onderwijshuisvesting inderdaad is opgesteld in deze geest. Kortom, de genoemde 2 km zone rondom de OBB, is dus gewoon van toepassing bij het zoeken naar ruimte voor de leerlingen van de OBB.

 

De rol van de MR: Tijdens de informatieavond op 30 mei jl. heeft de MR ten overstaan van zowel directie, bestuur als ook de ouders aangegeven, bij gebrek aan feitelijke informatie en op aangeven van de directie dat er geen alternatieven waren, te hebben moeten instemmen met het voorgenomen besluit. Zij hebben erkend dat het stellige negatieve advies van de HB vertegenwoordiging (ouder en HB leerkracht) meer een ‘rode vlag’ signaal had moeten zijn voor zowel MR als directie. Desalniettemin heeft de MR haar instemming doen vergezellen van een aantal duidelijke verzoeken aan de directie, te weten dat er een lange termijn visie moet komen, een duurzaam plan hoe wordt omgegaan met de HB tak en dat de HB tak geen sluitstuk mag zijn. Tot op heden heeft de directie hier geen uitvoering aan gegeven.

Maar goed, het ruimteprobleem duurt voort. De directie en wethouder denken dit even snel te hebben opgelost door 2 HB klassen te verhuizen naar een paar lege lokalen in de Bijvanck. Deze kinderen hebben het verhuizen immers in de vingers en de ouders hebben ruimte ervaring met de logistieke uitdagingen van het halen, brengen, spelen bij vriendjes, het regelen van de bso op weer een andere locatie enzovoorts. En ach, hoe de kinderen zich daar bij voelen, wat doet het ertoe? Ze schuiven het probleem weer 2 jaar voor zich uit en aan fundamentele oplossingen zoeken in de regio wordt niet gedaan.

Maar is dit wel het probleem van de HB kinderen die in de afgelopen 2 jaar zijn neergestreken op de OBB? Of van álle kinderen op de OBB? Of is dit een probleem van de directie ontstaan uit gebrek aan visie, lange termijn plannen en wanbeleid?

 

Wij als ouders kunnen hier geen antwoord op geven, maar wat we wel kunnen doen is zorgen voor een oplossing om de stabiele en veilige onderwijsomgeving voor onze kinderen te borgen. Wij willen onze kinderen laten zien, dat door een intense samenwerking en positieve grondhouding, alles mogelijk is. Boos blijven helpt niet, elkaars samenwerking en hulp zoeken wel. En laten we nu niet het juridische traject in gaan, want neemt u van mij aan, er staan de nodige ouders te trappelen dit te doen, maar laten we gewoon pragmatisch met elkaar blijven handelen.

 

En dus zijn wij als ouders van de HB kinderen met elkaar aan de slag gegaan, in een mag ik wel zeggen bijzonder inspirerende samenwerking. Ik zal u alle details besparen, maar de uitkomst is helder:  we hebben een goede oplossing gevonden, een win-win voor alle betrokken partijen. Een locatie heel dicht bij school, waar we met open armen worden ontvangen. Een locatie waar we een jaar gebruik van mogen maken, zodat we met elkaar een jaar de tijd hebben om voor eens en voor altijd een regionaal duurzaam, lange termijn HB onderwijslocatie te vinden.

De locatie is De Blaercom! Een prachtige ruimte die voldoende oplossingen biedt om het huisvestingsprobleem voor komend jaar op te lossen. Het is op loopafstand van de school, dus de logistieke problemen voor de ouders zijn hier niet aan de orde. Maar bovenal, de leerlingen hebben niet het gevoel dat ze weer worden verhuisd! Ze blijven bij de school horen en meedoen aan alle activiteiten, vlakbij hun bestaande vriendjes en vriendinnetjes. We kunnen ons voorstellen dat de oudste leerlingen, groepen 7 en/of 8 (Hb en/of regulier) hier een fantastisch schooljaar zullen hebben. En ook de kruisbestuiving met de oudere generatie gebruikers van de Blaercom is er een om je op te verheugen; van schaken tot muziek, creativiteit, talen en sport. Ook daar ligt een prachtige synergie.

In tegenstelling tot de Bijvanck, ligt deze locatie binnen de 2 km zone die in de door de raad vastgestelde ‘Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum 2015’ wordt genoemd en volledig op dit vraagstuk van toepassing is. Bovendien biedt de OBS de Bijvanck voor gezinnen enorme logistieke problemen (meerdere kinderen op meerdere scholen), kunnen veel kinderen niet meer fietsend naar school, is de Randweg een bij u bekend zeer gevaarlijk verkeerspunt, biedt het slechts oplossing voor 2 tot 3 jaar omdat de groei van de Blaricummermeent ook in de nabije toekomst weer ruimtegebrek op de OBS veroorzaakt. Nogmaals, directie en gemeente schuiven de problemen voor zich uit, over de rug van de kinderen.

 

Wij vragen de raad om de Blaercom samen met ons als locatie voor komend schooljaar te omarmen. Wij staan klaar om alles samen met de geweldige mensen van de Blaercom in orde te maken, zodat we kunnen werken aan een stevig plan voor regionaal HB onderwijs en daar in de regio een duurzame centrale locatie voor te vinden. Zo pakken we op een positieve wijze het voorliggende probleem aan en schuiven we het niet voor ons uit. En daar is iedereen bij gebaat! De kinderen, de ouders, Talent Primair en de gemeente Blaricum, maar ook al die kinderen die in de toekomst geholpen zijn met voltijds HB onderwijs.

Natuurlijk heeft de Stichting van Blaercom een financiële vergoeding nodig voor het gebruik, maar de gemeente heeft gelukkig recent nog te kennen gegeven goed bij kas te zitten. Buiten dat, zijn wij vast en zeker allen bereid om te helpen waar nodig, om dit mogelijk te maken. We vragen u en college dan ook ons zo spoedig mogelijk een financiële toezegging te doen, om de Blaercom te kunnen gaan huren voor komend schooljaar en tevens de wethouder de opdracht mee te geven om de huisvestingsproblemen voor eens en altijd op een centrale locatie in de regio, in nauw overleg met de wethouders van de regiogemeenten, op te lossen.

Een gedachte over “Ouders van hoogbegaafde (hb) kinderen willen tijdelijk naar Blaercom

  1. Bijzonder om te zien dat dit namens ‘de ouders’ wordt ingediend: als ouder van een kind dat is ingeschreven op de Hb-school staan we hier helemaal niet achter. Blijkbaar is dit geschreven door een paar ouders die denken dat ze voor iedereen kunnen spreken? Zou voor de redactie goed zijn om dit artikel in het juiste perspectief te zetten.

    Oog: we kunnen het ‘namens de ouders’ in de tekst niet terugvinden; wel weten we dat 75% van de hb-ouders de tekst ondersteunt, dus met het perspectief is niets aan de hand; – voor afwijkende meningen staan we volop open

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s