Oog op Blaricum

6 juli 2017

HB-huisvesting: breekt nu de pleuris uit?

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:56

Wellicht, want lees even wat raadslid Bölger zojuist (19:00 uur) meldt:
‘Afgelopen dinsdagavond was er een raadsvergadering, waarin het onderwerp van de school niet aan de orde is gesteld
omdat er vanuit is gegaan dat onderhandelingen met Primair niet waren afgerond. Er is dus geen raadsbesluit op dit punt.’

En lees nu de tweede alinea in de brief …

Ouders: ‘Kazerne kan wél; wijzigingsbesluit Bestemmingsplan is nog niet eens genomen, bouwvergunningen nog niet aangekondigd,
acties van omwonenden bij rechter moeten/zullen ook nog komen. Ergo: 1 april 2018 starten met sloop enz. is prematuur.’
Ouders: ‘Geen bestuurlijk draagvlak? Maar wel een heel groot sociaal draagvlak! Wie is hier de baas?!’
Ouders: ‘We willen en kunnen niet naar de Bijvanck.’
Ouders: ‘Met Bijvanck treden schoolbestuur/gemeente de bestaande regeling t.a.v. dependances. Onverteerbaar.’
Ouders: ‘Dat Boonstra ook directeur wordt van de OBS geeft bij dit alles een vervelend gevoel.’

Wat moet er komen op de plaats van de voormalige brandweerkazerne/voormalige OBB-schoolvleugel?
Twee keer zeven woningen voor senioren en kleinere inkomens – twee bouwlagen dus.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: