Oog op Blaricum

17 juli 2017

BVV-gate: update (6) – voor de meelezers

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:15

Onderstaand brieven aan College, gemeenteraad en Commissie Bezwaarschriften,
alsmede nieuwe vragen van de VVD aan het College.

///

***

***

***

1 Comment »

 1. Het college en de burgemeester zijn de baas van Blaricum….? Of is dit een gecreëerde schijnconstructie ?

  Geef maar eens toe dat jullie er een bende van hebben gemaakt. Wellicht valt de schade dan nog te beperken.

  Negeren en ernstig frustreren en afserveren van burgers en pers.
  Ziekte, ICT problemen en ga zo maar door tijdens de WOB-procedure aangespannen door een journalist die gelukkig nog weet hoe het in Nederland is geregeld.
  Verkeerd interpreteren van relatieve en absolute weigeringsgronden in de WOB.
  Bewust aanbestedingsregels en gids proportionaliteit niet hanteren. Benadeling van andere verenigingen.
  Volstrekt niet acteren in lijn met geldende inkoopregels die binnen de BEL-gemeenten zijn ondertekend door de BEL-gemeenten.
  Geen reactie op mogelijke gezondheidsrisico’s.
  Een inconsistent duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Wel Babs maar niet lezen.Wel 40.000 banden naast een woonwijk dumpen in Blaricum.
  Geen kennis of bewust negeren van de Gemeentewet en Grondwet. Worden er nog cursussen gevolgd of wordt de Gemeentegids nog wel als vakliteratuur bestudeerd?
  Sinds 1983 de bepaling eigenlijk heel recent in de Grondwet dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is in de gemeente.
  De uniformering van het gemeentebestuur bij de Thorbeckeaanse Grondwet van 1848 maakte zulks wel mogelijk. De Grondwet van 1983 veranderde hieraan alleen dat het hoofdschap van de gemeenteraad in dezelfde bepaling werd opgenomen als die waarin dat voor provinciale staten voor het eerst geschiedde.
  De in de tweede volzin van het eerste lid geëiste openbaarheid is voor gemeenteraden in 1983 tot grondwettelijke norm verheven (de Gemeentewet bevatte deze norm sinds 1851). Voor provinciale staten kan de eis van openbaarheid sinds 1848 in de Grondwet worden aangetroffen.
  Het hanteren van interne gemeentelijke regels die allang ongeldig hadden moeten verklaard in verband met het in strijd zijn met de wettelijke circulaire van minister Plasterk. Een memo vervolgens van de gemeente waar het complete openbare bestuur in Blaricum zich voor moet schamen. ( Congruent met de huidige geldende wetgeving? )
  Een burgemeester die zelf schrijft dat zij Blaricum ten tijde van haar 14-daagse ‘leerverblijf’ in Zandvoort met een gerust hart achterlaat. Volgens mij is een cursus staatsrecht en bestuursrecht voor haar meer op z’n plaats.
  Nog steeds krampachtig vasthouden aan geheimhouding….Wij worden steeds meer benieuwd.

  Gemeenteraad en gelukkig de VVD maak die geheime documenten openbaar! Anders naar de rechter en wordt het aftreden van het College van B&W en de Burgemeester een reëel scenario.

  Wellicht kunt U ook uw eigen conclusies gaan trekken.

  Met vriendelijke groeten,

  Mr. Hendrik-Jan Kamerbeek

  Comment by Kamerbeek, Hendrik-Jan — 17 juli 2017 @ 21:57 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: