Oog op Blaricum

28 juni 2017

‘Hef die geheimhouding op!’

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 10:05

Hele artikel hier.

3 Comments »

 1. Terechte en juiste wijze van onderzoeksjournalistiek, echt onafhankelijk en onbezoldigd. Goed gebruik makend van alle technische mogelijkheden (papier, online, video).
  Helaas zijn er weinig journalisten die dit “hardlabourship” nog doen.
  Meestal is het ANP berichtjes overtikken voor veel te riante salarissen zonder enige kennis van zaken. De echte feiten worden niet beschreven want dat kost teveel moeite en tijd.
  Ga zo door!

  Comment by Michiel Heemstra — 28 juni 2017 @ 10:28 | Beantwoorden

 2. De vasthoudendheid waarmee Van Rietschoten de Blaricumse regentencultuur aan de kaak stelt verdient ons aller respect en verdient tevens navolging. Niet iedereen heeft er echter de expertise, de tijd en de energie voor om dat solitair te doen, dus ik begrijp dat menig burger het hoofd al snel in de schoot werpt en vroeg of laat gedesillusioneerd afhaakt. Daarom, burgers aller rangen en standen, verenig u, want eendracht maakt macht.
  Het gaat hier om meer dan ‘louter’ een BVV-kunstgrasveld – hetgeen op zich al kwalijk genoeg is. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau traineren overheden de belangen van burgers. Recente voorbeelden en dito uit het verleden te over. Dat is niet zo maar een béétje kwalijk, dat is om principiële redenen buitengewóón kwalijk: het zet de bijl in de wortels van de Trias Politica!

  Comment by Ronald van Keekem — 28 juni 2017 @ 11:39 | Beantwoorden

 3. Zo maakt het openbaar bestuur zich volstrekt belachelijk en goed dat het nu vol in de pers wordt besproken.
  Net zo lang structureel doorgaan tot de waarheid boven water komt. Of kan de waarheid het daglicht niet verdragen?
  Moeten deze mensen ons wel blijven vertegenwoordigen?

  Hendrik-Jan Kamerbeek

  Comment by Hendrik-Jan Kamerbeek — 28 juni 2017 @ 11:46 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: